Informace z 34. Zasedání zastupitelstva města

28.06.2022 17:55

Dne 18. 5. 2022 proběhlo 34. zasedání zastupitelstva města Ostravy. Již od samého začátku

byla cítit ve vzduchu nervozita zastupitelů před blížícími se volbami na radnice v Ostravě. Vše

se potvrdilo hned na začátku, kdy se primátor a zástupci klubu nezávislých (Jednotní) začali

vzájemně urážet.

Při dotazech a podnětu členů zastupitelstva se předseda našeho klubu soudruh Babka

dotázal vedení města jaký počet členů zastupitelů na volební období 2022 – 2026 budou

navrhovat. Pan Primátor mu odpověděl, že chtějí zachovat stejný počet, jako v tomto

volebním období, tedy 55 členů zastupitelstva.

Jeden ze zajímavých bodů byla také otázka, jak pokračovat v projektu kanál Dunaj - Odra –

Labe. Strhla se obrovská debata napříč celým politickým spektrem. Ústy pana primátora

zaznělo, že město je razantně proti. Nicméně Moravskoslezský kraj má na tento problém

opačný pohled. Soudruh Babka se snažil vysvětlit všem zastupitelům, že zastavení projektu

ve fázi prověřování možností výstavby, nikoli výstavby samotné, je od města zbrklé a tento

razantní krok lze udělat až po vyhodnocení všech dopadů nejenom na naše město, ale na

celý Moravskoslezský kraj. Nicméně pan primátor se svými mávači (kteří mají většinu)

nenechal věcnými argumenty přesvědčit, na co jsme si již ale zvykli.

Dalším zajímavým bodem byl bod, který předkládal pan náměstek Svozil. Už jen samotné

jméno pana předkladatele, je zárukou, že tento materiál nemůže být ku prospěchu občanům

našeho města. Bod s názvem aktualizace plánu mobility se jevil jako nenápadný, nicméně po

řádném prostudování, jsme zjistili, že samotný bod v sobě skrývá i pokračování v projektu

tramvajové tratě do Pustkovce přes Porubu. Náš celý klub hlasoval razantně proti, nicméně

mávači rozhodli jinak a bod byl přijat.

Na závěr se soudruh Macháček dotazoval, kdy město podepíše provozní smlouvu s OVAKEM

na další období, bylo mu sděleno, že možná v průběhu června, pokud již budou znát za

jakých podmínek budou moci čerpat dotace ze státu, aby k tomu mohli upravit provozní

smlouvu.        

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 14.45 hod.

Lumír BahrINFORMACE Z 34. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Dne 18. 5. 2022 proběhlo 34. zasedání zastupitelstva města Ostravy. Již od samého začátku 
byla cítit ve vzduchu nervozita zastupitelů před blížícími se volbami na radnice v Ostravě. Vše 
se potvrdilo hned na začátku, kdy se primátor a zástupci klubu nezávislých (Jednotní) začali 
vzájemně urážet.
Při dotazech a podnětu členů zastupitelstva se předseda našeho klubu soudruh Babka 
dotázal vedení města jaký počet členů zastupitelů na volební období 2022 – 2026 budou 
navrhovat. Pan Primátor mu odpověděl, že chtějí zachovat stejný počet, jako v tomto 
volebním období, tedy 55 členů zastupitelstva.
Jeden ze zajímavých bodů byla také otázka, jak pokračovat v projektu kanál Dunaj - Odra –
Labe. Strhla se obrovská debata napříč celým politickým spektrem. Ústy pana primátora 
zaznělo, že město je razantně proti. Nicméně Moravskoslezský kraj má na tento problém 
opačný pohled. Soudruh Babka se snažil vysvětlit všem zastupitelům, že zastavení projektu 
ve fázi prověřování možností výstavby, nikoli výstavby samotné, je od města zbrklé a tento 
razantní krok lze udělat až po vyhodnocení všech dopadů nejenom na naše město, ale na 
celý Moravskoslezský kraj. Nicméně pan primátor se svými mávači (kteří mají většinu) 
nenechal věcnými argumenty přesvědčit, na co jsme si již ale zvykli.
Dalším zajímavým bodem byl bod, který předkládal pan náměstek Svozil. Už jen samotné 
jméno pana předkladatele, je zárukou, že tento materiál nemůže být ku prospěchu občanům 
našeho města. Bod s názvem aktualizace plánu mobility se jevil jako nenápadný, nicméně po 
řádném prostudování, jsme zjistili, že samotný bod v sobě skrývá i pokračování v projektu 
tramvajové tratě do Pustkovce přes Porubu. Náš celý klub hlasoval razantně proti, nicméně 
mávači rozhodli jinak a bod byl přijat.
Na závěr se soudruh Macháček dotazoval, kdy město podepíše provozní smlouvu s OVAKEM 
na další období, bylo mu sděleno, že možná v průběhu června, pokud již budou znát za 
jakých podmínek budou moci čerpat dotace ze státu, aby k tomu mohli upravit provozní 
smlouvu.
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 14.45 hod.
Lumír BahrINFORMACE Z 34. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Dne 18. 5. 2022 proběhlo 34. zasedání zastupitelstva města Ostravy. Již od samého začátku 
byla cítit ve vzduchu nervozita zastupitelů před blížícími se volbami na radnice v Ostravě. Vše 
se potvrdilo hned na začátku, kdy se primátor a zástupci klubu nezávislých (Jednotní) začali 
vzájemně urážet.
Při dotazech a podnětu členů zastupitelstva se předseda našeho klubu soudruh Babka 
dotázal vedení města jaký počet členů zastupitelů na volební období 2022 – 2026 budou 
navrhovat. Pan Primátor mu odpověděl, že chtějí zachovat stejný počet, jako v tomto 
volebním období, tedy 55 členů zastupitelstva.
Jeden ze zajímavých bodů byla také otázka, jak pokračovat v projektu kanál Dunaj - Odra –
Labe. Strhla se obrovská debata napříč celým politickým spektrem. Ústy pana primátora 
zaznělo, že město je razantně proti. Nicméně Moravskoslezský kraj má na tento problém 
opačný pohled. Soudruh Babka se snažil vysvětlit všem zastupitelům, že zastavení projektu 
ve fázi prověřování možností výstavby, nikoli výstavby samotné, je od města zbrklé a tento 
razantní krok lze udělat až po vyhodnocení všech dopadů nejenom na naše město, ale na 
celý Moravskoslezský kraj. Nicméně pan primátor se svými mávači (kteří mají většinu) 
nenechal věcnými argumenty přesvědčit, na co jsme si již ale zvykli.
Dalším zajímavým bodem byl bod, který předkládal pan náměstek Svozil. Už jen samotné 
jméno pana předkladatele, je zárukou, že tento materiál nemůže být ku prospěchu občanům 
našeho města. Bod s názvem aktualizace plánu mobility se jevil jako nenápadný, nicméně po 
řádném prostudování, jsme zjistili, že samotný bod v sobě skrývá i pokračování v projektu 
tramvajové tratě do Pustkovce přes Porubu. Náš celý klub hlasoval razantně proti, nicméně 
mávači rozhodli jinak a bod byl přijat.
Na závěr se soudruh Macháček dotazoval, kdy město podepíše provozní smlouvu s OVAKEM 
na další období, bylo mu sděleno, že možná v průběhu června, pokud již budou znát za 
jakých podmínek budou moci čerpat dotace ze státu, aby k tomu mohli upravit provozní 
smlouvu.
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 14.45 hod.
Lumír Bahr