ZE ZASTUPITELSTEV

Informace z poslanecké sněmovny

04.09.2018 20:09
Poslanecká sněmovna vyjádřila důvěru menšinové vládě ANO 2011 a ČSSD.   Dlouhé bezvládí v ČR vyvolané jednoznačným vítězstvím v parlamentních volbách hnutím ANO 2011 skončilo. Byť tyto volby hnutí drtivě vyhrálo, přesto nebylo schopno vytvořit většinovou vládu. Hlavním problémem pro...

Informace z jednání 34. zastupitelstva města Ostravy

29.04.2018 10:11
Jednání se uskutečnilo dne 11. dubna 2018 a v době zahájení bylo přítomno 45 zastupitelů, z toho devět za KSČM. Soudružka Kamená byla řádně omluvená. Na programu jednání bylo celkem 58 bodů, z nichž největší podíl se týkal majetkových záležitosti. V bloku dotazů na oprávněné...

Z BŘEZNOVÉHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA

03.04.2018 13:06
Zastupitelstvo na svém březnovém zasedání projednalo celou řadu bodů, přičemž ve většině případů KSČM podpořila předložené záležitosti. Byly takto např. odsouhlaseny dotace na projekty v oblasti vzdělávání, volného času, kultury, tělovýchovy, sportu a také v dalších oblastech. Byly však...

Informace z 31. zasedání SMO

05.01.2018 17:02
Nejvýznamnějším projednávaným dokumentem na letošním závěrečném zasedání ostravského městského zastupitelstva byl bezesporu rozpočet, který byl schválen všemi stranami s výjimkou zastupitelů zvolených za KSČM a ČSSD. KSČM přistoupila k tvorbě rozpočtu aktivně již v úvodních fázích,...

Zpráva ze 30. zasedání ZSM Ostrava

08.12.2017 09:12
Dne 15.11.2017 bylo předloženo k projednání zastupitelstvu města 60 podkladů. Nejprve byla věnována tichá vzpomínka tragicky zemřelé ředitelce Archivu města Ostravy paní Marii  Przybylové. Následovalo složení slibu Žanety Thomasové, členky zastupitelstva města za politické hnutí ANO 2011,...

Informace z 29. zasedání ZMO - 18. 10. 2017

05.11.2017 09:47
Program zasedání o 48 bodech byl upraven o stažení bodu 36, který se týkal dostavby a převodu majetkových práv ke “skeletu“ z důvodu nedostatečného zajištění práv města. Dále byl přidán bod 35 Návrh na přijetí majetkoprávních úprav v zóně Ostrava-Mošnov a bod 48­ Memorandum o spolupráci...

Informace z 28. zasedání ZMO - 20. 9. 2017

04.10.2017 11:41
Jednání zastupitelstva se účastnilo 49 - 51 zastupitelů z 55 zvolených, někteří přišli později, jiní odešli v průběhu jednání. Zastupitelé za KSČM byli v plném počtu - deset  zastupitelů. Na programu bylo 88 bodů jednání, dva body č.22 a č.35 předkladatelé stáhli z jednání....

Zápis z 27. zasedání zastupitelstva SMO.

02.07.2017 14:19
Zastupitelstvo města Ostravy se konalo 21. června 2017 za účastisedmi našich zastupitelů, omluveni byli s. Jakubek, s. M. Juroška a s. Sekeráková. Hned u prvního bodu jednání -Informace o činnosti orgánů města -požádali o slovo občané p. Přepiora jako obvykle ve věci čipování psů a pí Vysloužilová...

Obří výdaje na zbrojení. Válka v dohledu?

02.07.2017 14:10
            V poslední době stále více rezonuje téma možné války Spojených států a Korejské lidově demokratické republiky. Respektive, spíše by se dalo říci, znovu-řinčení zbraní na Korejském poloostrově, přičemž ty zbraně z Jihu by byly pod velením generálů z...

Vzepětí vládní koalice před volbami.

02.07.2017 14:05
V úterý 27. 6. začíná 59. schůze Poslanecké sněmovny. Vzhledem k termínu voleb, je to jedna z posledních možností vlády nechat si parlamentem schválit zákony pro ni potřebné. Jedná se také o poslední možnost premiéra Sobotky po jeho pádu z čela ČSSD ukázat, jak to doopravdy myslí s pracujícími...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>