POLITIKA KSČM

Krajská konference KSČM

02.03.2018 21:10
V sobotu 24. Února v Ostravě proběhla Krajská konference KSČM Moravskoslezského kraje. Na jednání bylo hodnocení činnosti, přijetí hlavních úkolů pro příští období, volba orgánů i příprava na dubnový sjezd strany. Jednání se účastnil předseda ÚV KSČM s. Vojtěch Filip či europoslankyně...

Informace z prosincového zasedání ÚV KSČM

05.01.2018 16:58
Prosincové zasedání ÚV se zabývalo zejména přípravou X. Sjezdu KSČM, hodnocením voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a přípravou voleb, které budou probíhat v roce 2018 (komunální a senátní volby). Pokud jde o konání X. sjezdu KSČM, VV ÚV KSČM navrhnul konání jednodenního sjezdu...

Slovo předsedy MěV KSČ

08.12.2017 09:11
S končícím rokem vždy souvisí alespoň krátké ohlédnutí za vším, co se podařilo i za tím, co nedopadlo tak, jak bychom si přáli. Ne jinak tomu bude i v letošním roce 2017, který vstupuje do svého posledního měsíce. Rok byl velice náročný, vstoupili jsme do něj nominačními konferencemi pro...

Odkaz Velkého října je stále živý

05.11.2017 09:54
V listopadových dnech letošního roku uplyne sto let od Velké říjnové socialistické revoluce. Tato revoluce zahájila novou epochu, epochu přechodu lidstva od kapitalismu k socialismu - jako prvé fáze komunistické společenskoekonomické formace. Říjnová revoluce jasně ukázala, že...

Vydání 1. dílu Marxova kapitálu

05.11.2017 09:52
V květnu příštího roku uplyne již 200 let od narození filosofa, ekonoma, sociálního vědce, politika a teoretika dělnického hnutí Karla Marxe. Jeho myšlenky inspirovaly mnohé revoluce a politické režimy. Vyzýval společně s nejbližším přítelem a spolupracovníkem Bedřichem Engelsem ke...

Na pomoc politickému vzdělávání - Che Guevara

05.11.2017 09:49
Před půl stoletím 9. 10. 1967 byl zavražděn v bolivijské vesnici La Higuera vůdce Ernesto »Che« Guevara, celým jménem Ernesto Rafael Guevara de la Serna. Příkaz k popravě vydal agent CIA Felix Rodriguez. Podle svědectví jeho poslední slova zněla: „Vím, že jsi mě přišel zabít. Střílej, ale...

Zpráva ze zářijového zasedání ÚV

04.10.2017 11:39
Osmé zasedání ÚV mělo na programu jak organizační a hospodářské záležitosti tak i materiály politické povahy. K těm prvním patřilo zejména vyhodnocení hospodaření strany za první pololetí či informace o plnění úkolů v souvislosti s probíhající volební kampaní. Mezi materiály...

K volbám do PS

04.10.2017 11:33
Vážené soudružky, vážení soudruzi, již za několik dní se otevřou dveře volebních místností a opět občané budou mít možnost rozhodnout, zda využijí svého práva zvolit si jeden z 26 hlasovacích  lístků s názvem strany nebo hnutí, jejíž program je nejblíže jeho představám o spravedlivé...

Náš kandidát do poslanecké sněmovny

07.09.2017 21:54
Vážené soudružky a soudruzi, je mi ctí, že Vás tímto úvodním slovem mohu oslovit v tomto předvolebním čase. Parlamentní volby 2017, které jsou před námi mohou výrazně zasáhnout do života nás všech Situace v Evropské unii je složitá a po vystoupení Velké Británie z EU je na pořadu dne reforma...

Zpráva ze zasedání ÚV KSČM - 24. června 2017.

02.07.2017 14:31
V úvodním slově se předseda ÚV KSČM s. Filip vyslovil k aktuální politické situaci, k níž bylo přijato stanovisko, které bylo zveřejněno spolu s dalšími informacemi ze zasedání ÚV KSČM v Haló novinách. Na programu jednání bylo několik závažných materiálů, na něž stranická veřejnost netrpělivě...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>