Informace z MěV KSČM Ostrava

03.02.2022 10:24

Dne 31. 1. 2022 se konalo 13. zasedání MěV KSČM Ostrava. Na jednání byl přítomen  1. místopředseda ÚV KSČM s. Petr Šimůnek. S. Šimůnek ve svém vystoupení informoval členy MěV o současné vnitrostranické a ekonomické situaci KSČM a se směřováním KSČM do budoucích let. Program 13. zasedání měl 13 bodů jednání. Mezi nejdůležitější bod programu patřilo projednání Politicko-organizační zabezpečení městské konference KSČM Ostrava včetně podkladových materiálů pro městskou konferenci, která se bude konat dne 24. 2. 2022 od 15.30 v KD Ostrava-Michálkovice. Informace s materiály pro konferenci budou předávány na schůzkách delegátů. V dalším neméně důležitém bodu jednání MěV schvaloval vedoucí kandidáty KSČM na kandidátní listiny pro komunální volby v r. 2022 do zastupitelstva Statutárního města Ostravy (Martin Juroška), zastupitelstev Ostrava-Jih (Josef Graňák), Ostrava-Poruba (Jaromíra V. Jakubcová), Moravská Ostrava a Přívoz (Vít Macháček) a do Slezské Ostravy (Petr Maciejovský). V další části jednání byli členové MěV informováni o činnosti VV MěV a OKR MěV KSČM Ostrava, byly schváleny plány práce OKR  1-4 na I. pololetí 2022, byla předložena Zpráva o členské základně městské organizace KSČM Ostrava za rok 2021. V ekonomických a provozních záležitostech byla schválena aktualizace rozpočtu OJ MěV KSČM Ostrava na r. 2022. V závěrečném bodě jednání bylo schváleno organizační zabezpečení oslavy Svátku práce v podmínkách městské stranické organizace. Termín konání oslavy 1. máje - svátku práce MěO KSČM proběhne dne 1. 5. 2022 od 13.00 u památníku obětem stávky na Dole Trojice ve Slezské Ostravě s následným přesunem do sídla MěV KSČM Ostrava. Pozvánky budou rozeslány v dostatečném časovém předstihu.

                                                                                                Jan Havelka, Tajemník MěV KSČM Ostrava