ZE ZASTUPITELSTEV

Informace z březnového Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

16.04.2021 10:33
Při schvalování programu zasedání zastupitelstva navrhla Pirátská strana zařadit jako jeden z bodů návrh na odvolání náměstka pro zdravotnictví MUDr. Gebauera (ANO 2011). Návrh na odvolání náměstka hejtmana jsme podpořili z důvodu  naší dlouhodobé nespokojenosti s jeho prací již od doby...

Informace z březnového Zastupitelstva města Ostravy

16.04.2021 10:32
Zastupitelstvo se poprvé konalo kombinovanou formou – 17 zastupitelů online ze svých domovů, ostatní byli přítomni na jednání. Zastupitelé našeho klubu se hlasováním vymezili proti konání dnů NATO a nebyli jsme jediní, kterým se nelíbí, že město každoročně podporuje akci na prokazování vojenských...

Informace z lednového Zastupitelstva města Ostravy

02.03.2021 10:38
V úvodu se projednávala zpráva o činnosti Rady města Ostravy. Zastupitelé upozornili, že už podruhé rada města využila své kompetence a rozhodla připojit se k projektu vlajka pro Tibet, bez projednání v zastupitelstvu města. Zajímavá byla glosa paní náměstkyně Hoffmannové, že všechna rozhodnutí...

Prosincové zastupitelstvo MSK

30.01.2021 18:15
I toto prosincové zastupitelstvo Moravskoslezského kraje mělo, jako již tradičně hlavní bod programu jednání o rozpočtu na následující rok 2021. V době jeho projednávání ještě nebylo zřejmé, jaký bude výsledek jednání o státním rozpočtu České republiky. Zastupitelstvo kraje jej nakonec schválilo...

Finanční ruleta aneb obce v ohrožení

06.01.2021 22:42
Neodpovědná soutěž poslanců a poslankyň Hnutí ANO 2011, ČSSD a Pirátské strany v Parlamentu České republiky, kdo zasáhne více do „daňového balíčku“, tak jak ho předložila Vláda ČR, přinesl své kyselé ovoce ve výrazném propadu příjmů měst, obcí i krajů z rozpočtového určení daní. I pro statutární...

KSČM MĚSTSKÝ ROZPOČET NEPODPOŘILA

06.01.2021 22:36
Ústředním bodem jednání zastupitelstva bylo projednání návrhu rozpočtu města na rok 2021. KSČM se k rozpočtu postavila kriticky a v hlasování jej nepodpořila. Předmětem naší kritiky byla nepřehlednost, dvojsmyslné zahrnutí akcí, u nichž vedení města zvažuje financování z úvěru, do...

KSČM proti zvyšování nájmů v Moravské Ostravě a Přívozu

04.12.2020 20:50
Již dvakrát probíhalo jednání o zvyšování nájemného ve zhruba třech stovkách bytů ve vlastnictví městského obvodu. Návrh vzešel z vedení obvodu a znamenal by zvýšení v centru obvodu o 40 %, na sídlištích Fifejdy, Šalamouna, v ulici Maroldova a v předním Přívozu o 30 %, v Domech zvláštního určení...

Investice města a dnešní doba

04.12.2020 20:43
Poslední dobou, která je poznamenána propadem finančních prostředků kvůli trvající pandemii nemoci covid-19 a jejího dopadu do ekonomiky státu, ale i krajů a měst často přemýšlím o smysluplnosti některých rozhodnutí, které prosadila stávající koalice ve vedení města Ostravy. Mám rád tenis, zejména...

Informace z jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

04.12.2020 20:41
Ustavující zastupitelstvo kraje pro období 2020-24 proběhlo 5. listopadu. V úvodu ustavujícího zasedání mu předsedal nejstarší člen nového zastupitelstva Mgr. Karásek (ANO 2011). Po zahájení a státní hymně složili zastupitelé slib. Po organizačních záležitostech byla schválena veřejná volba...

Informace z jednání Zastupitelstva města Ostravy

04.12.2020 20:35
18. zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 11. 11. 2020. Jednání ZMO se zúčastnilo 5 zastupitelů zvolených za KSČM z 6. K projednání bylo připraveno 44 materiálů; jeden informativní materiál týkající se sanace lagun OSTRAMO byl předložen dodatečně. Projednávání materiálů...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>