ZE ZASTUPITELSTEV

Názory zastupitelů

02.07.2021 22:25
Bytová (ne)politika města Před řadou měsíců rada města signalizovala, že zahájila práci na koncepci bytové politiky města Ostravy. Jako pamětník vím, že to nebylo poprvé a rovněž vím, že dosud žádná tato snaha nebyla korunována úspěchem, který by vyústil v projednání a schválení na úrovni...

Informace z červnového Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

02.07.2021 22:18
Informace z průběhu 4. zastupitelstva MSK Červnové, již 4. Zastupitelstvo MSK mohlo díky zlepšené situaci s Covid-19 proběhnout jako první v tomto období na půdě Krajského úřadu. K zásadním projednávaným bodům patřila Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2020. Ta...

Informace z červnového Zastupitelstva města Ostravy

02.07.2021 22:13
24. zasedání zastupitelstva města, které proběhlo 23. 6. 2021, mělo v programu k projednání 92 bodů, jeden bod byl stažen. Byl projednán Závěrečný účet za rok 2020, v tomto bodě informoval primátor, že hospodaření města skončilo přebytkem ve výši 118 mil. Kč. Podařil se zvládnout...

Informace z květnového Zastupitelstva města Ostravy

02.06.2021 16:45
23. zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 19. 5. 2021. Zastupitelstvo se opět konalo v kombinované formě, což znamená, že zastupitele se nemuseli zúčastnit fyzicky, ale mohli být připojeni online ze svých domovů, či kanceláří. Této možnosti využil jeden zastupitel...

Informace z dubnového Zastupitelstva města Ostravy

03.05.2021 17:03
Dubnové zasedání zastupitelstva města se obešlo bez výraznějších názorových a programových střetů mezi koalicí a komunistickými zastupiteli. Část komunistických zastupitelů vyjádřila hlasováním nesouhlas s prodejem pozemků v průmyslové zóně v Mošnově a s úpravou podmínek prodeje pozemků v...

Informace z březnového Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

16.04.2021 10:33
Při schvalování programu zasedání zastupitelstva navrhla Pirátská strana zařadit jako jeden z bodů návrh na odvolání náměstka pro zdravotnictví MUDr. Gebauera (ANO 2011). Návrh na odvolání náměstka hejtmana jsme podpořili z důvodu  naší dlouhodobé nespokojenosti s jeho prací již od doby...

Informace z březnového Zastupitelstva města Ostravy

16.04.2021 10:32
Zastupitelstvo se poprvé konalo kombinovanou formou – 17 zastupitelů online ze svých domovů, ostatní byli přítomni na jednání. Zastupitelé našeho klubu se hlasováním vymezili proti konání dnů NATO a nebyli jsme jediní, kterým se nelíbí, že město každoročně podporuje akci na prokazování vojenských...

Informace z lednového Zastupitelstva města Ostravy

02.03.2021 10:38
V úvodu se projednávala zpráva o činnosti Rady města Ostravy. Zastupitelé upozornili, že už podruhé rada města využila své kompetence a rozhodla připojit se k projektu vlajka pro Tibet, bez projednání v zastupitelstvu města. Zajímavá byla glosa paní náměstkyně Hoffmannové, že všechna rozhodnutí...

Prosincové zastupitelstvo MSK

30.01.2021 18:15
I toto prosincové zastupitelstvo Moravskoslezského kraje mělo, jako již tradičně hlavní bod programu jednání o rozpočtu na následující rok 2021. V době jeho projednávání ještě nebylo zřejmé, jaký bude výsledek jednání o státním rozpočtu České republiky. Zastupitelstvo kraje jej nakonec schválilo...

Finanční ruleta aneb obce v ohrožení

06.01.2021 22:42
Neodpovědná soutěž poslanců a poslankyň Hnutí ANO 2011, ČSSD a Pirátské strany v Parlamentu České republiky, kdo zasáhne více do „daňového balíčku“, tak jak ho předložila Vláda ČR, přinesl své kyselé ovoce ve výrazném propadu příjmů měst, obcí i krajů z rozpočtového určení daní. I pro statutární...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>