Akce pravicových extremistů jsou agresívnější

27.08.2011 12:48

Rozhovor Haló novin se Zdeňkem Maršíčkem, stínovým ministrem KSČM pro resort vnitra

*+Poslanci dostali k informaci Zprávu o problematice extremismu v ČR v loňském roce. Jako stínový ministr vnitra ji znáte a můžete posoudit, do jaké míry je objektivní?

Informace neobsahuje ani pokus o jakoukoliv definici, která by vymezovala, co považují příslušné orgány za tzv. extremismus. Zpráva se v mnoha pasážích podobá v minulosti předkládaným zprávám. Pod účelové souhrnné označení levicový extremismus byly zařazeny organizace a skupiny, které ve skutečnosti nemají nic společného s extremismem, ani pokud jde o program, ani pokud jde o praktickou činnost.

*+Co vlastně ministerstvo vnitra touto informací poslancům i celé veřejnosti vzkazuje?

Tato zpráva je předkládána každoročně k projednání v Poslanecké sněmovně a podílí se na ní ministerstvo vnitra, Policie ČR, zpravodajské služby a resorty státní správy. Měla by poskytnout ucelený přehled a podat objektivní informaci o této oblasti. Je ke škodě věci, že se tak neděje. Předkládané zprávy jsou neobjektivní, nevypovídající…

*+Kdo je vlastně podle zákonů ČR extremista, jaké hnutí se považuje za extremistické?

Chtěl bych podotknout, že extremismus je především politologický, nikoli právní pojem. Pod pojem extremismus se zahrnuje jednání, ideologie či skupiny, kterým je připisováno porušování či neuznávání základních etických, právních a jiných důležitých společenských standardů, zejména ve spojení s verbální nebo fyzickou agresivitou, násilím nebo hrozbou násilí, motivovanou zejména rasovou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou sociální nenávistí. Z toho vyplývá, že se jedná o krajní pravici, zvláště aktivizující se neonacistická hnutí.

*+Jaký směr extremismu je v Evropě, ale i v ČR, v současnosti nejnebezpečnější, a proč? Jaká jsou hlavní rizika?

Vše nasvědčuje tomu, že v České republice, ale také v Evropě, dochází k aktivizaci krajní pravice, konkrétně neonacistických organizací. Je možné například připomenout pochod Dělnické strany sociální spravedlnosti, uspořádaný v Novém Bydžově - akce byla směrována proti Romům.

Závažné však je, že akce pravicových extremistů, hlásících se k neonacistickému hnutí, nabývají na agresivitě. Jde zejména o organizaci Blood and Honour, což v překladu znamená Krev a čest. Tento výrok používala Hitlerjugend. Tito neonacisté dokonce na svých internetových stránkách mají návod - proti komu a jak bojovat. Jejich pozornosti neuniklo ani sídlo KSČM v Praze. Upozorňují na snadný útok na tuto budovu například z jedoucího automobilu. V jednom z textů dokonce schvalují žhářský útok na dům Romů ve Vítkově.

Jedná se tedy zjevně o organizaci propagující fašismus a otevřeně se hlásící k násilí. Je proto zarážející, že na aktivity této krajně pravicové extremistické organizace, která se dokonce hlásí k násilí, neupozornily příslušné orgány. Ty ve svých pravidelných informacích o vývoji na extremistické scéně, zveřejněných na internetu uvádějí, »žepravicově extremistická scéna stagnovala, že dlouhodobá krize a útlum pokračovaly, přestože zejména mladší aktivisté jsou s tímto stavem mimořádně nespokojeni a neustále avizují potřebu rozhodné akce«.

*+Ve veřejnosti roste nespokojenost s prací vlády. Odbory, opozice a občanské iniciativy organizují, či se zúčastňují protestních demonstrací proti vládní asociální politice. Ve zprávě se do trendů na »levicově extremistické scéně« řadí i aktivity v oblasti ochrany a práv zvířat – ale i »ujímání se sociálně-ekonomických témat, kritika vlády a restriktivních opatření, včetně výzev k participaci na protivládních protestních demonstracích«. Nejde tedy o sledování lidí s jiným názorem, než je ten oficiální?

Tento postup bez jakéhokoliv objektivního podkladu omezuje a prakticky neguje Ústavou ČR garantovaná práva a svobody určitých skupin občanů, umožňuje jejich protiústavní diskriminaci, kontrolu a sledování. Pod záminkou ochrany před tzv. extremismem se tak pod ústavními normami rozšiřuje pravomoc mocenských orgánů způsobem, který ohrožuje v Ústavě zakotvené demokratické uspořádání společnosti, a objektivně ji posouvá směrem k policejnímu státu. Opatření, jež jsou plně oprávněná při postihu kriminálního jednání, se pak v praxi zneužívají i proti organizacím a sdružením souhrnně označovaným za levicově extremistické, jimž jsou protiprávní kriminální metody používané některými pravicovými elementy zcela cizí a jejichž programové zaměření ani praktická činnost nemají s uvedenou činností - trestnou činností - nic společného.

*+Nejen Norsko, ale celou Evropu překvapil a vyděsil čin masového vraha mladých sociálních demokratů Breivika v Norsku. Nabízí se otázka, zda by se mohlo něco podobného stát i u nás třeba na shromáždění či akci levicové mládeže. Dá se to vyloučit?

Nedávno jsme byli upozorněni na obsah facebookových stránek s názvem »Vyhlaďme komunisty«. Autor těchto stránek hlásá nenávist a otevřeně vyzývá k násilí proti skupině obyvatel. Ve svém textu jde tak daleko, že nabádá k zavedení »tvrdé ruky«, kdy podle jeho názoru po listopadu 1989 měli být potrestáni všichni komunisté, a dokonce lituje, že se tehdy nestřílelo. Současnost pak hodnotí jako dobu útoku, dobu vyhlazení komunistů. Členy KSČM označuje za bídáky přejímající žezlo vrahů a vykořisťovatelů, kteří jsou největším póvlem společnosti, znásilňovali děti a zabíjeli nevinné… Prostřednictvím Facebooku poskytuje návod, jak proti KSČM bojovat, například formou narušování mítinků, zákazem svobody slova a pronásledováním komunistů na každém kroku. Tento případ ukazuje na to, že podobné tragédie, ke kterým došlo v Norsku, nelze podceňovat. Proto jsme na obsah Facebooku upozornili ministra vnitra.

Marie KUDRNOVSKÁ

převzato z Haló novin

Diskusní téma: Akce pravicových extremistů jsou agresívnější

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek