Hektický duben 2015 poslance v Praze

10.05.2015 08:01

V prvních 2 týdnech měsíce dubna pokračovalo jednání PSP ČR 26. schůzí v tomto volebním období. Na jednání bylo mnoho zajímavých bodů, mě nejvíce zajímalo pokračování ratifikace asociační smlouvy mezi EU a Ukrajinou o zahájení přístupových rozhovorů této země o vstupu do EU.

K této smlouvě jsem vystoupil podruhé v rozpravě v rámci prvního čtení a opětovně varoval před unáhleným schvalováním této smlouvy. Zopakoval jsem známé argumenty o situaci na Ukrajině, o bojích oligarchů snažících se maximalizovat svůj vliv v této zemi a dalších nestandardních postupech současného vedení státu. Upozornil jsem na ústavnost Krymského referenda na vystoupení ze svazku s Ukrajinou, neboť toto bylo zaneseno v ukrajinské ústavě. Dále jsem hovořil o častých změnách směrování Ukrajiny, neboť proběhla v minulosti např. oranžová revoluce, ale v dalších volbách bylo vedení z ní vzešlé smeteno voliči. Závěrem jsem také zopakoval mnoho ekonomických důvodů, proč USA tak zajímá Ukrajina a také fakt, že pro občany ČR není ratifikace této smlouvy přínosná.

Po skončení rozpravy jsme nejprve hlasovali o zamítnutí této smlouvy. Návrh nebyl přijat, pro zamítnutí hlasovalo jen 31 poslanců a poslankyň (většina našeho klubu, několik poslanců z Úsvitu a 1 z ČSSD). Tisk byl poté přikázán na projednání Zahraničnímu výboru a Výboru pro evropské záležitosti a lhůta na projednání zkrácena na 40 dnů.

Ve výborovém týdnu již došlo i na projednání tohoto tisku v Zahraničním výboru a ten doporučil smlouvu schválit i ve druhém (závěrečném) čtení v PS. Je zřejmé, že se bude hlasovat i o dalších doprovodných usnesením, tak uvidíme, co se nám nakonec podaří prosadit.

V pondělí 20. dubna jsem se zúčastnil přednášky se studenty SOŠ AHOL v Ostravě-Vítkovicích, kde jsem zhruba 50 studentům oboru Veřejnosprávní činnost prezentoval práci v PS. Nejprve jsem se studenty maturitního ročníku hovořil o jejich plánech po střední škole. Poté byl prezentován video dokument, který mapoval historii parlamentarismu v českých zemích. Další část byla zaměřena na diskusi, kde jsme hovořili i o palčivých aktuálních tématech současnosti (např. situace na Ukrajině apod.). Ačkoli to místy dosti vřelo (názory a pohledy se mnohdy lišily), diskuse to byla věcná a zajímavá. Věřím, že tato přednáška přinesla názorově-politické obohacení všem zúčastněným studentům a pomohla také v utváření svého vlastního pohledu na svět a dění okolo nich.

Také jsem se zúčastnil Pietního aktu u Pomníku sovětských letců Kiotova a Komleva v lese mezi Velkou Polomí, Dobroslavicemi a Plesnou a Pietního aktu k výročí osvobození Opavy, kde následovalo setkání s předsedy ZO KSČM tohoto okresu. Obě akce provázela hojná účast občanů, kteří tak dali najevo, že i 70 let po konci 2 světové války, je třeba připomínat hrdinství všech, kteří se podíleli na porážce fašismu.

Poslední dubnový týden začala 27. schůze PS. Na této schůzi jsem se účastnil jen na úterním a středečním jednání, neboť ve čtvrtek 30. dubna (což je pro mě - v době kdy tento článek píši zítra) jsem omluven, neboť se zúčastním Pietních aktů na počest výročí osvobození Ostravy. V pátek 1. května budu účasten na oslavách Svátku práce na zámku Statise Prusalise a doufám, že nám počasí bude přát a společně tento významný svátek dělnického hnutí důstojně oslavíme.

V měsíci dubnu jsem se také zúčastnil schůzky s Velvyslancem Arménie v ČR, se kterým jsme hovořili o 100. výročí Tureckého holocaustu Arménů a připravovaným usnesením, které bude PS schvalovat.

Ing. René Číp, poslanec PSP ČR