ZE ZASTUPITELSTEV

Informace z jednání zastupitelstva města Ostravy

03.01.2019 18:10
2. zasedání nového zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 12.12.2018. Jednání ZMO se zúčastnilo všech 6 zastupitelů zvolených za KSČM. Projednáno mělo být 100 materiálů, nicméně projednáno bylo jen 98 materiálů.   Obohacením tohoto zasedání byla přítomnost našeho poslance...

Pohled z druhé strany.

30.12.2018 09:50
Možná jsem se i těšil na jednání zastupitelstva Mob Poruba ,které se uskutečnilo 15.prosince 2018 v sále porubského zámku.Už proto že po létech strávených výkonem zastupitelské funkce jsem se zasedání zúčastnil co by občan. Prvním překvapením pro mne byla neúčast nově zvoleného starosty což v...

Ustavující zasedání zastupitelstva města Ostravy

05.12.2018 09:07
Ustavující zasedání zastupitelstva města Ostravy se konalo dne 7. 11.2018. Jako tradičně mělo toto zasedání slavnostnější ráz vzhledem k projednávaným bodům a zahájeno bylo slibem zastupitelů a následovala volba primátora. Naše město i nadále povede Ing.Tomáš Macura, MBA za hnutí ANO, který...

Informace z poslanecké sněmovny

04.09.2018 20:09
Poslanecká sněmovna vyjádřila důvěru menšinové vládě ANO 2011 a ČSSD.   Dlouhé bezvládí v ČR vyvolané jednoznačným vítězstvím v parlamentních volbách hnutím ANO 2011 skončilo. Byť tyto volby hnutí drtivě vyhrálo, přesto nebylo schopno vytvořit většinovou vládu. Hlavním problémem pro...

Informace z jednání 34. zastupitelstva města Ostravy

29.04.2018 10:11
Jednání se uskutečnilo dne 11. dubna 2018 a v době zahájení bylo přítomno 45 zastupitelů, z toho devět za KSČM. Soudružka Kamená byla řádně omluvená. Na programu jednání bylo celkem 58 bodů, z nichž největší podíl se týkal majetkových záležitosti. V bloku dotazů na oprávněné...

Z BŘEZNOVÉHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA

03.04.2018 13:06
Zastupitelstvo na svém březnovém zasedání projednalo celou řadu bodů, přičemž ve většině případů KSČM podpořila předložené záležitosti. Byly takto např. odsouhlaseny dotace na projekty v oblasti vzdělávání, volného času, kultury, tělovýchovy, sportu a také v dalších oblastech. Byly však...

Informace z 31. zasedání SMO

05.01.2018 17:02
Nejvýznamnějším projednávaným dokumentem na letošním závěrečném zasedání ostravského městského zastupitelstva byl bezesporu rozpočet, který byl schválen všemi stranami s výjimkou zastupitelů zvolených za KSČM a ČSSD. KSČM přistoupila k tvorbě rozpočtu aktivně již v úvodních fázích,...

Zpráva ze 30. zasedání ZSM Ostrava

08.12.2017 09:12
Dne 15.11.2017 bylo předloženo k projednání zastupitelstvu města 60 podkladů. Nejprve byla věnována tichá vzpomínka tragicky zemřelé ředitelce Archivu města Ostravy paní Marii  Przybylové. Následovalo složení slibu Žanety Thomasové, členky zastupitelstva města za politické hnutí ANO 2011,...

Informace z 29. zasedání ZMO - 18. 10. 2017

05.11.2017 09:47
Program zasedání o 48 bodech byl upraven o stažení bodu 36, který se týkal dostavby a převodu majetkových práv ke “skeletu“ z důvodu nedostatečného zajištění práv města. Dále byl přidán bod 35 Návrh na přijetí majetkoprávních úprav v zóně Ostrava-Mošnov a bod 48­ Memorandum o spolupráci...

Informace z 28. zasedání ZMO - 20. 9. 2017

04.10.2017 11:41
Jednání zastupitelstva se účastnilo 49 - 51 zastupitelů z 55 zvolených, někteří přišli později, jiní odešli v průběhu jednání. Zastupitelé za KSČM byli v plném počtu - deset  zastupitelů. Na programu bylo 88 bodů jednání, dva body č.22 a č.35 předkladatelé stáhli z jednání....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>