Informace z únorového zasedání Zastupitelstva města Ostravy

04.03.2022 17:32

30. zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 16. 2. 2022. Zastupitelstvo se opět konalo v kombinované formě, což znamená, že zastupitele se nemuseli zúčastnit fyzicky, ale mohli být připojeni online ze svých domovů, či kanceláří. Této možnosti využil jeden zastupitel z řad KSČM. Ostatní naší zastupitelé se dostavili fyzicky. Zastupitelstvo se opět konalo bez účastí starostů a ředitelů příspěvkových organizací města. Z tohoto důvodů si vyžádal předseda zastupitelů KSČM s. Babka účast pana ředitele DPO Moryse k bodu č. 2 Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města. Bohužel se pan ředitel Morys na tento bod nedostavil a byla nám podána informace z úst primátora Macury, že se dostaví až na odpolední jednání zastupitelstva.

 

Ze začátku to vypadala, že by zastupitelstvo mohlo být nejkratší za poslední dobu. Návrh programu obsahoval pouze 40 bodů, včetně dvou bodů, které předkládal klub KSČM. Konkrétně se jednalo o bod č. 39 Návrh záměru zjednodušení bezplatné přepravy cestujících seniorů starších 65 let v rámci veřejné služby přepravy osob, poskytované Dopravním podnikem Ostrava a.s., na základě zadání statutárního města Ostrava a bod č. 40 s názvem Návrh na vyhlášení místního referenda k problematice provozování vodárenské a kanalizační infrastruktury v Ostravě. Oba body byly s předkladem, které za klub KSČM prezentoval s. Juroška.

 

Jak jsem již zmínil výše, vše se jevilo, že toto zastupitelstvo bude jedno z nejkratších. Brzo jsme byli všichni vyvedení z omylu. Jen pro informaci, zahájení jednání zastupitelstva proběhlo v 9.00 hod.  bodem č. 1 Informace o činnosti orgánů města, který byl ukončen až v 12.30 hod.

 

V tomto bodě se objevila i zpráva, že rada města schválila Investiční záměr městského obvodu Moravská Ostrava k projektu „Obnova Památníku Rudé armády v Komenského sadech“. Soudruh Babka se dotazoval pana primátora, co tento investiční záměr městského obvodu obsahuje. Pan primátor ho ujistil, že se jedná pouze o rekonstrukci, která nenaruší stávající ráz pomníku. Soudruh Babka informoval, že klub KSČM města Ostravy, ale i městského obvodu Moravské Ostravy bude hlídat další kroky městského obvodu týkající se rekonstrukce pomníku v Komenského sadech.

 

Jedním z bodu byl i bod č. 22 Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města za druhé pololetí 2021, který předkládal předseda kontrolního výboru ZM soudruh Vít Macháček. Nutno s. Macháčka pochválit za výborně zpracovaný dokument.

 

Jak jsem již zmínil výše, poslední dva body zastupitelstva byly body z dílny klubu KSČM. Soudruh Juroška vystoupil s předkladem, který byl velice dobře připraven. Byl srozumitelný a věcný. Bohužel náš klub má pouze šest zastupitelů z 55 a ochota podpořit body z naši dílny je u některých členů zastupitelstva nulová. Pro příklad bych rád uvedl, že soudruh Juroška ještě ani pořádně nezačal zastupitele seznamovat s bodem č. 39 a pan náměstek Svozil z ODS již začal gestikulovat, že je to hloupost.

 

Naštěstí jsou tam i zastupitelé s rozumem, s kterými jsme se shodli, že předklad KSČM není zase tak úplně špatný, ale bylo by vhodné, aby prošel i komisi pro dopravu. Z tohoto důvodů byl bod č. 39 stažen a bude se o něm hlasovat na příštím zastupitelstvu. U bodu č. 40 jsme už tak úspěšní nebyli a bod nebyl přijat.

                                              

                                                                                                     Lumír Bahr, člen Klubu KSČM  v Z SMO