POLITIKA KSČM

Nahlédnutí k sousedům

30.01.2019 10:22
Nejen práci jest člověk živ…“ si třetí sobotu v lednu řekli havířovští komunisté a jejich přátelé. Ve večerních hodinách se sešli na svém společenském plese, kde při družné zábavě neopomněli u svých stolů či baru probrat záležitosti, ke kterým se z různých důvodů doposud nedostali. Nutno...

90. výročí V. sjezdu Komunistické strany Československa a jeho poselství dnešku

30.01.2019 10:21
Zamyšlení:   Ve dnech 18. až 23. února 2019 si připomínáme 90. výročí V. sjezdu KSČ. Bylo by chybou na toto významné výročí neupozornit a nepřipomenou si jej, zvláště pak v souvislosti s dnešním směřováním KSČM.            ...

Výzva: Zapojte se do tvorby programových dokumentů Ostravské KSČM

30.01.2019 09:54
Městský výbor KSČM Ostrava zařadil do plánu práce na I. pololetí 2019 programové materiály pro následující oblasti:   - bezpečnost - sociální služby - komunální bydlení - kultura - veřejná doprava   Touto formou oslovujeme členy strany, kteří by se chtěli zapojit do přípravy těchto...

Lednové zasedání MěV KSČM v Ostravě

30.01.2019 09:53
9. Zasedání MěV KSČM v Ostravě se věnovalo doplněním člena MěV, a to za s. Miladu Otáhalovou, která k 11. 1. 2019 ukončila členství v KSČM. Nově zvolenou členkou MěV KSČM v Ostravě se stala s. RSDr. Ivana Kalousková.             Za...

KSČM povede do voleb Konečná

03.01.2019 18:11
Místopředsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná bude vedoucí kandidátkou pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční v příštím roce. Strana do nich jde po boku dalších levicových subjektů. Sjednocená kandidátka ponese název »KSČM – ČESKÁ LEVICE SPOLEČNĚ«.  Rozhodli o tom na sobotním...

Prosincové zasedání ÚV

03.01.2019 18:05
Prosincové zasedání ÚV: schválena kandidátní listina do EP a svolání vnitrostranických konferencí   Program 5. zasedání ÚV byl relativně obsáhlý, zabýval se volbami do Evropského parlamentu, vnitrostranickými konferencemi a na programu byly také další body.   Kandidátní listina pro volby...

Přístup KSČM k problematice vodárenství v Ostravě

03.04.2018 23:49
Odprodej českého vodárenství do rukou zahraničních vlastníků je jedním z mnoha kamínků v mozaice tzv. české ekonomické transformace, na jejímž konci je závislá ekonomika s odtoky stovek miliard korun z naší země do rukou těchto zahraničních vlastníků. I v případě ostravského...

Přístup KSČM k problematice výstavby tramvajových tratí v Porubě

03.04.2018 23:47
Projekt „Rozšíření tramvajové dopravy v Porubě“ resp. „Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava Poruba“ byl rozpracován již v minulém volebním období (2010 – 2014) a ideový záměr vybudování tramvajových tratí je ještě mnohem starší a spadá až do období vybudování dotčených sídlišť...

ÚSTŘEDNÍ VÝBOR SE ZABÝVAL VLÁDOU A ROZPOČTEM

03.04.2018 13:14
Březnové zasedání ústředního výboru mělo jako hlavní bod programu naplánováno projednání výroční zprávy za minulý rok a schválení rozpočtu pro rok aktuální. Tyto materiály byly projednány relativně rychle a bez obsáhlejší diskuze. Zatímco dle schválené finanční zprávy bylo hospodaření...

Krajská konference KSČM

02.03.2018 21:10
V sobotu 24. Února v Ostravě proběhla Krajská konference KSČM Moravskoslezského kraje. Na jednání bylo hodnocení činnosti, přijetí hlavních úkolů pro příští období, volba orgánů i příprava na dubnový sjezd strany. Jednání se účastnil předseda ÚV KSČM s. Vojtěch Filip či europoslankyně...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>