Dopis členkám a členům KSČM Doručená pošta

22.07.2022 22:52

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

 

poprvé v novodobé historii Komunistické strany Čech a Moravy, jsme se rozhodli pro přímou podporu kandidáta na funkci rezidenta České republiky, který je zároveň členem KSČM.

Nominace Josefa Skály není formální projev, je to výraz uvědomění si potřeb KSČM a potřeb této země. Nedosahujeme v posledním období výrazných volebních úspěchů a postavení vlastního kandidáta do prezidentských voleb se může jevit jako zbytečnost. Když pominu fakt, že tak rozhodl Ústřední výbor KSČM a následně toto rozhodnutí potvrdil sjezd, tak by naším cílem – právě vzhledem k výsledkům z posledních let – měla být ambice promluvit opět jasným hlasem k občanům. Má-li KSČM v budoucnu uspět, musí ke svému pozitivnímu zviditelněni využít naprosto každé příležitosti.

Kandidatura Josefa Skály není o naplnění jeho osobního ega a ambicí. Je to projev svébytnosti a naší názorové vyzrálosti. Tato kandidatura a účast v prezidentských volbách je naše tribuna. Je to prostor, kde nahlas a otevřeně můžeme říci, že není možné dál pokračovat v ekonomickém a společenském marasmu ve kterém se nacházíme.

Za námi nestojí žádná finanční moc, žádní poslanci a senátoři, kteří by svými hlasy umožnili účast v prezidentských volbách. Jediný, kdo za námi může stát, jsou obyčejní lidé, kterým tato země patří a které máme pořad ještě šanci přesvědčit a požádat je o pomoc.

Velmi nemile mne překvapilo, že nemalá část okresů nedodala ani takový počet podpisů, kolik vykazují členů. Ba dokonce jsou některé, které dosud nedodaly jediný podepsaný arch. Chce se mi věřit, že je to zapříčiněno pouze logistikou a že tak podpisy doručí co nejdříve.

Pro nominaci v prezidentských volbách potřebujeme získat podporu 50 tisíc lidí. Proto si Vás dovoluji, soudružky a soudruzi, pořádat o Vaši pomoc při získávání těchto hlasů. Pojďme, prosím, přijmout zásadu: „Jeden komunista – tři podpisy.“ To je naprosto reálný cíl a když každý z nás dokáže přinést tři podpisy, máme vyhráno. Společně tak můžeme dokázat, že nepatříme na smetiště dějin, kam nás odkazují naši odpůrci. Podaří-li se nám dát požadovaný počet hlasů dohromady, je to nejen ukázka našich schopností, ale i jednoznačný vzkaz: „Jsme tady a umlčet se nedáme!“

S díky

Kateřina Konečná, předsedkyně ÚV KSČM