25. ročník volejbalového turnaje

02.06.2017 21:54

V neděli 14. 5. 2017 se konal jubilejní 25. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev o pohár MěV KSČM Ostrava. Turnaje se zúčastnilo sedm družstev. Záštitu nad turnajem převzali ing. Kateřina Konečná - poslankyně Evropského parlamentu a poslanci PS PČR ing. Leo Luzar a ing. René Čip.

Turnaj se mohl konat díky aktivní účasti výše jmenovaných a klubů zastupitelů za KSČM města Ostravy a městských obvodů Ostrava-Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Poruba.

Na organizaci turnaje se podíleli, ředitel turnaje Josef Graňák - člen zastupitelstva města Ostrava a Ostrava-Jih, hlavní rozhodčí JUDr. Ivan Štefek - člen zastupitelstva města Ostrava, členové komise mládeže MěV KSČM Ostrava a členky ZO KSČM č. 318 z Ostravy-Výškovic. Ceny vítězům předal a poděkoval za účast sportovcům a za práci organizátorům předseda MěV KSČM Ostrava - RSDr. Oldřich Jakubek.

 

Josef Graňák, foto: Pavel Graňák