Vážení hosté našich stránek,

Vítáme Vás na webu Obvodní koordinační rady (ObKR) KSČM Ostrava 4. OKV koordinuje činnost základních organizací na území městského obvodu Krásné Pole, Martinov, Plesná, Polanka, Poruba, Svinov, Třebovice a Vřesina.

Jsme nedílnou součásti politické struktury České republiky, zájmy našich členů a příznivců prosazujeme prostřednictvím svých zastupitelů zvolených ve svobodných a demokratických volbách, důsledně dodržujeme zákony této země a řídíme se Listinou základních práv a svobod. Sdružujeme levicově smýšlející občany, jejichž krédem je - citováno z bodu 4 Stanov KSČM:

"..Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír..."

V Ostravě a jejich městských obvodech se prostřednictvím zastupitelů snažíme ovlivňovat společenská zadání, která vychází z požadavků občanů vznesených v demokratických volbách.

Ne politické strany, ale občané musí být Ti, kteří takové zadání politickým stranám ukládají.

Tento web má své čtenáře především informovat o aktuálním děním v našem městském obvodu a celé Ostravě a zprostředkovat Váš kontakt s našimi poslanci v zastupitelských orgánech. Také má vytvořit platformu pro vzájemnou komunikaci našich příznivců k otázkám které Vás v současné době zajímají.

 

Obvodní koordinační rada  

Ostrava - Poruba