POLITIKA KSČM

KSČM proti turecké agresi v Sýrii

31.10.2019 12:43
KSČM zcela zásadně odsuzuje vojenskou agresi Turecka na území severní Sýrie pod názvem Pramen míru proti Kurdům. Jde o bezprecedentní akt použití vojenské síly proti suverénnímu státu a kurdskému národu. Jedná se o porušení všech principů mezinárodního práva a zvyklostí mezinárodního společenství....

Dubnové zasedání MěV KSČM Ostrava

01.05.2019 12:51
12. zasedání MěV KSČM Ostrava projednalo a schválilo postup projednání podkladů k programové konferenci v rámci městské stranické organizace a principy společného zasedání MěV KSČM a předsedů ZO KSČM. MěV zřídil dočasnou pracovní komisi pro posouzení návrhů na programovou konferenci ve složení:...

Březnové zasedání MěV KSČM Ostrava

03.04.2019 08:41
11. zasedání MěV projednalo a schválilo organizační zabezpečení 1. máje. Pozvánka k prvomájovému posezení bude zveřejněna na Facebooku KSČM – Ostrava, a také ve Zpravodaji MěV. V rámci přípravy kampaně pro volby do Evropského byl materiál k jednání oproti minulému zasedání doplněn o seznam...

Nahlédnutí k sousedům

30.01.2019 10:22
Nejen práci jest člověk živ…“ si třetí sobotu v lednu řekli havířovští komunisté a jejich přátelé. Ve večerních hodinách se sešli na svém společenském plese, kde při družné zábavě neopomněli u svých stolů či baru probrat záležitosti, ke kterým se z různých důvodů doposud nedostali. Nutno...

90. výročí V. sjezdu Komunistické strany Československa a jeho poselství dnešku

30.01.2019 10:21
Zamyšlení:   Ve dnech 18. až 23. února 2019 si připomínáme 90. výročí V. sjezdu KSČ. Bylo by chybou na toto významné výročí neupozornit a nepřipomenou si jej, zvláště pak v souvislosti s dnešním směřováním KSČM.            ...

Výzva: Zapojte se do tvorby programových dokumentů Ostravské KSČM

30.01.2019 09:54
Městský výbor KSČM Ostrava zařadil do plánu práce na I. pololetí 2019 programové materiály pro následující oblasti:   - bezpečnost - sociální služby - komunální bydlení - kultura - veřejná doprava   Touto formou oslovujeme členy strany, kteří by se chtěli zapojit do přípravy těchto...

Lednové zasedání MěV KSČM v Ostravě

30.01.2019 09:53
9. Zasedání MěV KSČM v Ostravě se věnovalo doplněním člena MěV, a to za s. Miladu Otáhalovou, která k 11. 1. 2019 ukončila členství v KSČM. Nově zvolenou členkou MěV KSČM v Ostravě se stala s. RSDr. Ivana Kalousková.             Za...

KSČM povede do voleb Konečná

03.01.2019 18:11
Místopředsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná bude vedoucí kandidátkou pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční v příštím roce. Strana do nich jde po boku dalších levicových subjektů. Sjednocená kandidátka ponese název »KSČM – ČESKÁ LEVICE SPOLEČNĚ«.  Rozhodli o tom na sobotním...

Prosincové zasedání ÚV

03.01.2019 18:05
Prosincové zasedání ÚV: schválena kandidátní listina do EP a svolání vnitrostranických konferencí   Program 5. zasedání ÚV byl relativně obsáhlý, zabýval se volbami do Evropského parlamentu, vnitrostranickými konferencemi a na programu byly také další body.   Kandidátní listina pro volby...

Přístup KSČM k problematice vodárenství v Ostravě

03.04.2018 23:49
Odprodej českého vodárenství do rukou zahraničních vlastníků je jedním z mnoha kamínků v mozaice tzv. české ekonomické transformace, na jejímž konci je závislá ekonomika s odtoky stovek miliard korun z naší země do rukou těchto zahraničních vlastníků. I v případě ostravského...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>