Delegáti krajské “nominační” konference jednali

06.03.2017 11:47

(Tisková zpráva z jednání krajské „nominační“ konference KSČM)

Komunisté Moravskoslezského kraje ve čtvrtek 23. 2. 2017 na nominační konferenci zhodnotili svou činnost od IX. sjezdu KSČM a výsledky krajských a senátních voleb v roce 2016 a zvolili v tajných volbách ze dvou kandidátů lídra kandidátní listiny KSČM Ing. Leo Luzara následován Danielem Pawlasem.

Tým 36 kandidátů je zastoupen členy a sympatizanty KSČM, kteří mají odborné i praktické předpoklady. Svědčí o tom 70% vysokoškolsky vzdělaných a 11 žen, myslíme i na mladé, kdy na KL je 7 kandidátů do 35 let. Průměrný věk kandidátů naší KL je 45,5 roku.

Ivana Kalousková, tajemnice MS KV KSČM

Rozhovor s lídrem kandidátní listiny Leo Luzarem

 

Nově zvolený vedoucí kandidát společně s gratulací obdržel i dvě otázky, na které bezprostředně odpověděl:

 

1 - jaké byly Tvé první pocity po zvolení lídrem?

Pocit zodpovědnosti převažoval nad pocitem radosti z důvěry vložené do mých rukou. Věřím, že se stejným pocitem zodpovědnosti odcházeli z konference všichni kandidáti do parlamentních voleb za Moravskoslezský kraj.

2 - jaké budou Tvé základní priority v tomto postavení ve volební kampani?

Čeká na nás práce, práce a zase práce. Volební výsledek totiž není určen hlasováním delegátů, ale voličů u voleb. KSČM musí napnout všechny síly a všichni kandidáti musí přistoupit velmi zodpovědně k propagaci volebního programu strany. Prvním krokem bude vytvoření jednotného volebního týmu a příprava volebních aktivit, volebních plánů a akcí, kterými bychom chtěli oslovit voliče. Bude to vyžadovat od všech kandidátů maximální nasazení v rámci celého Moravskoslezského kraje. Cílem je oslovit voliče tématy našeho kraje. Náš hlas musí znít jednotně a hlasitě. Jsme sice vnímáni jako kraj "rázovitý", ale žijí zde lidé zvyklí tvrdé a poctivé práci. Jejich hlasem musíme hovořit a jejich zájmy hájit.

Otázky položil a za odpovědi poděkoval Oldřich Jakubek, předseda MěV KSČM