11.zastupitelstvo Mob Poruba konané 9.6.2020

11.06.2020 12:37

Bylo zahájeno tradičními procedurami podle Zákona o obcích.Po schválení programu,návrhu komise pro přijetí usnesení a kontroly zápisu z minulého jednání dostala slovo náměstkyně primátora pro oblast investic ing.Bajgarová,která svoji dá se říci úspěšnou politickou kariéru nastartovala právě v tomto zastupitelstvu.Seznámila přítomné s pro Porubany důležitými akcemi jako probíhající rekonstrukce KD Poklad,která jak se zdá spěje úspěšně ke svému završení.Snad se to podaří a napotřetí se obyvatelé druhého největšího obvodu dočkají důstojného kulturního a společenského stánku.Dvanáct let od jeho uzavření trvající rekonstrukce je neúspěšný škraloup na několika vedeních.Doufejme,že konečný termín dokončení,červen roku 2021 bude opravdu konečný.

Podala informaci o zdárné rekonstrukci knihovny na ulici Podroužkova,která má být dokončena koncem letošního roku.Seznámila s problémem na tzv.rampě F,spojnicí ulic Francouzská a Rudná (tradičně problém s EIA),se situací Severního spoje a dostavbou tramvajové trati na osmém obvodě.(Veřejné projednávání EIA,tedy vlivu na životní prostředí proběhne v aule VŠB Technické university 15.6.2020 od 15.30hod.)  

Pozitivní zpávou je,že vedení radnice chystá na sklonku roku veřejnosti zpřístupnit DK Poklad ,aby se osobně mohli seznámit s průběhem prací.

V další části jednání byli zastupitelé seznámeni se změnami na třech postech vedoucích odborů(životní prostředí,stavební odbor a kultura).

Poté zastupitel Kubín(Jednotní,odnož SPD)rozpoutal debatu o stavu a rekonstrukcích chodníků v oblasti ulic Komenského a Hradčanské.

Zastupitel Drastich(Ostravak),zpochybňoval výběrové řízení na urbanistickou zakázku.S vysvětlením na jeho dotaz ,jak byly firmy vybírány dle něho nedostatl uspokojivou odpověď.

V části Diskuse občanů se občan dožadoval vytvoření parkoviště pro své invalidní sousedy,kvalitnější zastřešení zastávky u Lidlu v Pustkovci a předložil dotaz na cestovní náhrady .(odpovědi požadoval písemně),takže diskuse byla ukončena.

Poté následovalo schvalování materiálů podle programu.

Zajímavá debata se odehrála při schvalování participativního rozpočtu,kdy se zastupiteli Cepkovi (KSČM) nelíbil způsob výběru a realizace.Upozornil,že záměrem autorů (Jižní Amerika 70 let)takových rozpočtů byl poněkud jiný.

Výkupy garáží proběhly v tradičním duchu,kdy naši zastupitelé )KSČM) s takovým způsobem výkupu nesouhlasí.

Desátý bod programu (Přistoupení k dluhu),byl kritizován zastupitelkou a předsedkyní kontrolního výboru Valder Jakubcovou jako amorální způsob řešení problematiky vymáhání dlužných částech na nájemném zaměstnanci obvodu ,kteří místo aby stav řešily s dlužníkem překlápí řešení na nové nájemníky,kteří protože chtějí bydlet v nájemním bytě,musí předem dlužnou část zaplatit.Tak se zvedne v některých případech měsíční nájemné proti skutečnosti řadově o desítky korun.(Celé jednání zastupitelstva včetně debaty mezi předsedkyní kontrolního výboru Valder Jakubcovou (KSČM),starostkou Baránkovou Vilamovou(ANO) a místostarostou Dekickým(ODS) najdete na webových stránkách městského obvodu.

Pozitivem celé debaty bylo to,že se zainteresovaní zastupitelé dohodli na řešení a možná vyřešení dlouholetého problému,Zajímavým návrhem předsedkyně kontrolního výboru bylo,že obvod nemůže soutěžit s komerčními firmami ve zvyšování nájemného ,ale svoji politikou se snažit tyto firmy nutit k opaku tedy snižování nájmů jako celku.Odkazy na cenové mapy nájemného neuspěly ,neboť samotný projekt je zpochybnitelný,Také názor Místostarostky Hoffmannové o demagogii strany zastupitelů KSČM byl neobhajitelný,

Poté již zastupitelstvo proběhlo v poklidném duchu a bylo ukončeno kolem devatenácté hodiny.

 

 

 

V Porubě dne 10.června 2020                            sepsal: Václav Havel

                                                                           (dle svých poznámek)

 Bylo zahájeno tradičními procedurami podle Zákona o obcích.Po schválení
programu,návrhu komise pro přijetí usnesení a kontroly zápisu z minulého
jednání dostala slovo náměstkyně primátora pro oblast investic
ing.Bajgarová,která svoji dá se říci úspěšnou politickou kariéru nastartovala
právě v tomto zastupitelstvu.Seznámila přítomné s pro Porubany důležitými
akcemi jako probíhající rekonstrukce KD Poklad,která jak se zdá spěje úspěšně
ke svému završení.Snad se to podaří a napotřetí se obyvatelé druhého největšího
obvodu dočkají důstojného kulturního a společenského stánku.Dvanáct let od
jeho uzavření trvající rekonstrukce je neúspěšný škraloup na několika
vedeních.Doufejme,že konečný termín dokončení,červen roku 2021 bude
opravdu konečný.
Podala informaci o zdárné rekonstrukci knihovny na ulici Podroužkova,která má
být dokončena koncem letošního roku.Seznámila s problémem na tzv.rampě
F,spojnicí ulic Francouzská a Rudná (tradičně problém s EIA),se situací
Severního spoje a dostavbou tramvajové trati na osmém obvodě.(Veřejné
projednávání EIA,tedy vlivu na životní prostředí proběhne v aule VŠB
Technické university 15.6.2020 od 15.30hod.)
Pozitivní zpávou je,že vedení radnice chystá na sklonku roku veřejnosti
zpřístupnit DK Poklad ,aby se osobně mohli seznámit s průběhem prací.
V další části jednání byli zastupitelé seznámeni se změnami na třech postech
vedoucích odborů(životní prostředí,stavební odbor a kultura).
Poté zastupitel Kubín(Jednotní,odnož SPD)rozpoutal debatu o stavu a
rekonstrukcích chodníků v oblasti ulic Komenského a Hradčanské.
Zastupitel Drastich(Ostravak),zpochybňoval výběrové řízení na urbanistickou
zakázku.S vysvětlením na jeho dotaz ,jak byly firmy vybírány dle něho nedostatl
uspokojivou odpověď.
V části Diskuse občanů se občan dožadoval vytvoření parkoviště pro své
invalidní sousedy,kvalitnější zastřešení zastávky u Lidlu v Pustkovci a předložil
dotaz na cestovní náhrady .(odpovědi požadoval písemně),takže diskuse byla
ukončena.
Poté následovalo schvalování materiálů podle programu.
Zajímavá debata se odehrála při schvalování participativního rozpočtu,kdy se
zastupiteli Cepkovi (KSČM) nelíbil způsob výběru a realizace.Upozornil,že
záměrem autorů (Jižní Amerika 70 let)takových rozpočtů byl poněkud jiný.
Výkupy garáží proběhly v tradičním duchu,kdy naši zastupitelé )KSČM)
s takovým způsobem výkupu nesouhlasí.
Desátý bod programu (Přistoupení k dluhu),byl kritizován zastupitelkou a
předsedkyní kontrolního výboru Valder Jakubcovou jako amorální způsob řešení
problematiky vymáhání dlužných částech na nájemném zaměstnanci obvodu
,kteří místo aby stav řešily s dlužníkem překlápí řešení na nové nájemníky,kteří
protože chtějí bydlet v nájemním bytě,musí předem dlužnou část zaplatit.Tak se
 
zvedne v některých případech měsíční nájemné proti skutečnosti řadově o
desítky korun.(Celé jednání zastupitelstva včetně debaty mezi předsedkyní
kontrolního výboru Valder Jakubcovou (KSČM),starostkou Baránkovou
Vilamovou(ANO) a místostarostou Dekickým(ODS) najdete na webových
stránkách městského obvodu.
Pozitivem celé debaty bylo to,že se zainteresovaní zastupitelé dohodli na řešení
a možná vyřešení dlouholetého problému,Zajímavým návrhem předsedkyně
kontrolního výboru bylo,že obvod nemůže soutěžit s komerčními firmami ve
zvyšování nájemného ,ale svoji politikou se snažit tyto firmy nutit k opaku tedy
snižování nájmů jako celku.Odkazy na cenové mapy nájemného neuspěly ,neboť
samotný projekt je zpochybnitelný,Také názor Místostarostky Hoffmannové o
demagogii strany zastupitelů KSČM byl neobhajitelný,
Poté již zastupitelstvo proběhlo v poklidném duchu a bylo ukončeno kolem
devatenácté hodiny.
 
