Dvě nedobrá rozhodnutí zastupitelstva města

03.07.2020 10:20

Když jsem v minulém příspěvku upozornil, že záměr vedení města redukovat v jednotlivých kapitolách finance městského rozpočtu plošně o minus 7 % jako rozhodnutí špatné a pro řadu kapitol nespravedlivé a škodlivé, vnímal jsem, že to pan primátor bere jako upozornění, kterému bude věnovat pozornost. Stejně tak, jako jsem spolu s Klubem KSČM vnímal jeho apel na podporu podnikatelského sektoru v Ostravě v řádu desítek milionů korun, ale i jeho rozšíření na subjekty nepodnikatelského sektoru. Zároveň jsem vyjádřil pochopení pro přípravu opatření, která budou směřovat ke snížení výdajů z rozpočtu města zejména u v současné době zbytných investic, ale i neinvestičních prostředků. Ale co jsem nečekal, je skutečnost, že vedení a rada města zacílí jako první do oblasti, která je dlouhodobě oceňována a přínosná pro budoucnost města. Ano, jsou to stipendia města Ostravy pro studenty a studentky vysokých škol, občanů města. Tento institut, pravda ojedinělý v rámci České republiky, podporoval studenty vysokých škol doma i v zahraničí. Bravo!!! Zrušení těchto stipendií ekonomicky zachrání město Ostravu před důsledky pandemie. Slovy Jaromíra Nohavici, jedni křičí sláva, sláva, jiní zase hanba, hanba. Patřím do té skupiny druhé. Jen tak na okraj, Moravskoslezský kraj ve stipendijním programu, byť pro středoškoláky, nadále pokračuje. Druhým, pro klub KSČM nedobrým rozhodnutím zastupitelstva města, je schválení záměru prodeje stoprocentního akciového podílu ve společnosti EKOVA ELECTRIC. Společnosti, která zajišťuje opravy a údržbu našich dopravních prostředků ve městě. Tato společnost byla předmětem zájmu jiných společností s obdobným předmětem činnosti již několikrát. Zatím vždy neúspěšně. V zájmu města, jeho dopravního podniku i občanů by bylo dobré, aby i tento pokus nebyl úspěšný. Popis argumentů, proč by tomu tak mělo být, přesahuje možnosti tohoto článku. Věřím, že občané města budou pozorně sledovat přípravu dalších zastupitelstev, kde se bude rozhodovat o konečné verzi transakční dokumentace připravované dopravním podnikem a vybraným zájemcem. Prodej městského majetku v takovémto rozsahu je v zásadním rozporu s naším programem a již dnes mohu signalizovat, že zastupitelé za KSČM budou i proti vlastnímu prodeji. Rozhodnutím o prodeji Ekovy se bude rozhodovat i o nákladovosti vlastního dopravního podniku, tedy i ceně dopravy ve městě. A krátkodobý výnos z prodeje se nám v budoucnosti nemusí vyplatit.                                                                                                                      

                                                                                                            

                                                                             JUDr. Josef Babka, předseda klubu KSČM v ZSMO