Dopady vládních opatření budou drastické

25.02.2011 16:05

 Dnes jednala stínová vláda KSČM - dále uvádíme stručné závěry z jejího zasedání:

    Jako první byly projednány ekologické otázky, spojené např. s programem Zelená úsporám, problematikou zdrojů pro teplárenství, emisními limity aj. Kateřina Konečná upozornila, že například sladění potřeb teplárenství s požadavky EU po roce 2016 se může stát velkým problémem.

    K otázce potravinové soběstačnosti a bezpečnosti shrnul hlavní body do diskuse Pavel Kováčik. Konstatoval, že v těchto otázkách vychází KSČM ze svého programového pojetí zemědělské politiky. Jde o zcela zásadní strategické cíle, které mají vliv jak makroekonomický, tak sociální a politický. Podstatou je zachování a rozvíjení takového rozměru výroby potravin mírného pásma, které umožní jednak krýt domácí spotřebu, jednak povede k postupnému vyrovnání pasivního salda zahraničního agrárního obchodu (tj. k potravinové soběstačnosti), a zachování spotřebitelsky přijatelných cen, dostupnosti, dobré jakosti i nezávadnosti potravin i v krizových situacích (tj. potravinové bezpečnosti). K otázce nerovnoměrného postavení zemědělců hovořila i Soňa Marková. Stínová vláda KSČM se shodla, že bude prosazovat jako jednu z priorit propagaci čerstvých výrobků.

    J. Dolejš uvedl diskusi k vládou předloženému Národnímu programu reforem ČR, který by měl reagovat na požadavky EU. Tento program si staví velké cíle, jsou však řešeny velmi sporně. Např. cíl zajistit konkurenceschopnost ČR je zatím realizován jen cestou mzdového a cenového dumpingu. Sliby vlády týkající se sociální oblasti nejsou de facto ničím podloženy. Otázka investic do vědy a vývoje je řešena rovněž zcela nedostatečně. Národní program už nyní KSČM podrobně analyzuje i v návaznosti na dopady reforem, které vláda nyní prosazuje.

    František Beneš předložil stínové vládě návrh prohlášení k aktuálním problémům v oblasti bydlení. KSČM uznává jako oprávněný jen přiměřený, nikoli lichvářský, zisk z nákladů, prokazatelně vynaložených majiteli. Nesouhlasí s vládou prosazovanou cenovou mapou nájemného, která nezohledňuje nákladové nájemné v bytových družstvech a společenstvích vlastníků bytů. Nájemné 50 Kč za m2 již obsahuje 20% zisk. I zvýšení DPH za stavební práce učiní pořízení bytu nedostupným pro ještě větší počet občanů.

    Vojtěch Filip, předseda stínové vlády, připomněl význam projednání všech klíčových otázek, zejména těch, které souvisejí se zaměstnaností a sociální situací občanů, s odborovými svazy. Dopady vládních opatření budou drastické, začnou se ozývat a hájit svá práva další a další skupiny občanů. Upozornil na snahu o »privatizaci moci«, kdy vládnoucí vrstvy společnosti bezohledně prosazují svou vůli bez ohledu na nesouhlas většiny občanů.

Věra ŽEŽULKOVÁ, vedoucí mediálního úseku ÚV KSČM

Diskusní téma: Dopady vládních opatření budou drastické

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek