POLITIKA KSČM

Přehled sjezdů Komunistické strany Československa (4. část)

02.07.2021 22:31
Přehled sjezdů KSČM (od r. 1990)   I. sjezd KSČM – 13. -14. 10. 1990, Olomouc Sjezd se konal v rozjitřené společenské atmosféře a v období značného tlaku na komunistickou stranu. Sjezd jednoznačně uvedl, že v naší zemi dochází k razantnímu nástupu pravicových sil oproti původnímu předpokladu...

Informace z MěV KSČM Ostrava

02.07.2021 22:12
Dne 28. 6. 2021 se konalo 9. zasedání MěV KSČM Ostrava. Program obsahoval 14 bodů. MěV rozhodl o podání podnětu k Ústřední rozhodčí komisi KSČM ve věci nesvolání mimořádného sjezdu. Proběhla aktualizace postupu přípravy voleb do PS PČR v podmínkách městské stranické organizace, kde bylo rovněž...

Mimořádné zasedání ÚV KSČM ze dne 29. 5. 2021 konané na ÚV KSČM v Praze

02.06.2021 16:44
Dne 29. 5. 2021 od 9:00 proběhlo mimořádné zasedání ÚV KSČM, zasedání se dle prvního kontrolního sčítání účastnilo 78 členů ÚV KSČM. Toto mimořádné zasedání bylo svoláno hlavně z důvodu, kdy více jak třetina (32) OV KSČM požádala dle článku 67 Stanov KSČM o svolání mimořádného sjezdu KSČM, kde...

Přehled sjezdů Komunistické strany Československa (3. část)

03.05.2021 17:53
K blížícímu se výročí 100 let od založení KSČ budeme přinášet postupně historii stranických sjezdů s cílem oživení si cesty komunistické strany v boji za sociálně spravedlivou společnost.     XII. sjezd KSČ – 4. -8. 12. 1962 Těžištěm jednání bylo posouzení základních problémů a úkolů...

Přehled sjezdů Komunistické strany Československa (2. část)

16.04.2021 10:53
K blížícímu se výročí 100 let od založení KSČ budeme přinášet postupně historii stranických sjezdů s cílem oživení si cesty komunistické strany v boji za sociálně spravedlivou společnost.     VI. SJEZD KSČ – 7. -11. 3. 1931 V období po V. sjezdu KSČ nastupovala velká hospodářská krize,...

Informace z MěV KSČM Ostrava

16.04.2021 10:31
V návaznosti na mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva, bylo k 7. zasedaní MěV dne 15. 3. 2021 použito hlasování formou „Per rollam“. Program obsahoval 13 bodů. MěV provedl kontrolu zápisu a usnesení z posledního zasedání MěV formou „Per rollam“, vzal na vědomí informaci o plnění usnesení...

KSČM pomohla prosadit...

02.03.2021 10:52

Přehled sjezdů Komunistické strany Československa (část 1)

02.03.2021 10:46
K blížícímu se výročí 100 let od založení KSČ budeme přinášet postupně historii stranických sjezdů s cílem oživení si cesty komunistické strany v boji za sociálně spravedlivou společnost.     USTAVUJÍCÍ SJEZD KSČ-14.-16. 5. 1921 Samotnému vzniku KSČ předcházela krize sociálně...

Chceme léčit, ne válčit!

30.01.2021 18:30
Předseda vlády Andrej Babiš chce armádě postupně vrátit až 10 miliard na provozní náklady a výzbroj. Vakcíny a léky pro něj nejsou prvořadé. CHCEME LÉČIT, NE VÁLČIT!  

Předsjezdová glosa

30.01.2021 18:22
Bývalý předseda ÚV KSČM a nynější poslanec Miroslav Grebeníček obdržel k novému roku řadu blahopřání od členů strany a v jedné takové odpovědi gratulantovi se vyjádřil k současné situaci KSČM. Z tohoto textu vyjímáme: „Pokud jde o nynější situaci naší strany, žádný jednoduchý recept nemám. Osobně...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>