ODKAZY

Levicová internetová media:

Haló Noviny - zajímavé stránky levicového tisku Haló noviny

Haló TV - internetová Haló televize

Haló Rádio - internetové Haló radio - Rádio Haló Futura (RHF)

KSČM TV - stránka internetové televize KSČM (asi nefunkční)

Deník Referendum - levicová platforma

Britské listy - levicové internetové noviny

Marxismus - články o marxismu

SOK - Socialistický kruh - Sdružení pro levicovou teorii

Masarykova akademie - Masarykova demokratická akademie

Outsidemedia - kritické objektivní články ze světa i z domova

Vaše věc - stránky stejnojmenné občanské platformy

ProAlt - stránky stejnojmenné občanské aktivity

Umlaufoviny - kritické články z domova

Levicová inteligence - kritické články z domova

Alternativa zdola - kritické články z domova

Odporuj - kritické články z domova

Reforma společnosti - kritické články k současné ekonomice

Vyměnili jsme politiky - stránky stejnojmenné občanské iniciativy

SČKP - Společnost Česko-Kubánského přátelství

 

Weby KSČM:

ÚV KSČM - stránky ústředního výboru KSČM

    Odborné zázemí - Oddělení odborného zázemí KSČM

    CSTS - Centrum strategických a teoretických studií KSČM

    Krajské rady - stránky kednotlivých Krajských rad KSČM

Poslanecký klub KSČM - stránky poslaneckého klubu KSČM Poslanecké sněmovny České republiky

MSKR KSČM - stránky Moravskoslezské krajské rady KSČM

Informace krajských zastupitelů  - informace zastupitelů MS kraje za KSČM

Události - přehledy domácích a zahraničních událostí se stanoviskem KSČM ze stránek MSKR KSČM

KSČM Ostrava - stránky Městského výboru KSČM Ostrava

Kateřina Konečná - web poslankyně parlamentu ČR Kateřiny Konečné

Jiří Dolejš - blog poslance parlamentu ČR Jiřího Dolejše

Martin Juroška - web člena KSČM, zastupitele Města Ostrava

ZO KSČM Horní Suchá - zajímavý web ZO KSČM Horní Suchá

OV KSČM Praha-Východ - web Okresního výboru KSČM Praha-Východ

OV KSČM Liberec - web Okresního výboru KSČM Liberec

OV KSČM Příbram - web Okresního výboru KSČM Příbram

OV KSČM Cheb- web Okresního výboru KSČM Cheb

OK KSČM Kolín - web Okresního výboru KSČM Kolín

OK KSČM Mělník - web Okresního výboru KSČM Kolín

KR KSČM  ÚK - web KSČM Ústeckého kraje

Další spřátelné weby - stránky jiných organizací KSČM z webu ZO KSČM Horní Suchá

 

Zastupitelské orgány:

PS ČR - stránky Poslanecké sněmovny České republiky (PČR)

PČR - KSČM  - poslanci PČR zvoleni za KSČM

PS ČR - jednání - podrobné údaje o jednotlivých jednáních PČR - přenos z jednání, pořad schůze, stenoprotokoly, hlasování, usnesení, interperlace

Moravskoslezský kraj - stránky veřejné právy Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kra - samospráva - stránky samosprávy Moravskoslezského kraje 

Město Ostrava - stránky Statutárního města Ostrava

Zastupitelstvo Města Ostravy - podrobné stránky zastupitelstva Statutárního města Ostrava

MO Poruba - stránka Městského obvodu Poruba

MO Poruba-samospráva - stránky rady a zastupitelstva Městského obvodu Poruba

 

Evropská unie:

Portál EU - ústřední stránky Evropské unie v češtině

Parlament EU - stránky parlamentu EU v češtině

Čeští poslanci EU - stránky českých poslanců parlamentu EU

GUE/NGL - Evropská sjednocená levice/Severské zelené levice - GUE/NGL - KSČM je jejím členem

EuropeanLEFT - Evropská levice

Jiří Maštálka- web poslance Evropského poslance Jiřího Maštálky

 

Odbory:

ČMKOS - stránky Českomoravské konfederace odborových svazů

ASO - stránky Asociace samostných odborů

 

Ostatní:

RSČR- stránky Rady seniorů ČR