Zpráva ze 4. zasedání ZMO

03.02.2023 20:40

Dne 25. ledna 2023 proběhlo 4. zasedání zastupitelstva města. Zasedání se zúčastnili všichni 3 zastupitelé za KSČM. Na jednání bylo připraveno 39 bodů k projednání.

Už dlouho nenastala situace, že k činnosti orgánu města ani k společnostem založených či řízených městem, nebyla žádná připomínka. Opět se objevil požadavek na přejmenovaní ulic. Tentokrát se přejmenovávalo náměstí Komunardů ve Svinově před Svinovským kostelem na náměstí kardinála Tomáška. Změna se nedotkne žádných občanů ani firem. V tomto bodě vystoupil zastupitel za hnutí Ostravak p. Polák. Požádal o vypracovaní seznamu všech ulic, které mají něco společného s „komunistickým režimem“, „komunistickými pohlaváry“ a „komunistickými umělci“, aby je mohl přejmenovat.

Další z bodů programu navrhoval záměr prodat letní tábor ve Spálově, který provozovalo středisko volného času v Moravské Ostravě. Na letní tábor jezdilo ročně asi 350 dětí a náklady na znovu zprovoznění jsou cca 6 mil. Kč (vadný přívod vody). Proto navrhují tábor prodat za cenu 5 mil. Kč. Náš klub záměr prodat nepodpořil.

Náš klub podpořil dotace v oblastech kultury, sportu, sociální péče a drogové prevence.

V diskusi občanů vystoupil občan s kritikou postupu primátora v prezidenských volbách, kdy primátor šel proti vlastnímu hnutí a podpořil generála Pavla.

Na závěr primátor informoval, že po příštím jednání zastupitelstva proběhne zastupitelstvo pracovní k tématu okolí nově budované koncertní haly (parkovací dům, přechody přes ulici, úprava parku, budování pěší zóny).

Ing. Vít Macháček, člen zastupitelstva města Ostravy