V Porubě dne 10.června 2020 sepsal: Václav Havel
(dle svých poznámek)Bylo zahájeno tradičními procedurami podle Zákona o obcích.Po schválení
programu,návrhu komise pro přijetí usnesení a kontroly zápisu z minulého
jednání dostala slovo náměstkyně primátora pro oblast investic
ing.Bajgarová,která svoji dá se říci úspěšnou politickou kariéru nastartovala
právě v tomto zastupitelstvu.Seznámila přítomné s pro Porubany důležitými
akcemi jako probíhající rekonstrukce KD Poklad,která jak se zdá spěje úspěšně
ke svému završení.Snad se to podaří a napotřetí se obyvatelé druhého největšího
obvodu dočkají důstojného kulturního a společenského stánku.Dvanáct let od
jeho uzavření trvající rekonstrukce je neúspěšný škraloup na několika
vedeních.Doufejme,že konečný termín dokončení,červen roku 2021 bude
opravdu konečný.
Podala informaci o zdárné rekonstrukci knihovny na ulici Podroužkova,která má
být dokončena koncem letošního roku.Seznámila s problémem na tzv.rampě
F,spojnicí ulic Francouzská a Rudná (tradičně problém s EIA),se situací
Severního spoje a dostavbou tramvajové trati na osmém obvodě.(Veřejné
projednávání EIA,tedy vlivu na životní prostředí proběhne v aule VŠB
Technické university 15.6.2020 od 15.30hod.)
Pozitivní zpávou je,že vedení radnice chystá na sklonku roku veřejnosti
zpřístupnit DK Poklad ,aby se osobně mohli seznámit s průběhem prací.
V další části jednání byli zastupitelé seznámeni se změnami na třech postech
vedoucích odborů(životní prostředí,stavební odbor a kultura).
Poté zastupitel Kubín(Jednotní,odnož SPD)rozpoutal debatu o stavu a
rekonstrukcích chodníků v oblasti ulic Komenského a Hradčanské.
Zastupitel Drastich(Ostravak),zpochybňoval výběrové řízení na urbanistickou
zakázku.S vysvětlením na jeho dotaz ,jak byly firmy vybírány dle něho nedostatl
uspokojivou odpověď.
V části Diskuse občanů se občan dožadoval vytvoření parkoviště pro své
invalidní sousedy,kvalitnější zastřešení zastávky u Lidlu v Pustkovci a předložil
dotaz na cestovní náhrady .(odpovědi požadoval písemně),takže diskuse byla
ukončena.
Poté následovalo schvalování materiálů podle programu.
Zajímavá debata se odehrála při schvalování participativního rozpočtu,kdy se
zastupiteli Cepkovi (KSČM) nelíbil způsob výběru a realizace.Upozornil,že
záměrem autorů (Jižní Amerika 70 let)takových rozpočtů byl poněkud jiný.
Výkupy garáží proběhly v tradičním duchu,kdy naši zastupitelé )KSČM)
s takovým způsobem výkupu nesouhlasí.
Desátý bod programu (Přistoupení k dluhu),byl kritizován zastupitelkou a
předsedkyní kontrolního výboru Valder Jakubcovou jako amorální způsob řešení
problematiky vymáhání dlužných částech na nájemném zaměstnanci obvodu
,kteří místo aby stav řešily s dlužníkem překlápí řešení na nové nájemníky,kteří
protože chtějí bydlet v nájemním bytě,musí předem dlužnou část zaplatit.Tak se
 
zvedne v některých případech měsíční nájemné proti skutečnosti řadově o
desítky korun.(Celé jednání zastupitelstva včetně debaty mezi předsedkyní
kontrolního výboru Valder Jakubcovou (KSČM),starostkou Baránkovou
Vilamovou(ANO) a místostarostou Dekickým(ODS) najdete na webových
stránkách městského obvodu.
Pozitivem celé debaty bylo to,že se zainteresovaní zastupitelé dohodli na řešení
a možná vyřešení dlouholetého problému,Zajímavým návrhem předsedkyně
kontrolního výboru bylo,že obvod nemůže soutěžit s komerčními firmami ve
zvyšování nájemného ,ale svoji politikou se snažit tyto firmy nutit k opaku tedy
snižování nájmů jako celku.Odkazy na cenové mapy nájemného neuspěly ,neboť
samotný projekt je zpochybnitelný,Také názor Místostarostky Hoffmannové o
demagogii strany zastupitelů KSČM byl neobhajitelný,
Poté již zastupitelstvo proběhlo v poklidném duchu a bylo ukončeno kolem
devatenácté hodiny.
 
V Porubě dne 10.června 2020 sepsal: Václav Havel
(dle svých poznámek)