ZE ZASTUPITELSTEV

Informace z 31. zasedání SMO

05.01.2018 17:02
Nejvýznamnějším projednávaným dokumentem na letošním závěrečném zasedání ostravského městského zastupitelstva byl bezesporu rozpočet, který byl schválen všemi stranami s výjimkou zastupitelů zvolených za KSČM a ČSSD. KSČM přistoupila k tvorbě rozpočtu aktivně již v úvodních fázích,...

Zpráva ze 30. zasedání ZSM Ostrava

08.12.2017 09:12
Dne 15.11.2017 bylo předloženo k projednání zastupitelstvu města 60 podkladů. Nejprve byla věnována tichá vzpomínka tragicky zemřelé ředitelce Archivu města Ostravy paní Marii  Przybylové. Následovalo složení slibu Žanety Thomasové, členky zastupitelstva města za politické hnutí ANO 2011,...

Informace z 29. zasedání ZMO - 18. 10. 2017

05.11.2017 09:47
Program zasedání o 48 bodech byl upraven o stažení bodu 36, který se týkal dostavby a převodu majetkových práv ke “skeletu“ z důvodu nedostatečného zajištění práv města. Dále byl přidán bod 35 Návrh na přijetí majetkoprávních úprav v zóně Ostrava-Mošnov a bod 48­ Memorandum o spolupráci...

Informace z 28. zasedání ZMO - 20. 9. 2017

04.10.2017 11:41
Jednání zastupitelstva se účastnilo 49 - 51 zastupitelů z 55 zvolených, někteří přišli později, jiní odešli v průběhu jednání. Zastupitelé za KSČM byli v plném počtu - deset  zastupitelů. Na programu bylo 88 bodů jednání, dva body č.22 a č.35 předkladatelé stáhli z jednání....

Zápis z 27. zasedání zastupitelstva SMO.

02.07.2017 14:19
Zastupitelstvo města Ostravy se konalo 21. června 2017 za účastisedmi našich zastupitelů, omluveni byli s. Jakubek, s. M. Juroška a s. Sekeráková. Hned u prvního bodu jednání -Informace o činnosti orgánů města -požádali o slovo občané p. Přepiora jako obvykle ve věci čipování psů a pí Vysloužilová...

Obří výdaje na zbrojení. Válka v dohledu?

02.07.2017 14:10
            V poslední době stále více rezonuje téma možné války Spojených států a Korejské lidově demokratické republiky. Respektive, spíše by se dalo říci, znovu-řinčení zbraní na Korejském poloostrově, přičemž ty zbraně z Jihu by byly pod velením generálů z...

Vzepětí vládní koalice před volbami.

02.07.2017 14:05
V úterý 27. 6. začíná 59. schůze Poslanecké sněmovny. Vzhledem k termínu voleb, je to jedna z posledních možností vlády nechat si parlamentem schválit zákony pro ni potřebné. Jedná se také o poslední možnost premiéra Sobotky po jeho pádu z čela ČSSD ukázat, jak to doopravdy myslí s pracujícími...

Informace z 26. zasedání zastupitelstva SMO

02.06.2017 21:37
Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy se konalo 10. 5. 2017. Přítomno bylo 50 zastupitelů, z toho za KSČM 8, omluven byl s. Josef Graňák a s.Vít Macháček. Po schválení programu byly projednávány jednotlivé body. Nejprve to byly informace o činnosti orgánů města a dotazy na zástupce...

Aprílový parlament

05.05.2017 20:48
Ne jenom aprílové počasí je synonymem nepředvídatelnosti, ale i jednání parlamentu má své aprílové výkyvy. Jednak je to způsobeno z části jarní únavou ministerstev, která po začátku roku, kdy předkládala jeden zákon za druhým trochu zvolnila a tím umožnila začít opravovat chyby, které...

Informace z 24. zasedání ZMO dne 1. 3. 2017

06.04.2017 17:14
Jednání zastupitelstva se účastnilo 51 zastupitelů z 55 zvolených. Na programu bylo 59 bodů jednání. Zastupitelé za KSČM byli v plném počtu - deset zastupitelů. Po procedurálních záležitostech a schválení programu jsme se zabývali jednotlivými body programu. Informace o činnosti orgánů města a...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>