ČR hrozí, že z důvodu neplánovaného poklesu příjmu bude v letošním roce překročen schodek státního rozpočtu.

08.06.2012 21:43

        Podle pokladní zprávy ministerstva financí (MF) za měsíc leden až květen 2012 nastal značný výpadek v příjmu státního rozpočtu, zejména u výběru všeh druhů daní.. Výběr DPH dosáhl za 1. až 5. měsíc 2012 pouze 34,1% celoročního plánu, přičemž by měl činnit 41,7%, rozdíl v absolutní hodnotě pak činil 16,7 mld. Kč Zai stejné období minulého roku se vybralo 39,9% celoročního příjmu DPH, tj. o 6,35 mld. Kč více než letos, kdy jsou však sazby DPH vyšší.

    To potvrzuje, že opozice měla pravdu v tom, že zvýšení sazeb DPH, nepovede ke zvýšení výběru DPH, ale naopak ke snížení maloobchodního obratu a přeneseně pak snížení příjmů fyzických i právnických osob a tím výběru daní od nich. Což se se skutečně potvrdilo - nižší než plánový byl i podíl výběru spotřebních daní (38,3%), daní právnických osob (24,4%) a fyzických osob (33,0%).. Nižší i byl výběr pojistného pro sociální zabezpečení, který činil 40,1% a transfery od EU ve výši 39,1%. Celkový výpadek příjmů činnil 52,8 mld. Kč.

        Celkové saldo státního rozpočtu dosáhlo za leden až květen letšního roku už 79,05 mld. Kč což, činní 75,2% plánovaného salda na letošní rok ve výši 105 mld. Kč, To velmi zpochybňuje, že tento plánovaný schodek se podaří vládě dodržet.

        Negativní vliv zvyšování DPH na ekonomiku potvrzují i údaje českého statistického úřadu (ČSÚ) - viz ZDE.Podle ČSÚ poles za hrubý národní důchod (HDP) ČR v 1. čtvrtletí 2012 o 0,7%, spotřebitelské ceny vzrostly  za duben 21012 o 3,5%, a maloobchodní obrat poklesl o 4,1%.

        Ministr financí M.Kalousek asi nezná základní ekonomický zákon: výroba=spotřeba, asi proto, že nemá ekonomické vzdělání. Proto asi taky nechápe, že ekonomika našeho státu ho neposouchá, a řídí se svými vlastními zákonitosmi. Prostě, ať omezuje přijmy většiny obyvatesltva jak chce, tak schodek státního ropzpočtu nakonec nesníží.

        Vzhledem k tomu, že vláda pro příští rok 2013 dále zvýšií obě sazby DPH o 1%, lze očekávat, že dále bude klesat životní úroveň a tím i maloobchdní obrat a výkon ekonomiky a HDP ČR bude v příštím roce dále klesat. Že se to dá dělat i jinak svědčí, to že sousední státy - Německo, Polsko a Slovensko tak razantně neomezují vnitřní spotřebu a dosahují i v současné krizi alespoň nějaký růst HDP.  Taky proto je nazývána "Černou ovcí regionu"

        

Zpracoval: Jan Jančura, Ostrava-Poruba

 

    

 

Diskusní téma: ČR hrozí, že z důvodu neplánovaného poklesu příjmu bude v letošním roce překročen plánovaný schodek státního rozpočtu.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek