Důchody horníci - mediální výstupy

09.11.2015 08:40

Interpelace poslance Leo Luzara na ministra financí Andreje Babiše ve věci „Důchody horníci, mediální výstupy“

„Vážený nepřítomný pane ministře, chtěl bych poukázat na problém, ke kterému jste si dovolil vyjádřit se v médiích a docela dle mého názoru nekvalitně informo-ván jste vyjádřil svůj názor, že horníci a předčasné důchody není problém české vlády, že to je problém zaměstnavatele. Tady vám chci jasně a zřetelně říci, že nemáte pravdu.

 

Problém zvyšování hodnot odchodu do důchodu je vládní program řešící ekonomické záležitosti, ale tito lidé jako obor jsou lidé, kteří již v 55 letech mají výrazné zdravotní problémy způsobené povoláním, které vykonávají.

Jestli lze hovořit i o brutálním týraní prací, tak hornická práce je něco podobného. A kdo měl možnost se s horníky setkat, a mám v rodině horníka, může mi potvrdit, že není to záviděníhodná práce a zaslouží si naši úctu. Proto bych vás prosil, abyste ve svých mediálních výstupech velice vážil slova, která používáte vůči těmto povoláním.“

Odpověď ministra financí  A. Babiše

„Vážený pane poslanče,

Reaguji na Vaši interpelaci přednesenou na 31. schůzi Poslanecké sněmovny Paramentu České republiky dne 17. září 2015 k problematice důchodů horníků a daňového systému.

Ubezpečuji Vás, že si uvědomuji náročnost hornického povolání, stejně tak i některých dalších profesí jako například v hutnictví či v chemickém průmyslu.

Vaše pochybnosti nejsou na místě. Pro možnost dřívějšího odchodu do důchodu proti standardu Ministerstvo financí požaduje přijmout systémové opatření pro všechny riziková povolání. Jako preferovanou možnost řešení prosazuji aktivizaci předdůchodu, souvisejícího s tzv. třetím důchodovým pilířem. Systém předdůchodu je pro tento účel nastaven od roku 2013, ze strany zaměstnanců ani zaměstnavatelů není významně využíván. Zaměstnavatelé by u rizikových povolání měli být, podle mého názoru povinni na třetí pilíř svým zaměstnancům přispívat.“

Nic nemuset řešit jen oddalovat a hledat všeobjímající univerzální nástroj je v nejbližší době nereálné. Pokud nejde právě panu Babišovi o to. Jestliže po teto odpovědi zůstane mezi horníky jediný volič ANO pak si opravdu zaslouží jít do důchodu v 65.

Leo Luzar, poslanec PS PČR