ZASTUPITELÉ MĚSTSKÉHO OBVODU PORUBA

Termíny jednání zastupitelstva

 
15.12.2020 15. zasedání
10.11.2020 14. zasedání
8.9.2020 13. zasedání
9.6.2020 12. zasedání
28.4.2020 11. zasedání
25.2.2020 10. zasedání

 

 

V tabulce pod textem naleznete seznam zastupitelů městského obvodu Poruba zvolených za Komunistickou Stranu Čech a Moravy.

 

Foto Příjmení a jméno Kontakt  
 Gajdáček Petr   člen kontrolního výboru, člen komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
   Bc. Jaromíra Valder Jakubcová předsedkyně kontrolního výboru, členka komise pro sociální a bytovou politiku
   Petrásek Jan   člen komise pro sport a volnočasové aktivity, člen komise pro životní prostředí
   Bc. Karel Cepko   člen finančního výboru, člen, člen komise pro architektonický a urbanistický rozvoj  MO
   Ing. Jopek Miroslav   člen finančního výboru, člen komise pro rozvoj kultury,
člen komise pro stategické řízení, udržitelný rozvoj a MA21

 

 

Zapojení zastupitelů KSČM ve výborech a komisích městského obvodu Poruba

 

 

Výbor/Komise Členové
Kontrolní výbor Bc. Jaromíra Valder Jakubcová - předseda, 
Petr Gajdáček - člen
Finanční výbor Bc. Karel Cepko
Ing. Miroslav Jopek
Komise pro architektonický a urbanistický rozvoj MO  Bc. Karel Cepko
Komise pro sociální a bytovou politiku Bc. Jaromíra Valder Jakubcová
Komise pro bezpečnost prevenci kriminality Petr Gajdáček
Komise pro strategické řízení, udržitelný rozvoj a MA 21 Ing. Miroslav Jopek
Komise školství a vzdělávání PhDr. Ing. Jaromír Horák
Komise pro rozvoj udržitelné mobility PhDr. Ing. Jaromír Horák - předseda
Komise pro rozvoj kultury RSDr. Věra Flasarová,
Ing. Miroslav Jopek
Komise pro efektivní řízení a správu úřadu MO Poruba Ing. Jan Jančura
Komise pro sport a volnočasové aktivity  Jan Petrásek
Komise pro životní prostředí Jan Petrásek

 

Úplný seznam členů:

 • vedení obvodu naleznete ZDE
 • komisy rady obvodu naleznete ZDE
 • všech členů zastupitelstva obvodu naleznete ZDE

Materiály ze zastuptelstva:

 • usnesení zastupitelstva naleznete ZDE

 

 

Sdělení klubu zastupitelů

      Klub zastupitelů KSČM Zastupitelstva městského obvodu Poruba oznamuje, že zahajuje pravidelné konzultační schůzky s občany. Na těchto schůzkách budou zastupitelé informovat občany o činnosti členů v komisích, výborech a zastupitelstvu. Rovněž budou od občanů přijímat připomínky a podněty k problematice městského obvodu.
      Schůzky se budou konat každý poslední čtvrtek v měsíci od 15.30 do 17.00 v prostorách Obvodního koordinačního výboru KSČM Ostrava 4, Hlavní třída 557, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00. Náměty a dotazy je možno zasílat i elektronicky na emaily: okvostrava4@seznam.cz, kscmporuba@seznam.cz.
 

Petr Gajdáček, předseda klubu

ZASTUPITELSTVO STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA

Termíny jednání zastupitelstva (začínají v 9:00 hod.) resp. ZDE

 
24.6.2020 16. zasedání
20.5.2020 15. zasedání
15.4.2020 14. zasedání
4.3.2020 13. zasedání
 •  
 • Seznam zastupitelů města zvolených za KSČM

 • JUDr. Josef Babka člen statutového výboru,
  člen výboru pro udělování četného občanství
  předseda komise právní
  Mgr. Lucie Foldynová členka komise prosociální, zdravotní a rovné příležitosti
  členka komise pro rodinu a volný čas
  Ing. Martin Juroška, PhD. člen finančního výboru
  členkomise kultury
  člen komise pro dopravu
  Ing. Vít Macháček člen komise pro sport
  člen komise pro vzdělávání, vědu a výzkum
  Yveta Sekeráková členka kontrolního výboru
  členka komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy
  Ing. Zbyněk Šebesta člen komise životního prostřed
  člen komise pro majetek a hospodářskou správu
  člen komise muzejní,letopisecké, názoslovné a heraldické
 •  
 • Složení rady města naleznete ZDE
 • Seznam členů politických klubů města naleznete ZDE
 • Výbory města naleznete ZDE
 • Seznam všech členů zastupitelstva obvodu naleznete ZDE
 • Návrhy programu, materiály, usnesení, audovizuální záznamy, zápisy naleznete ZDE
 •  

 

 

 

 

Jan Petrásek