Zpráva z 9. zasedání ÚV KSČM

05.03.2014 18:24

Zasedání ÚV mělo na programu mimo jiné zejména dva důležité okruhy materiálů. Jednak byl schvalován rozpočet KSČM na rok 2014 jednak příprava voleb do Evropského parlamentu. Mimoto byli rovněž ústředním výborem potvrzeni noví členové tohoto orgánu tak, jak byli navrženi okresními konferencemi, a zvolení noví členové výkonného výboru navržení krajskými konferencemi. Návrh předsedy ÚV na zvolení s. Milana Špáse za dalšího člena výkonného výboru poté, když byl za Královehradecký kraj zvolen jiný člen VV, nebyl přijat. Ústřední výbor rozhodl, že s. Špás bude uvolněn k 29. 3. 2014.

Pokud jde o rozpočet, pak je plánován jako přebytkový, tedy výdaje (130 mil. Kč) jsou naplánovány na nižší úrovni než příjmy (148 mil. Kč). Místopředsedkyně s. Vostrá v rámci úvodního slova sdělila, že je potřebné vytvářet rezervy na příští období, což bude v souvislosti s lepším výsledkem voleb (růst příjmů odvislých od volebních výsledků) v následujících letech snadnější než v letech minulých. Současně sdělila, že od příštího roku počítá s tím, že bude uvolňována větší částka i na postupnou obnovu majetku (opravy, apod.).

Rozpočet je bezesporu významným dokumentem z hlediska vnitřní organizace a řízení strany, nicméně z hlediska politického působení strany je významnější příprava na volby. Tomu také odpovídalo časové rozdělení zasedání ÚV. Právě příprava voleb, zahrnující schválení volebního programu, metodiky volební kampaně a samozřejmě i schválení kandidátní listiny.

Volba kandidátů probíhala po částech. Nejprve byla ve dvou kolech zvolena vedoucí kandidátka s. Kateřina Konečná, která v druhém kole zvítězila nad s. Jaromírem Kohlíčkem. V další fázi bylo určováno další pořadí s tím, že volitelům byli předloženi kandidáti v pořadí navrženém VV ÚV KSČM a ti mohli následně ovlivnit pořadí maximálně pěti preferenčními hlasy.

Poté byl diskutován i návrh volebního programu a metodiky volební kampaně. Volební program je rozdělen do pěti bloků. Metodika volební kampaně počítá s použitím plakátů, skládaček (pro kontaktní kampaň kandidátů), volebních novin (budou ve větších městech distribuovány přímo do domácností), reklamních předmětů, inzercí a využitím facebooku a internetu. Materiál počítal s obdobným zajištěním televizních spotů jako v minulé kampani (tedy oznámení o tom, že KSČM místo výroby spotu podpořila děti).

Ve svém diskusním vystoupení jsem se zaměřil na problematiku voleb, zejména na propagaci v elektronických médiích. Požádal jsem osoby odpovědné za volební kampaň, aby byl vyroben volební spot, neboť ono oznámení o podpoře dětí, které se již opakuje několikeré volby, je pro kampaň zcela nevhodné. Vyzval jsem rovněž k tomu, aby strana investovala (dá se za relativně málo peněz zahrát docela hodně muziky) do prezentace na internetu s tím, že je třeba natočit několik videí, vyrobit animace, popř. vtipné a výstižné obrázky, protože jen odkazy na rozhovor v novinách nejsou pro prezentaci na sociálních sítích dostatečné. V této souvislosti jsem zdůraznil, že jelikož je občanům evropská tématika vzdálena, měla by být před volbami komunikována nějaká důležitá věc předložená našimi poslanci. Zdůraznil jsem rovněž význam výsledku voleb do EP pro komunální volby, vzhledem k časové blízkosti obou voleb je pro komunální více než potřeba, aby evropské dopadly co nejlépe.

Martin Juroška, člen ÚV KSČM