Dvě otázky pro Milana BIČÍKA, místopředsedu ÚV KSČM:

10.10.2011 08:18

 

Minulý týden se v Praze konala konference Centra pro sociálně tržní ekonomiku a otevřenou demokracii (CESTA) nazvaná »Financování politických stran a regulace volebních kampaní«. Na konferenci jste zastupoval KSČM. Jaké jsou vaše dojmy?

Konference se zúčastnili představitelé všech parlamentních stran, dále představitelé Strany zelených a KDU-ČSL. ČR je od první poloviny 90. let členem Skupiny zemí proti korupci (GRECO) ustavené pod patronací Rady Evropy. GRECO sdružuje 43 evropských zemí, ale také USA, a jejím proklamovaným cílem je zprůhlednění financování politických stran a zamezení korupce v jejich činnosti. Právě před rokem monitorovací skupina GRECO provedla průzkum v naší zemi a výsledkem bylo konstatování neuspokojivého stavu a také řada doporučení. To teprve vyvolalo odpovídající reakci na dlouhodobé snahy KSČM zahájit na toto téma diskusi.

A součástí diskuse byla i zmíněná konference, na které měly politické strany představit své záměry. Jednotlivá vystoupení ukázala, že dle toho, o jaké politické uskupení se jedná, si strany z doporučení GRECO vybírají ta opatření, která jim nejméně vadí.

S jakým návrhem jste jménem KSČM vystoupil?

Na rozdíl od jiných zúčastněných stran mohla Komunistická strana Čech a Moravy seznámit veřejnost, již v jednacím sále tvořili politologové, zástupci nevládních organizací atp., s návrhem novely zákona o sdružování v politických stranách. Tento náš návrh leží v Poslanecké sněmovně od letošního jara, jeho projednání je blokováno, přičemž obsahuje celou řadu opatření směřujících jak k zprůhlednění příjmů a výdajů politických stran, tak k omezení nákladů na organizaci různých typů voleb. (mh)

10. 10. 2011(mh)

převzato z Haló novin

 

Diskusní téma: Dvě otázky pro Milana BIČÍKA, místopředsedu ÚV KSČM:

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek