Informace o činnosti poslance NS ČR Ing. Leo Luzara za únor 2015

09.04.2015 10:24

Dovolte, abych vám nastínil krátce práci poslance od února 2015.

Oficiálně PS ukončila své jednání v pátek 13. 2. 2015. Následoval tkzv. variabilní týden, ve kterém může, ale nemusí sněmovna zasedat dle potřebnosti.

Zúčastnil jsem se 19.2. 2015 semináře „Islám a islamismus, imigrace do ČR“. S myšlenkami z tohoto semináře jsem Vás seznámil prostřednictvím nejen Haló novin (facebook, webové stránky). Toto téma dlouhodobě sleduji, protože je stále aktuálnější a budu Vás i nadále informovat.

Následující týden, tj. 24.-27. 2. 2015 měl být tkzv. volný týden. Já jsem byl v Bratislavě Visegrádské 4 s delegacemi parlamentů z Polska, Maďarska a Slovenska. Zde jsem oficiálně uplatnil své výhrady vůči politice namířené proti Rusku v souvislosti s Ukrajinou.

 

V kuloárech mi mnoho kolegů poděkovalo, bohužel oficiálně se báli říci svůj názor. Zde je vidět působení strachu z velkého bratra za oceánem. Z jednoho vazalství jsme přešli do druhého.

Koncem týdne jsem se zúčastnil dvou zajímavých seminářů. Jeden byl pořádán ústavně právní výborem na téma „Sociální práva a lidská důstojnost“ a druhý byl pořádaný Ministerstvem zahraničních věcí k hrozbě  imigrace.

Následující tkzv. výborový týden, je věnován standardní práci poslanců ve výborech a komisích.  Docela zajímavý byl podvýbor pro informační technologie průmyslu a Egovermant, kde se probíralo téma kyberšikany a možné obrany proti ní. Toto téma se týká hlavně dětí a mladých  a ukazuje se jako závažný problém.

Dále probíhalo standardní jednání zahraničního výboru, kde jsem opět neodolal a pustil se do ostré názorové diskuse s jeho předsedou Karlem Schwarzenbergem. Opět se mi potvrdilo, že tento ctihodný pán již dlouho nebyl v podhradí a neslyšel názor obyčejných lidí na zahraniční politiku, ke které se hlásí.

V tomto týdnu také následovalo jednání petičního výboru, jehož jsem členem a které již probíhalo v klidnějším duchu.

Byť nečlen, zúčastnil jsem se ve středu jednání Zastupitelstva města Ostravy a následující den Zastupitelstva MS kraje. Považuji účast na těchto jednáních za důležitou, nejen vzhledem k přenosu názorů k centrálním orgánům, ale i v podpoře v nelehké práci našich zastupitelů.

Nemohu zapomenout také na účast na oslavách MDŽ v Praze spolu s manželkou.

Následující týden jednala opět poslanecká sněmovna, která byla obzvláštněna neveřejným jednáním zahraničního výboru k situaci unesených v Libyi. Bohužel Vás podrobněji informovat nemohu, ale držím palce ať se český občan brzy a zdráv vrátí, byť si dobře uvědomoval riziko, které je s touto zemí spojeno.

V následujícím týdnu jsem vystoupil na tiskové konferenci KSČM právě k Libyi, zúčastnil se semináře ministerstva vnitra k migraci do ČR, dále jednání podvýboru pro lidská práva k otázce zastoupení žen v politice a ještě ustavujícího jednání pracovní skupiny k právní úpravě ochrany spotřebitele. O této problematice Vás budu informovat v některém z dalších příspěvků ve zpravodaji.

Ing. Leo Luzar, člen zahraničního a petičního výboru PS PČR