Informace o jednání sekce živnostenského a malého podnikání

01.11.2011 13:23

 

Dne 15. října proběhlo v Praze jednání Sekce živnostenského a malého podnikání při odborném zázemí ÚV KSČM. Na programu jednání bylo stanovisko sekce k připravovaným dokumentům VIII. sjezdu KSČM, debata o předpokládaném dopadu chystaných vládních reforem na živnostníky a malé podnikatele.

Při jednání bylo zmíněno téma zvýšení  konkurenceschopnosti malého a živnostenského podnikání. K tomuto bodu se vedla debata s tím závěrem, že malé a živnostenské podnikání nemůže být konkurencí středním a velkým podnikům. Pod pojmem „zvýšení konkurenceschopnosti“ je nutné si představit snahu o snižování výrobních nákladů, zejména snížení mezd. To je v protikladu s požadavky  na spravedlivou odměnu za odvedenou práci.  Bylo zde zmíněno i vystoupení makroekonoma ČMKOS ing. Ungermana na Vratimovském semináři, který ve svém vystoupení zmínil změnu ve struktuře zaměstnavatelů. Uvedl, že existuje velké množství malých podniků, ve kterých se dají velmi těžce zakládat odborové organizace.

V otázce dopadu reforem na živnostenské podnikání zazněl návrh, zda by bylo možné připravit legislativní podklad pro sociální zabezpečení živnostníků garantované státem.

Pro obecné zlepšení pohledu na živnostníky pak uvádět příklady těch, kteří zhodnocují svůj kapitál prací a ne pouze spekulací, jak se tomu děje ve finanční oblasti.

Sekce připravuje seminář na téma „Spravedlivá odměna za  práci“. Jeho termín zatím nebyl stanoven                                                                                                                      Ing. Ivan Strachoň, člen Zastupitelstva MSK

převzato ze Zpravodaje MěV KSČM č. 11/2011 

Diskusní téma: Informace o jednání sekce živnostenského a malého podnikání

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek