POLITIKA KSČM

Přístup KSČM k problematice vodárenství v Ostravě

03.04.2018 23:49
Odprodej českého vodárenství do rukou zahraničních vlastníků je jedním z mnoha kamínků v mozaice tzv. české ekonomické transformace, na jejímž konci je závislá ekonomika s odtoky stovek miliard korun z naší země do rukou těchto zahraničních vlastníků. I v případě ostravského...

ÚSTŘEDNÍ VÝBOR SE ZABÝVAL VLÁDOU A ROZPOČTEM

03.04.2018 13:14
Březnové zasedání ústředního výboru mělo jako hlavní bod programu naplánováno projednání výroční zprávy za minulý rok a schválení rozpočtu pro rok aktuální. Tyto materiály byly projednány relativně rychle a bez obsáhlejší diskuze. Zatímco dle schválené finanční zprávy bylo hospodaření...

Krajská konference KSČM

02.03.2018 21:10
V sobotu 24. Února v Ostravě proběhla Krajská konference KSČM Moravskoslezského kraje. Na jednání bylo hodnocení činnosti, přijetí hlavních úkolů pro příští období, volba orgánů i příprava na dubnový sjezd strany. Jednání se účastnil předseda ÚV KSČM s. Vojtěch Filip či europoslankyně...

Ustavující zasedání městského výboru

02.03.2018 21:04
Ustavující zasedání městského výboru Nový, městskou konferencí zvolený městský výbor, se sešel na svém prvním zasedání 26. února 2018. Na konferenci se, kvůli časovým průtahům a vypršení doby pronájmu nestihl sejít. Šestnáctidenní prodleva mezi konferencí a městským výborem byla využita pro...

Z městské stranické konference

02.03.2018 21:01
Usnesení městské konference KSČM v Ostravě ze dne 10. února 2018   Městská konference: I. Bere na vědomí Úvodní vystoupení předsedy městského výboru KSČM v Ostravě. II. Projednala a schválila Zprávu o činnosti a hospodaření městské organizace KSČM Ostrava za období od minulé...

Slovo nového předsedy MěV KSČM

02.03.2018 20:57
KSČM nesmí být „panenkou v koutě“! Soudružky a soudruzi, obracím se na vás poprvé z titulní strany Zpravodaje MěV jako nově zvolený předseda ostravského městského výboru. Dovolte mi, prosím, malé zamyšlení nad současnou situací strany zasazenou do společenských souvislostí a zakončenou...

Informace z prosincového zasedání ÚV KSČM

05.01.2018 16:58
Prosincové zasedání ÚV se zabývalo zejména přípravou X. Sjezdu KSČM, hodnocením voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a přípravou voleb, které budou probíhat v roce 2018 (komunální a senátní volby). Pokud jde o konání X. sjezdu KSČM, VV ÚV KSČM navrhnul konání jednodenního sjezdu...

Slovo předsedy MěV KSČ

08.12.2017 09:11
S končícím rokem vždy souvisí alespoň krátké ohlédnutí za vším, co se podařilo i za tím, co nedopadlo tak, jak bychom si přáli. Ne jinak tomu bude i v letošním roce 2017, který vstupuje do svého posledního měsíce. Rok byl velice náročný, vstoupili jsme do něj nominačními konferencemi pro...

Odkaz Velkého října je stále živý

05.11.2017 09:54
V listopadových dnech letošního roku uplyne sto let od Velké říjnové socialistické revoluce. Tato revoluce zahájila novou epochu, epochu přechodu lidstva od kapitalismu k socialismu - jako prvé fáze komunistické společenskoekonomické formace. Říjnová revoluce jasně ukázala, že...

Vydání 1. dílu Marxova kapitálu

05.11.2017 09:52
V květnu příštího roku uplyne již 200 let od narození filosofa, ekonoma, sociálního vědce, politika a teoretika dělnického hnutí Karla Marxe. Jeho myšlenky inspirovaly mnohé revoluce a politické režimy. Vyzýval společně s nejbližším přítelem a spolupracovníkem Bedřichem Engelsem ke...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>