Další reforma z péra nejlepšího ministra financí EU

19.03.2011 08:30

 Ministr financí Miroslav Kalousek na tiskové konferenci konané 18.3.2011 představil reformu přímých daní a odvodů. Jedná se o třetí pilíř komplexní daňové reformy po již fungujícím procesním pilíři (nový daňový řád) a připravovaném institucionálním pilíři (Jedno inkasní místo – JIM).

Naším hlavním cílem je snížit administrativní náklady daňových poplatníků a státu. To může přinést pouze jednoduchý a přehledný daňový systém, který bude dlouhodobě stabilní bez neustálých změn,“ uvedl ministr financí. „Kromě toho chceme dosáhnout rovných podmínek. Není možné, aby nesystémové výhody byly dotovány přes daňový systém těmi poplatníky, kteří tyto výhody nemohou využívat. Navíc relativně nízká sazba daně z příjmů (19 %) je udržitelná pouze při odstranění nákladných a nesystémových výjimek,“ dodal ministr Kalousek.

V rámci reformních kroků dojde ke sjednocení základů daně z příjmů a pojistného na zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnanci budou moci nově využít výdajový paušál ve formě slevy na dani, která zohlední jejich výdaje na dosažení příjmů. Do reformy se promítají priority vlády jako podpora vědy a výzkumu či dobrovolné solidarity a také snižování zdanění práce, které je v České republice jedno z největších ze skupiny vyspělých zemí.

První fáze reformy bude účinná od 1. 1. 2013, aby se daňová správa i poplatníci  mohli dostatečně připravit na novou legislativu. Výjimku tvoří zvýšení odvodové zátěže loterijních společností, kde je navrhována účinnost od 1. 1. 2012. Účinnost od roku 2013 je spojena s fungováním Jednoho inkasního místa, kde si poplatník bude moci vyřídit veškerou odvodovou agendu, kterou nyní vyřizuje u pěti různých správců odvodů. Podrobnější informace si můžete stáhnout na prezentaci na webu MF: ZDE.

 V předvedených materiálech MF je názorně vidět, že reforma předpokládá nejvyšší úspory na daních u osob s nejvyššími příjmy. Například u bezdětných zaměstnanců  - zaplatí zaměstnanec s celkovým příjmem 10.000 Kč  na daních a odvodech měsíčně o 51 Kč více, zaměstnanec s celkovým příjmem 100.000 Kč pak uspoří 347 Kč. Podobné je to u zaměstnance s dvěma dětmi a manželkou bez příjmu - uspoří zaměstnanec s celkovým příjmem 10.000 Kč na daních a odvodech měsíčně o 249 Kč, zaměstnanec s celkovým příjmem 100.000 Kč pak uspoří 647 Kč. Rovněž rovná odpočitatelná částka s daní ve výši 3000 Kč, která má nahradit stravenky, režijní jízdenky apod. je násobně menší, než jsou stávající úlevy na daních. Takže i toto opatření ve svých následcích postihne nízkopříjmové zaměstnance podstatně tíživěji, než zaměstnance s vysokými příjmy.

Navíc není zřejmé, zda reforma skutečně pomůže k deklarovanému snížení administrativních nákladů firem a státu. I když stávající stav není určitě optimální, tak jeho reforma se projeví ve zvýšených nákladech firem a státu na opětovné přepracování účetních programů, školení, organizační a personální změny apod. Co firmy ušetří na tom, že platby daní budou elektronicky odesílat z dnešních pěti jen na jedno místo, když celkový počet plateb firem je mnohonásobně vyšší? Všechny úřady, které vybírají daně a poplatky od obyvatelstva a firem (finanční a celní úřady, ČSZZ, ZP) a většina jejich činností mají zůstat zachovány, tak se znovu ptám - v čem je ta úspora?

Jedním z deklarovaných přínosů navrhované reformy daní, je vytvoření rovných podmínek pro plátce daní. Je to ovšem fikce, jednak částka 3000 Kč , které si zaměstnanec bude moci odčíst z daní, není porovnatelná s částkou, kterou si může OSVČ (živnostník) odečíst z daní (např. při pořízení osobních aut, odpisů nákladů na jejich provoz, ošacení apod.).  OSVČ si bude moci, na rozdíl od zaměstnance, rovněž zvolit, kolik bude odvádět na sociálního pojištění. A to, že OSVČ bude navíc osvobozena od nové daně s úhrnu mezd, rovněž nepřispěje k vytvoření rovných podmínek. Navíc tyto uspořené odvody OSVČ budou scházet v rozpočtu a stát je bude muset nahradit z jiných daní.

Všichni si dobře pamatujeme, s jakou vervou bývalý a současně dnešní ministr financí Kalousek zdůvodňoval zvedení konceptu superhrubé mzdy i přes kritiku, že je to světové unikum. Nyní od ní ustupuje, aniž by se omluvil.  Z tohoto hlediska jsou zcela směšné hlavní argumenty pro tuto reformu - dlouhodobá stabilita, jednoduchost a přehlednost, snížení administrativních nákladů. Nejsou to ty samé argumenty, kterými Kalousek zdůvodňoval předchozí reformu?

Ostatně si myslím, že přichází čas, kdy by občané i firmy měli Kalouskovi vystavit složenky na úhradu nákladů na tyto "povedené" reformy.

                                                                                                                                                                            19.3.2011 (jj)

Diskusní téma: Další reforma z péra nejlepšího ministra financí EU

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek