Aktuální politická situace

14.03.2012 21:18

 

V úterý 13. března 2012 se v tiskovém středisku PS konala tisková konference KSČM. Zúčastnil se jí předseda ÚV KSČM a poslanec PS PČR Vojtěch Filip a předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Tématem byla aktuální politická situace.

Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM
 
Dovolte, abych se stručně vyjádřil zejména k nadcházející schůzi PS a prioritám KSČM na této schůzi. A zároveň k některým věcem, které je třeba komentovat. První věc, která probíhá už delší dobu. Osobně jsem zajišťoval potřebný počet podpisů pod listinou, která se týká vyšetřovací komise ve věci ohrožení majetkových práv n.p. Budvar. Podpisů je dostatek,odevzdal jsem je předsedkyni PS na konci minulé schůze, a doufám, že vládní koalice nebude mít tendenci tento bod vůbec neprojednat. Pokud bude mít tendenci vyšetřovací komisi nezřídit, bude to jen ukázka toho, že nemá zájem, aby podniky, ve kterých má stát zásadní účast, byly prosperující, fungovaly, aby byla tak ochráněna majetková práva všech občanů ČR. To je podle mého soudu varující. Upozorňuji, že pokud by se pokusila vládní koalice tento bod vyřadit, budu to považovat nikoliv za protiprávní, odporující zákonu o jednacím řádu, ale neústavní. Protože tím omezuje práva těch, kteří minimálně v počtu 40 předkládají návrh k projednání PS.
 
Druhá věc, která se týká téhož, tzn. majetkových práv státu, je otázka čerpání dotací z evropských fondů. Pokud pan ministr školství Dobeš tvrdil, že do konce března zajistí, aby jednotlivé evropské dotace byly dále čerpány a máme jasnou zprávu z Bruselu, že se s komisí vláda ČR a ministr školství nedohodl, doufám, že z toho pan ministr Dobeš dovodí své osobní politické důsledky. Jestliže něco slíbí veřejně lidem, a já to mohu brát jako veřejný příslib, tento příslib není splněn, pak by bylo minimálně slušné, aby ze své funkce odstoupil, protože nesplnil to, co po něm občané ČR požadují a to co slíbil minimálně tím, že vstoupil do vlády, která má určité programové prohlášení. Připomínám, že v programovém prohlášení jsou věty, které slibují zvýšení vzdělanosti, podporu informační společnosti, další vzdělávání dospělých apod. A ministr Dobeš evidentně nezvládá jednání s Evropskou komisí. Nerad bych, aby celá debata o čerpání evropských fondů skončila na tom, že je to odveta Bruselu za to, že jsme nepodepsali pakt finanční stability. Nejde o žádnou odvetu, jde jen o to, že evropský účetní dvůr prokázal vládě ČR a jednotlivým orgánům u nás, že čerpání provází korupce, neschopnost předložit projekt, který je financovatelný z Evropy a že pokud vláda neumí čerpat na operační celostátní programy, nechť jsou čerpány alespoň na regionální úrovni regionální programy tam, kde nedošlo k žádnému porušení zákona, kde čerpání je možné a programy napsány jsou. Takové čerpání je možné i z pohledu jednotlivých krajů. připomínám možnosti, které jsou např. pro Hasičský záchranný sbor a pro jednotlivé složky Jednotného záchranného systému. A jestli to vláda neumí, nechť odstoupí.
 
Další věc, kterou bych chtěl připomenout, je pokus vlády znovu vypustit balónek, kolik snese česká společnost. Je evidentní, že včerejší projev pana premiéra na žofínském fóru ukazuje na to, že vláda se vůbec nepoučila z vývoje české ekonomiky a už vůbec ne z výsledku slovenských voleb. Je jasné, že ve středoevropském regionu už občané mají dost neoliberální politiky a jejích důsledků. Jestliže předseda vlády navrhuje na žofínském fóru řešit finanční krizi ČR dalším snížením koupěschopné poptávky, dalším omezením sociálních dávek a dalším podtržením jednotlivých kroků ekonomických subjektů ČR, měl by se zamyslet nad tím, jestli teorie, které hlásá, vůbec mají nějakou odezvu v praxi. Jestli nevidí, že zvýšení cen znamenalo zhoršení sociální situace většiny obyvatelstva, tak je buď slepý nebo hloupý. A zvýšení daně z přidané hodnoty na 21 % a na 15 % znamená jediné. Že znovu porostou ceny bez ohledu na příjmovou základnu jednotlivých občanů ČR. Jestliže nemá dost cti v těle, aby předstoupil před občany a řekl, že je potřeba zvýšit daně těm nejbohatším, ať tu práci nedělá. Nemusíme vůbec počítat s hlasováním o důvěře vládě. Vláda nechť podá demisi a požádá občany, aby znovu rozdali ve volbách karty. Protože tato politika může ČR posunout na okraj evropské společnosti. Nikoliv to, jestli jsme nebo nejsme součástí nějakého společného projektu o stabilizaci evropské měny. V tomto ohledu jsem přesvědčen, že jeho včerejší projev znamenal jediné – že vláda neví kudy kam. A jestliže neví, jak má řídit republiku, ať to nedělá.
 
