Informace o jednání Zastupitelstva městského obvodu Poruba 13.3.2013

19.03.2013 07:54

 

Úvodem schůze paní Ing. Šimáčková, odborná pracovnice Ředitelství silnic a dálnic, podala stručnou zprávu o průběhu další výstavby silnice I/11, prodloužená Rudná. V loňském roce 2012 stavba pokračovala, ovšem pomalým tempem. Byly provedeny různé administrativní úkony, ale prostavěno bylo pouze 26 mil. Kč. Letošní rok zdá se být příznivější, neboť na přípravu má být k dispozici 60 mil Kč a na realizaci 300 mil Kč. I když se jedná o dosti velké částky, žádoucí by bylo, aby tento rok dostala stavba alespoň 800 mil Kč a to co nejdříve. Stavba, obecně vzato, nabírá skluz a i když termín dohotovení díla stanovený na srpen 2016 nebyl posunut, existuje důvodná obava, že nebude splněn.

            Po projednání formalit, jako je schválení usnesení z minulé schůze a volba návrhové komise následovalo za přítomnosti zástupce hasičů, Policie ČR a Městské policie schválení zprávy o bezpečnostní situaci v obvodu Poruby. Diskuze k této problematice nebyla nijak obsáhlá a týkala se pouze měření rychlosti na porubských vozovkách a rozbíhajícího se projektu „Poznej svého policistu“.

            Dalších 28 jednacích bodů bylo spojeno s prodejem bytových domů a jednotlivých bytů do družstevního a soukromého vlastnictví. Zastupitelstvo rovněž schválilo prodej drobných kousků pozemků, které jak ukázala digitalizace katastrálních map, patřily obci a nikoliv občanům, kteří je v dobré víře, že patří jim, užívali. Dále schválilo prodej pozemku pod modlitebnou Svědků Jehovových této náboženské organizaci, neboť ta po dlouhých tahanicích přistoupila na částku 3500 Kč za metr čtvereční. Zastupitelstvo neschválilo prodej pozemků kolem novostavby „Concept House“ na Opavské ulici a navrhlo investorovi pronájem.

            V závěru ještě Zastupitelstvo projednávalo žádosti různých organizací o finanční příspěvek.

 

Jiří Holubec