ZE ZASTUPITELSTEV

KSČM MĚSTSKÝ ROZPOČET NEPODPOŘILA

06.01.2021 22:36
Ústředním bodem jednání zastupitelstva bylo projednání návrhu rozpočtu města na rok 2021. KSČM se k rozpočtu postavila kriticky a v hlasování jej nepodpořila. Předmětem naší kritiky byla nepřehlednost, dvojsmyslné zahrnutí akcí, u nichž vedení města zvažuje financování z úvěru, do...

KSČM proti zvyšování nájmů v Moravské Ostravě a Přívozu

04.12.2020 20:50
Již dvakrát probíhalo jednání o zvyšování nájemného ve zhruba třech stovkách bytů ve vlastnictví městského obvodu. Návrh vzešel z vedení obvodu a znamenal by zvýšení v centru obvodu o 40 %, na sídlištích Fifejdy, Šalamouna, v ulici Maroldova a v předním Přívozu o 30 %, v Domech zvláštního určení...

Investice města a dnešní doba

04.12.2020 20:43
Poslední dobou, která je poznamenána propadem finančních prostředků kvůli trvající pandemii nemoci covid-19 a jejího dopadu do ekonomiky státu, ale i krajů a měst často přemýšlím o smysluplnosti některých rozhodnutí, které prosadila stávající koalice ve vedení města Ostravy. Mám rád tenis, zejména...

Informace z jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

04.12.2020 20:41
Ustavující zastupitelstvo kraje pro období 2020-24 proběhlo 5. listopadu. V úvodu ustavujícího zasedání mu předsedal nejstarší člen nového zastupitelstva Mgr. Karásek (ANO 2011). Po zahájení a státní hymně složili zastupitelé slib. Po organizačních záležitostech byla schválena veřejná volba...

Informace z jednání Zastupitelstva města Ostravy

04.12.2020 20:35
18. zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 11. 11. 2020. Jednání ZMO se zúčastnilo 5 zastupitelů zvolených za KSČM z 6. K projednání bylo připraveno 44 materiálů; jeden informativní materiál týkající se sanace lagun OSTRAMO byl předložen dodatečně. Projednávání materiálů...

Informace z jednání zastupitelstva města ostravy

29.10.2020 19:48
17. zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 14. 10. 2020. Jednání ZMO se zúčastnilo 5 zastupitelů zvolených za KSČM z 6. K projednání bylo připraveno 39 materiálů; dva informativní materiály týkající se sanace lagun OSTRAMO a přípravy výstavby nové koncertní haly byly...

Informace ze 17. zasedání Zastupitelstva MSK

02.10.2020 09:15
V září proběhlo 17. zasedání Moravskoslezského kraje, poslední v tomto volebním období. Na programu bylo 145 materiálů. Zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2019 předložil osobně gen. Vladimír Vlček, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Zpráva o stavu požární...

Jsou to novodobí otroci, vděční za jakoukoli finanční odměnu za to, co dělají

31.08.2020 12:36
Projev poslance Leo Luzara na 55. schůzi Poslanecké sněmovny 10. července 2020, k návrhu změny zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážení členové vlády, dovolte mi, abych...

Doba před koronavirová a pokoronavirová

03.07.2020 10:26
Situace v parlamentní politice se radikálně změnila. Po dlouhém politickém boji o každou korunu deficitu státního rozpočtu a snahách získat “body”, když v úsporách najdete peníze tu na to, tu na ono, nikdo nečekal, že se objeví malá neviditelná chlupatá kulička a všechno bude úplně jinak....

Informace z červnového Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

03.07.2020 10:23
Zastupitelstvo pod taktovkou koronaviru.   Červnové zastupitelstvo MSK bylo ovlivněno pandemií koronaviru jak z hlediska obsahu tak i místem konání. Z důvodů stále trvajících opatření se vedení kraje rozhodlo přesunout 16. zasedání Zastupitelstva do větších prostor kongresového hotelu Clarion....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>