Činnost V. Flasarové v EP – březen 2014

09.05.2014 19:54

†

4.3. se V. Flasarová zúčastnila výjezdu do Města Ypres, který navazoval na konferenci GUE/NGL ke 100. výročí začátku 1. světové války. Téhož dne také přijala pozvání velvyslankyně Kuby v Belgii paní Mirthy Hormilla k pracovnímu setkání.

†

V. Flasarová sponzorovala oslavy MDŽ v Ostravě.

†

V. Flasarová vystoupila 11.3. na jednání Delegace EU - Rusko k problematickému prohlášení k situaci na Ukrajině a vysvětlila odmítavý postoj a nepodpoření návrhu. Vyslovila též kritiku ukončení aktivit Delegace a zdůraznila nutnost vést dialog.

†

V. Flasarová se svým písemným příspěvkem zapojila 13.3. do rozpravy o obecných pokynech pro rozpočet na rok 2015. Napsala: „Zprávu jsem nepodpořila, i když s některými pasážemi lze souhlasit. Nicméně celkově se mi zdá dokument příliš všeobecný a málo důsledný. Především s ohledem na to, co budeme muset řešit v ekonomické i sociální oblasti. Příliš malé cíle si dáváme hlavně v boji s chudobou a proti sociálnímu vyloučení, když si uvědomíme, že těmto problémům v Evropě, která je nejbohatším kontinentem na světě, čelí každý čtvrtý občan Unie. Připomínky mám především k cílům v zaměstnanosti mládeže. Už dlouhou dobu říkáme stále to samé a přitom neřešíme zásadní problémy mladých lidí a jejich zaměstnanost má stále klesající tendenci. Navíc se projevuje velice nezdravý a nebezpečný jev - oddělujeme nezaměstnanost mládeže a starších věkových skupin - ale nezaměstnanost je jen jedna! Stavíme tak proti sobě dvě nejohroženější skupiny obyvatel a vyvoláváme generační napětí a nevraživost ve jménu udržení nebo získání práce, což v konečném důsledku přináší další potíže.“

 

†

V. Flasarová se spolu se zástupci dalších 12 komunistických stran 18.3. zúčastnila akce Kyperské strany práce - AKEL k iniciativě této strany při zahájení kampaně pro volby do EP. Za KSČM při té příležitosti podepsala memorandum předložené stranou AKEL. V EP se poté zúčastnila debaty o Transatlantické zóně volného obchodu a investic, kde upozornila na defenzivní počínání EU při vyjednáváních i na možné negativní dopady pro potravinářství, zemědělství a aktivity malých a středních podniků v EU.

†

19.3. se V. Flasarová sešla se zástupcem velvyslanectví Běloruska v Bruselu kvůli aktuální situaci kolem dění na Ukrajině a v Bělorusku.

†

V. Flasarová poskytla telefonický rozhovor pro list Izvestija, který ji požádal o její názor na situaci kolem Krymu, na postoj politických stran v parlamentu ČR k sankcím proti RF a stanovisko KSČM k situaci.

Jan Čumpelík, asistent europoslankyně Věry Flasarové