 
 
Pavel Kováčik, předseda PK KSČM
 
Chtěl bych vaši pozornost obrátit směrem k začínající schůzi PS. PK KSČM se bude ptát prostřednictvím návrhu na zařazení nových bodů, na situaci ve školství, zejména vysokém. Budeme se také ptát na situaci, která souvisí s náběhem nového systému na úřadech práce, kde zdaleka není vše dořešeno a dostáváme denně desítky podnětů nejen od klientů úřadů práce, ale i od zoufalých zaměstnanců úřadů, kteří jsou v první linii, mají naši úctu, že ten obrovský nápor, který je navzdory obrovské chybovosti, vůbec nějakým způsobem zvládají. Protože oni to skutečně mají velmi těžké. Nerad bych, aby řadoví zaměstnanci úřadů práce byli spojováni s průšvihem, který náběh nového systému na úřadech práce znamená.
 
Zejména se budeme ptát na to, co občany v posledních dnech velmi zajímá, protože se to dotýká jejich kapes, a to je otázka situace na trhu s potravinami. To, co jsme zažili v uplynulých týdnech jako vaječnou krizi, se očekává, že přijde i v otázce dalších komodit, protože ČR dávno ztratila schopnost tu problematiku řešit vlastními silami. Ukazuje se, že to, co jsme odedávna prosazovali, tzn. zachování určité míry soběstačnosti ČR ve výrobě potravin mírného pásma, tedy těch potravin, které jsme schopni si sami vyrobit, a to, díky čemu se nám vždy ostatní vysmívali, tak to nabývá významu a důležitosti. Protože kdybychom byli schopni třeba ona vejce vyrábět v těch provozech, které byly zrušeny díky nedostatečné ochraně domácí produkce, nemuseli jsme dovážet např. vejce z Polska, které nedokázalo včas reagovat na opatření EU. Ani v chovech vepřového dobytka není ono opatření EU, které směřuje ke zvětšení pohodlí zvířat, něčím novým. Toto opatření je již několik let staré a všechny členské země měly šanci se mu přizpůsobit. My ovšem odmítáme, aby jakákoli opatření tohoto typu nesl na svých bedrech výhradně zákazník. Ať už cestou uměle vyšroubovaných cenových hladin, jak to bylo v případě produkce vajec, nebo cestou jinou – tzn. že ty potraviny budou hůře k sehnání.
 
Budeme po panu ministrovi vědět, jaká aktuální opatření připravuje ministerstvo zemědělství vzhledem k očekávaným cenovým výkyvům některých živočišných nebo obecně řečeno zemědělských produktů. Ale budeme i nadále trvat na tom, aby ministerstvo zemědělství pracovalo se vší vážností na takové koncepci agrární a potravinářské politiky, která by znamenala jakési aspoň malé světélko na konci tunelu, tzn. posilování míry soběstačnosti ČR ve výrobě základních potravin.
 
Ještě k otázce tendence zejména ODS na oslabování pozice kontrolních orgánů. To, co pan předseda vlády Nečas říkal zhruba před týdnem na jejich programové konferenci, svědčí o tom, že občanští demokraté mají jen velmi malé povědomí o kompetencích, které tyto jednotlivé kontrolní instituce mají. Je velmi nebezpečnou tendencí šetřit za každou cenu, tedy za cenu bezpečnosti potravin, bezpečnosti občanů ČR – spotřebitelů, za cenu snižování jakosti potravin, za cenu zhoršování kontroly. Případy posledních dnů a týdnů, ať už jde o solnou ostudu z Polska, o ostudu, která byla způsobena pančovanou vaječnou moučkou, ale třeba i o studiích, které se objevují v některých velkoobchodních řetězcích, kde se přeznačují potraviny, kterým dochází doba spotřebitelnosti, nebo se zpracují nějakým způsobem a nabíhá nová doba použitelnosti. Např. šiška salámu, které dobíhá doba použitelnosti, se pokrájí, nabalíčkuje a označí novou dobou, to jsou varovné příklady, které mohou jednou nedobře skončit. Občané mohou tyto nekalé praktiky odnášet na svém zdraví, případně i na životech. Protože jednou rozběhnutá epidemie např. salmonelózy je velmi těžko zastavitelná a znamená vedle újmy na zdraví i velké národohospodářské škody. Jsme přesvědčeni, že v tomto případě jde šetření za únosnou míru a budeme takovému bezhlavému likvidování kontrolní role státu vší silou bránit.
 
Chci v této souvislosti ocenit práci všech kontrolních institucí, ať už se jedná o hygienickou službu, Českou obchodní inspekci, Českou zemědělsko-potravinářskou inspekci, veterinární správu a další kontrolní instituce, kdy každá vedle té kontroly mají svoje nezastupitelné kompetence, další agendy, které nelze, aby jedna převzala druhou, které nelze šmahem zrušit, které jsou navázány i na další oblasti lidské činnosti. A prosím, aby vláda vzala rozum do hrsti a zastavila tuto likvidaci kontrolní povinnosti státu.
 
 
Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM

Diskusní téma: Aktuální politická situace

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek