Filip: Jedině změnou konfigurace Rady bezpečnosti OSN je možné zastavit rozklad a degradaci OSN

03.12.2018 09:15

Vystoupení předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa na 20. mezinárodní poradě komunistických a dělnických stran v Aténách

Vážený soudruhu Dimitrisi Koutsoumpasi,

vážené soudružky, vážení soudruzi,

dovolte mi v úvodu mého vystoupení vám a všem členům vašich politických stran tlumočit upřímný soudružský pozdrav od mých spolustraníků, členů Komunistické strany Čech a Moravy, a současně vyjádřit upřímně poděkování hostitelské Komunistické straně Řecka za pohostinnou organizaci letošního 20. mezinárodního setkání komunistických a dělnických stran zde v Aténách, v tomhle nádherném a historicky mimořádně důležitém městě evropské civilizace.

Letošní 20. mezinárodní setkání komunistických a dělnických stran (MSKDS) je charakterizované oslavou 100. výročí vzniku Komunistické strany Řecka a taktéž připomenutím 200. výročí narození významného ekonoma, sociologa, filosofa, myslitele a revolucionáře Karla Marxe a autora nejvýznamnějšího komunistického programového dokumentu Komunistického manifestu zveřejněného před 170 lety. Můžeme jednoznačně konstatovat, že při přípravě závěrečného dokumentu 20. MSKDS v Aténách bude třeba věnovat pozornost aplikaci myšlenek dialektického materialismu Karla Marxe a jejich uplatnění pro potřeby mezinárodního komunistického a dělnického hnutí v 21. století s cílem dosažení likvidace v současnosti platné liberální a konzervativní teorie o přirozené síle vykořisťující kapitalistické společnosti a přesvědčit civilizaci v duchu učení K. Marxe o významu vystřídání kapitalismu socialistickou společností a o historické skutečnosti, že mír naší civilizaci dokázala v druhé polovici minulého století garantovat jedině socialistická mocnost - Sovětský svaz.  

V letošním roce dochází v mezinárodně politické situaci k extrémně vážné krizi a výrazné chaotizaci. Vojenská aliance NATO vedená USA stále zvyšuje svou přítomnost ve východní Evropě a v blízkosti ruských hranic. Americká armáda před několika týdny dopravila do Evropy největší zásobu leteckých pum a dělostřelecké munice od roku 1999 a válečné operace v Jugoslávii. Je stále evidentnější skutečnost, že se blíží konec míru v Evropě a čeká nás nové kolo závodů ve zbrojení a Evropě hrozí, že jeho území se stane válčištěm.

První skutečností letošního roku, která vyhrožovala nebezpečím vyvolání světové války, byl 14. dubna raketový úder Spojených států amerických za podpory dvou svých spojenců z NATO Francie a Velké Británie proti objektům ozbrojených sil a civilní infrastruktury Syrské arabské republiky. Útok byl odůvodněn falešnou skutečností o použití syrské vlády chemických zbraní proti městu Duma, o čemž dodnes neexistují žádné důkazy a uskutečnil se bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN a znamenal porušení Charty OSN a norem a principů mezinárodního práva.

Před několika týdny prezident USA Donald Trump přistoupil k další likvidaci mezinárodního práva, když zahájil likvidaci jednoho z nejdůležitějších dokumentů poskytujících bezpečnost na planetě, a to Smlouvy o odstranění raket středního a krátkého doletu (INF), kterou mezi Sovětským svazem a USA v roce 1987 podepsal generální tajemník KSSS M. Gorbačov a prezident USA R. Reagan. Spojené státy americké se tímto současným rozhodnutím budou snažit zničit tři pilíře mezinárodního práva (smlouvu o ABM, smlouvu INF a smlouvu START 3), které nyní drží globální jadernou stabilitu, a fakticky budou usilovat o nastolení pro naši civilizaci nové karibské krize, tentokrát na území Evropy v podobě zahájení nového kola horečného zbrojení a nasunutí balistických raket do evropských členských států NATO. Bude to znamenat prohloubení krize a rozkladu Organizace spojených národů, přesun Rady bezpečnosti do nefunkční pozice a konec fungování mezinárodního práva.

Právě z tohoto důvodu je Komunistická strana Čech a Moravy toho názoru, že komunistické a dělnické hnutí reprezentované MSKDS musí respektovat skutečnost, že nejvýznamnější komunistickou silou současnosti je Komunistická strana Číny, a proto by se naše MSKDS mělo obrátit na Komunistickou stranu Číny a Komunistickou stranu Ruské federace, aby tyto dvě nejvýznamnější komunistické strany stálých členských států Rady bezpečnosti OSN, disponujících s právem veta, zahájily aktivitu za obnovení mírového charakteru působnosti Organizace spojených národů z doby jejího vzniku při vítězství především socialistického Sovětského svazu nad nejtemnější formací vývoje kapitalismu – německým fašismem. Právě této formy reorganizace Rady bezpečnosti OSN je možné dosáhnout doplněním počtu stálých členů Rady bezpečnosti OSN o Indiu, Brazílii, Jižní Afriku a o další stát s výrazným počtem obyvatel a taktéž doplněním počtu nestálých členů RB o dalších pět států, aby Rada bezpečnosti představovala v budoucnosti orgán, který bude reprezentovat se svými členskými státy minimálně polovicí obyvatel planety.

Jedině změnou konfigurace Rady bezpečnosti OSN je možné zastavit rozklad a degradaci OSN a odvrátit podrobení Rady bezpečnosti Ministerstvem zahraničí USA.

Vážené soudružky a soudruzi,

dovolte mi v další části mého vystoupení věnovat pozornost současné politické situaci v České republice. V červenci letošního roku Komunistická strana Čech a Moravy, v zájmu zabránění návratu zkorumpované pravice k vládnutí v České republice a s cílem respektovat zájmy občanů ČR a reagovat na naplnění dojednaných bodů z programu naší strany, se rozhodla aktivně podpořit vznik menšinové vlády hnutí ANO 2011 a ČSSD. Před hlasováním o důvěře menšinové vládě KSČM dojednala dohodu o toleranci s hnutím ANO a následně do vládního prohlášení prosadila sedm základních priorit KSČM, a to trvalý růst minimální mzdy, valorizaci důchodů, ochranu přírodních zdrojů před zcizením do zahraničních rukou, zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou, zdanění církevních restitucí, zabránění dalšímu nárůstu ceny bydlení a podporu výstavby obecních bytů a udržení kvalitní dostupné zdravotní péče bez zvyšování spoluúčasti pacientů. Mezi KSČM a menšinovou vládou složenou z hnutí ANO a ČSSD, která získala důvěru díky podpoře poslanců KSČM, sice zůstaly hluboké rozdíly v názorech na zahraniční politiku, obranu a bezpečnost naší republiky, na řešení daňové politiky, avšak KSČM tímto krokem zabránila návratu zkorumpované pravice k vládní moci.

Ve dnech 30. listopadu až 3. prosince 2017 zorganizovala Komunistická strana Číny v Pekingu za účasti 220 politických stran, včetně KSČM, ze 127 zemí světa mezinárodní setkání politických stran pod názvem »Komunistická strana Číny v procesu politického dialogu na vysoké úrovni s politickými stranami z celého světa«. V závěrečný den mezinárodního setkání byl přijatý závěrečný dokument pod názvem Pekingská iniciativa. Dokument vyzval politické strany na celém světě, aby se připojily ke KS Číny při budování světového míru, přispívaly k celosvětovému rozvoji a ochraně mezinárodního řádu a prosazovaly a dodržovaly smysl a principy Charty OSN a zajistily rovnocennou a jednotnou aplikaci mezinárodního práva. Očekáváme, že v závěrečném dokumentu 20. MSKDS se podpoří text Pekingské iniciativy.

Závěrem svého vystoupení mi dovolte ještě jednou poblahopřát našim přátelům z Komunistické strany Řecka ke 100. výročí vzniku jejich strany. Taktéž chci potvrdit, že KSČM plně souhlasí s navrženým dokumentem KS Řecka na organizaci společenských politických akcí komunistického a dělnického hnutí v roce 2019.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM