Důsledky »reforem« si lidé začínají uvědomovat

29.06.2011 09:00

 

*+Čím se zabývala poslední, mimořádná Rada Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) v minulém týdnu?

Hodnotili jsme především situaci, jež se odehrála v poslední době - tedy průběh celodenní stávky v dopravě a výsledky mimořádné tripartity, ale i to, co se odehrálo od února, kdy odbory vyhlásily kampaň »Otevřete oči«. Velmi dobrý dojem máme z toho, že se nám touto kampaní podařilo oslovit velkou část naší populace, o čemž svědčí i podpora stávky, které se od veřejnosti dostalo. V této kampani jsme poukázali na to, jaké dopady budou mít vládní »reformy« na lidi - na jednotlivce, na celé rodiny.

Na radě zazněly i názory, že vláda se chová k našim argumentům, které jí na tripartitě i na dvoustranných jednáních předkládáme, arogantně. Vláda není ochotna naslouchat dokonce i zaměstnavatelům, kteří se kriticky stavějí proti některým částem vládních reforem, byť i z jiných pozic než odbory. Ze strany vlády to není moudrý postup, protože jeho důsledkem je obrovská skepse ve společnosti, kterou již zaznamenáváme. K tomuto rozezlení a naštvání většiny lidí nahrávají nejen samotné »reformy«, ale i řada skandálů členů vlády a koaličních stran atd. Prostě jde o věci, které lidi rozčilují. Lidé si začínají uvědomovat, že se ve společnosti dějí změny, které si při loňských volbách skoro nikdo nepřál. A že výsledek voleb je opačný, než si lidé mysleli, když loni házeli svůj volební lístek do urny.

*+Myslíte, že někteří voliči litují, jaké vládě umožnily vznik?

Odbory, a to musím zdůraznit, nemohou nahrazovat, a také nebudou nahrazovat, politické strany a už vůbec ne špatné politické rozhodnutí voličů. V našich stanovách a statutu je stanoveno, že úkolem odborů je obhajovat hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců a tím i většiny občanů ve společnosti. V tom budeme ve své odborářské politice pokračovat. Na tom jsme se na Radě ČMKOS shodli. Nadále budeme poukazovat na důsledky těchto špatných vládních »reforem«, ať již jde o novely daňových zákonů, zdravotnickou reformu, důchodovou reformu atd. Žádný z těchto kroků, které představila vláda, ve skutečnosti žádnou reformou není. Reforma má za cíl zlepšovat stav, zatímco vládní »reformy« povedou jen ke zhoršování hospodářské a sociální situace občanů.

Odbory využijí všech svých prostředků, které mají k dispozici, aby pomohly změnit to, co předkládá vláda. K tomu je však nutný naprostý konsenzus, dohoda dalších skupin občanů. Tedy prosadit změny nejen ve spolupráci se zaměstnavateli, ale i s jinými typy organizací, například se společenskými iniciativami. Chceme rozvíjet spolupráci odborů s občanskou společností. Máme zájem oslovit i politické strany. Chceme, aby jejich představitelé veřejně řekli, jak si představují další vývoj ve společnosti, kam to chtějí směřovat, aby si občané mohli o tom vytvořit vlastní názor. Protože stávající činnost vládních koaličních stran není rozhodně ku prospěchu občanů ČR.

převzato s Haló novin

Diskusní téma: Důsledky »reforem« si lidé začínají uvědomovat

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek