Zpráva ze zasedání ÚV KSČM - 24. června 2017.

02.07.2017 14:31

V úvodním slově se předseda ÚV KSČM s. Filip vyslovil k aktuální politické situaci, k níž bylo přijato stanovisko, které bylo zveřejněno spolu s dalšími informacemi ze zasedání ÚV KSČM v Haló novinách.

Na programu jednání bylo několik závažných materiálů, na něž stranická veřejnost netrpělivě čekala. Zejména jde o vše, co souvisí s nadcházejícími parlamentními volbami.

Místopředseda ÚV KSČM s. Dolejš seznámil s postupem příprav na volby a objasnil 14 priorit našeho volebního programu (jsou v tomto Zpravodaji uvedeny dále). Představil dvě verze volebního programu KSČM s názvy: „Stručný volební manifest KSČM pro volby 2017“ a „Volební program KSČM pro volební období 2017 - 2021“. Informace jsou nově na www.kscm.cz. Kratší varianta volebního hesla zní MÍR, SPRAVEDLNOST, BEZPEČÍ.

Diskuze k písemně předloženým podkladům byla rozsáhlá a podnětná. Promýšlet musíme to, jak naše myšlenky co nejsrozumitelněji sdělit voličům. Zazněla i kritika zrušení zasedání ÚV KSČM (v dubnu 2017) k volebním záležitostem. Volební dokumenty ÚV KSČM schválil.

Stručný volební manifest je uveden delší variantou volebního hesla „MÍR VE SVĚTĚ, SPRAVEDLNOST A BEZPEČÍ DOMA“. Zahrnuje pět kapitol s heslovitými úkoly:

I. Život bez obav

II. Sociální spravedlnost a úcta k práci

III. Ekonomika pro lidi

IV. Příroda pro nás i budoucí generace

V. Demokracie a lidská práva

Širší volební program KSČM pro volební období 2017 - 2021, kromě úvodní části, obsahuje podrobnější přehled konkrétních úkolů v pěti kapitolách:

I. Právo na práci a spravedlivou odměnu

II. Garance všeobecně dostupných a kvalitních veřejných služeb

III. Právo, spravedlnost a demokracie

IV. Příroda pro nás i další generace

V. Bezpečnost a mírové soužití

Předložena byla informace o odstoupení kandidáta z MS kraje z 31. místa s. Ing. Ivana Strachoně z Ostravy (z pracovních důvodů) a doplnění kandidátní listiny o s. Rudolfa Sackého z okresu Frýdek - Místek. ÚV KSČM informace o změnách, i v dalších krajích, schválil.

ÚV KSČM rovněž schválil zmocněnce za KSČM pro volby do PS PČR v roce 2017. V našem kraji je zmocněnkyní s. Ivana Kalousková a náhradníkem s. Milan Peša.

První místopředseda ÚV KSČM s. Šimůnek předložil k projednání návrh obsahového a organizačního zabezpečení výročních členských schůzí ZO KSČM a stranických konferencí 2017/2018. Uskuteční se až po parlamentních volbách. Termíny jsou stanoveny následovně: výroční členské schůze 

ZO KSČM od 1. listopadu do 31. prosince 2017, okresní konference od 1. ledna do 18. února 2018 a krajské konference od 18. února do 18. března 2018. Po menší úpravě byl návrh ÚV KSČM schválen.

Místopředseda ÚV KSČM s. Skála představil a zdůvodnil návrh postupu k obnově uceleného systému politického vzdělávání KSČM. Vyzvedl potřebu uvážlivého přístupu k jeho zavádění. Po menší úpravě byl i tento návrh ÚV KSČM schválen.

V rámci bloku organizačních záležitostí byl schválen rámcový plán práce, z něhož vyplývá, že další zasedání ÚV KSČM se uskuteční 9. září 2017.

Z důvodu dovolených ss. M. Jurošky a O. Jakubka, informaci zpracoval s. Pavel Holas