Zvýšila se reálná úroveň důchodů?

02.12.2011 13:16

V pondělí 21.11 se v Parlamentních listech objevil článek o růstu reálných důchodů. Píše se v něm:

»Těžko hledat důchodce – vyjma těch prominentních, který by si pochvaloval, jak mu penze krásně roste. Naopak, zejména levice poukazuje na ožebračování seniorů… Jak to tedy je? Vezmeme-li jako měřítko životní náklady důchodců, pak výše průměrných reálných důchodů se od roku 1992 zvýšila zhruba o 40 procent. A pokud vztáhneme důchody k indexu spotřebitelských cen, je růst důchodů ještě větší, a to o více než 60 procent v porovnání s úrovní v roce 1992.«

Podle oficiálních statistických údajů je to pravda. Čertovo kopýtko je v tom, že se dnešek srovnává s rokem 1992, tedy vznikem samostatného českého státu. To má logiku, při srovnávání ekonomických ukazatelů si však musíme uvědomit, že rok 1992 byl rokem největšího poklesu ve srovnání s rokem 1989. HDP byl nižší o 21 procent, reálná úroveň mezd o třetinu. Je to tedy velmi nízký základ, a proto srovnání s ním je tak optimistické. Jak je to tedy ve srovnání s rokem 1989, tedy za celou dobu budování kapitalismu u nás?

Srovnání s rokem 1992 stále častěji uvádí i statistika. Ani v posledních statistických ročenkách nejsou dlouhodobě statistické řady od roku 1989. Je nutno pochválit ministerstvo práce a sociálních věcí, které v červnu tohoto roku vydalo publikaci Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v ČR v letech 1993–2010. V řadě případů však uvádí i srovnatelné ukazatele od roku 1989.

V uvedené publikaci v tabulce č. 15 se uvádí výše uvedená čísla o růstu reálné úrovně důchodů. Při použití indexu spotřebitelských cen se uvádí v roce 2010 růst reálných důchodů proti roku 1992 o 62 procent. Proti roku 1989 je to však pouze růst o 28,2 procenta.

Je tomu tak proto, že reálná úroveň důchodu byla v roce 1992 proti roku 1989 nižší o 20,2 procenta. Teprve v roce 2003 dosáhla reálná hodnota penzí úrovně roku 1989. Ještě nepříznivější jsou tyto ukazatele při použití indexů životních nákladů.

Ty totiž v posledních 20 letech rostly důchodcům rychleji než v průměru všem občanům. Je to důsledkem jiné struktury výdajů důchodců. Mají vysoký podíl nákladů na bydlení, a ty rostly nejrychleji. Takže podle životních nákladů vzrostly reálně průměrné důchody proti roku 1992 o 40,5 procenta a proti roku 1989 pouze o 12,1 procenta.

To není žádná sláva, protože většina důchodců má podprůměrný důchod a logicky reálná úroveň jejich důchodů v nejlepším případě stagnuje, u většiny je nižší než v roce 1989. Taková je pravda o vývoji reálné úrovně důchodů u nás za posledních 20 let.

Velmi nepříznivě dopadají české důchody ve srovnání s důchody v západních zemích. Například v Německu je průměrný měsíční mzda asi 2500 euro, průměrný důchod 742 euro (asi 18 000 Kč). Muži v průměru pobírají kolem 1000–1200 euro měsíčně (více než 25 tisíc korun), ženy mezi 500–700 eury.

Dalších 400 euro má průměrný důchodce z podnikového důchodu a navíc vlastní úspory. U nás je průměrný důchod cca 10 500 korun, tedy asi 420 euro. Co k tomu dodat? Důchodci na tom u nás skutečně nejsou dobře a po realizaci asociálních reforem na tom budou ještě daleko hůře.

Autor: Václav VĚRTELÁŘ

převzato z Haló novin

Poznámka správce toho webu:

Podle materiálu MPSV: "Základní ukazatele z oblasti práce a sociálních věcí v ČR" je dle tabulky "Vývoj průměrně vyplaceného starobného důchodu k vyplacené čisté mzdě", příznačný pokles relace průměrného důchodu k průměrné čisté mzdě, kdy v roce 1988 činily důchody 61% čisté průměrné mzdy a  v roce 2010  činily důchody jen 53,2% průměrné čisté mzdy.

Ze stejného materiálu lze taky zjistit, že v ČR není v žádném případě přemrštěná sociální ochrana - průměr podílu celkových výdajů na sociální ochranu k HDP činní v EU činníil v roce 2008 26,4% a v ČR jen 18,7%. Zarážející je, že v EÚ tento ukazatel za léta 2000%2008 stagnuje, v ČR však poklesl z 19,5%  na 18,7%..

 

 

Diskusní téma: Zvýšila se reálná úroveň důchodů?

Příznačné

Datum: 20.12.2012 | Vložil: Jan Sláma

Je příznačné, že právě v ČR klesá podíl výdajů na sociální potřeby z HDP. Jak by také ne,když miliardy byly rozkradeny nebo prohospodařeny. Někde se prostor pro zalepení děr najít musí. A kde je to nejsnazší?! Samozřejmě u těch nejbezbranějších.

Přidat nový příspěvek