Zrušme plošnou povinnost sKaret!

25.10.2012 13:23

 

Překvapuje mne údiv koaličních poslanců spojený se spuštěním tzv. sKaret neboli karet sociálního systému. Jde totiž o změnu vyplývající ze zákonné úpravy, kterou sami koaliční poslanci schválili. A jednotlivé přípravné kroky ministerstva práce a sociálních věcí jistě neunikly ani pozornosti vlády.

Ministr v demisi Jaromír Drábek oznámil již v roce 2011 přípravu na změnu výplaty některých sociálních dávek za pomoci elektronických záznamů, tedy výplaty dávek prostřednictvím bankovních služeb. A se záměrem v budoucnu tento systém rozšířit na všechny dávky, včetně výplat důchodů, se nikterak netajil. Jen tyto kroky rozložil v čase a argumentoval úsporou na straně režijních nákladů státu.

O těchto představách byli seminární formou informováni i členové sněmovního výboru pro sociální politiku v rámci prezentací příprav jednotlivých reformních kroků připravovaných na MPSV. Odpor a varování, zaznívající z řad zástupců opozice (KSČM a ČSSD) byl, jako vždy, zastíněn pohodlnou vládní většinou zástupců koalice (ODS, TOP 09/STAN, VV).

Jak šel čas, zostřovaly se rozpory mezi koaličními partnery. Z VV se vydělila provládní LIDEM a dříve vládní poslanci, kteří nesou svou politickou zodpovědnost, začali do své předchozí práce kopat, a to nově z pozice opoziční strany VV. Pozadu nezůstali ani zástupci ODS, kteří rovněž nesou politickou odpovědnost, ale vyhlásili vnitrokoaliční válku TOP 09 prostřednictvím boje proti ministru Drábkovi. Kladu si jen otázku, do jaké míry šlo a jde o situaci sociálně potřebných a do jaké míry o dělení sfér vlivu spojených s možnými „provizemi“.

V těchto dnech se svádí ostrý parlamentní i mediální střet nad obsahem smlouvy mezi MPSV a Českou spořitelnou, a to o její výhodnosti či nevýhodnosti pro stát, o skrytých budoucích krocích atd. Jsem tomu rád, neboť většinová veřejnost nesledovala na webu ministerstva vyhlášení výběrového řízení, zadávací podmínky, ke kterým se musel vyjádřit i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a nakonec text samotné Smlouvy o zajištění administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti politiky zaměstnanosti a provozování karet sociálního systému z 24. ledna 2012. Ale zaráží mne, že z řad koaličních poslanců, kteří tento proces svými hlasy nastartovali, sílí kritika tak pozdě. Nebo jde jen o pokus odvést pozornost od vlastní zodpovědnosti? Navíc, tato smlouva se systémově nikterak nevymyká různým smlouvám uzavřeným v minulosti. Jde a šlo o posilování podnikatelského sektoru na úkor státní či veřejné správy. Zda z těchto změn někdo něco získává, je relevantní otázkou.

Jsem dalek toho, abych nevnímal vývoj. Elektronizace peněžních toků bude v čase a v prostoru narůstat. Zejména tím, jak budou stárnout generace, kterým jsou tyto formy zcela vlastní. Bude se zdokonalovat a rozšiřovat i technické zázemí. Je však politicky nepochopitelné, že vedení MPSV nevnímalo objektivně současnou realitu a připravilo navzdory různým varováním povinný a plošný systém, který přináší a přinese mnoho problémů a odpor. Takzvaně za pochodu byly pod tlakem různých organizací některé představy ministerstva zmírněny, ale to zdaleka neřeší celý problém.

Proto také Výbor pro sociální politiku PS PČR doporučil (na svém jednání dne 23. října 2012) ministru Drábkovi pozastavit další distribuci sKaret do doby, než dojde mj. ke změně z povinného režimu na režim dobrovolného využívání provozních karet sociálního systému. To je zcela v souladu s tím, co KSČM již řadu měsíců požadovala, ale její návrh byl odmítán se zdůvodněním, že v tomto případě by nedošlo k předpokládané úspoře v režijních výdajích MPSV. Hlavní tedy nebyla spokojenost klientů, ale škrty! Je také otázkou, zda již není k tomuto kroku pozdě a zda by České republice nehrozila při změně režimu nová arbitráž za zmařenou investici.

Přesto KSČM na dobrovolné účasti v systému trvá a trvat bude. A to včetně výplaty důchodů. Záměr zavádět povinně sKarty za podmínek, které vůbec neberou ohled na lidi žijící na venkově, kde se vybírat na žádnou kartu většinou nedá, či na handicapované občany, jsme od počátku hodnotili jako vrchol bezohlednosti. 

 

Miroslav Opálka, poslanec PČR a místopředseda stínové vlády KSČM pro sociální strategii