POLITIKA KSČM

Předsjezdová glosa

31.08.2020 12:42
Zatímco v našich podmínkách tématika krajských voleb dává do pozadí nastávající XI. sjezd KSČM, pokusíme se alespoň krátkými úvahami připomenout, nad čím bychom se měli zamýšlet. V deníku Právo 10. 12. 2019 zveřejnil prof. Keller článek „Trápení levice“. V něm mimo jiné uvádí: „Není to tak dávno,...

KSČM přispívá k řešení následků krize

03.07.2020 10:35
Česká republika se ocitla v důsledku světové pandemie stejně jako ostatní státy v hluboké ekonomické krizi, která je součástí cyklických krizí kapitalistického systému. KSČM se v roce 2018 rozhodla převzít část odpovědnosti za vývoj v naší zemi, aby nepřipustila vládu...

KSČM požaduje zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky

03.07.2020 10:35
KSČM opakovaně prosazuje podporu zvýšení soběstačnosti v různých segmentech (např. energetika, léková politika, nerostné bohatství). Velmi důležitá je potravinová soběstačnost. Potravinová soběstačnost je prioritní, v současné době je potřeba její maximální navýšení. Bezhlavá...

KSČM si připomněla 130. výročí od narození Ho Či Mina

31.05.2020 12:20
Komunistická strana Čech a Moravy si dne 19. května připomněla s hlubokou úctou významné 130. výročí od narození přední osobnosti levicového národně osvobozeneckého boje proti francouzskému imperialismu, americké proradnosti soudruha Ho Či Mina....

KSČM trvá na zavedení ústavní ochrany vody

31.05.2020 12:16
ČR má za sebou nejsušší období v novodobé historii Československa. Zavedení ústavní ochrany vody byla jedna z podmínek KSČM pro toleranci vlády.  Ministerstva zemědělství a životního prostředí již zahájila debatu o možnostech ústavní ochrany vody jako přírodního zdroje. Zástupci...

KSČM varuje před nárůstem fašismu

31.05.2020 12:15
V předvečer 75. výročí konce druhé světové války vydali ministři zahraničních věcí Bulharska, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Slovenska a Spojených států společné prohlášení. Jednalo se o prohlášení zemí, které ještě před třiceti lety po hrůzných...

KSČM proti turecké agresi v Sýrii

31.10.2019 12:43
KSČM zcela zásadně odsuzuje vojenskou agresi Turecka na území severní Sýrie pod názvem Pramen míru proti Kurdům. Jde o bezprecedentní akt použití vojenské síly proti suverénnímu státu a kurdskému národu. Jedná se o porušení všech principů mezinárodního práva a zvyklostí mezinárodního společenství....

Dubnové zasedání MěV KSČM Ostrava

01.05.2019 12:51
12. zasedání MěV KSČM Ostrava projednalo a schválilo postup projednání podkladů k programové konferenci v rámci městské stranické organizace a principy společného zasedání MěV KSČM a předsedů ZO KSČM. MěV zřídil dočasnou pracovní komisi pro posouzení návrhů na programovou konferenci ve složení:...

Březnové zasedání MěV KSČM Ostrava

03.04.2019 08:41
11. zasedání MěV projednalo a schválilo organizační zabezpečení 1. máje. Pozvánka k prvomájovému posezení bude zveřejněna na Facebooku KSČM – Ostrava, a také ve Zpravodaji MěV. V rámci přípravy kampaně pro volby do Evropského byl materiál k jednání oproti minulému zasedání doplněn o seznam...

Nahlédnutí k sousedům

30.01.2019 10:22
Nejen práci jest člověk živ…“ si třetí sobotu v lednu řekli havířovští komunisté a jejich přátelé. Ve večerních hodinách se sešli na svém společenském plese, kde při družné zábavě neopomněli u svých stolů či baru probrat záležitosti, ke kterým se z různých důvodů doposud nedostali. Nutno...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>