Informace o jednání Zastupitelstva městského obvodu Poruba dne 19.12.2013

07.01.2014 15:16

Po vyřízení formálních náležitostí zastupitelé vyslechli informaci paní Ing. Šimáčkové pracovnice Ředitelství silnic a dálnic o výstavbě silnice I/11 prodloužená Rudná. V roce 2013 pokračovala stavba především budováním šesti mostů, z nichž nejdůležitější byl most ve Vřesině, dále přeložkami plynu a vodovodních potrubí. Rychlost výstavby je stále ovlivňována nedokončeným vyvlastňovacím řízením některých pozemků a okolností, že finanční prostředky byly k dispozici teprve v polovině roku 2013. Pro rok 2014 bude k dispozici 570 mil. Kč. Termín zprovoznění alespoň jedné strany silnice je stále reálný v srpnu 2015 a úplné dokončení v roce 2016. Bohužel stále existuje riziko nedokončení proto, že nebudou vykoupeny všechny pozemky.

            Běžný program byl zahájen projednáním rozpočtu Poruby na rok 2014. Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný v objemu 473 845 tisíc Kč. Po výkladu místostarosty pana Malíka byl rozpočet schválen většinou hlasů. Zastupitelé KSČM hlasovali pro rozpočet.

            Další agenda programu Zastupitelstva se týkala obvyklých záležitostí, což jsou žádosti o podporu, žádosti o poskytnutí dotace, prodeje a nabytí pozemků a prodeje bytů do osobního vlastnictví.

            V diskuzi náš zastupitel s. Horák žádal informaci k průběhu privatizace bytů a domů. Místostarosta pan Stachura sdělil, že privatizace proběhla beze ztrát, nebyly zaznamenány stížnosti ani případné žaloby nových majitelů bytů a domů. Příjem z privatizace při konečném vyúčtování je 373 780 tisíc Kč. Rozdělení těchto prostředků je součástí rozpočtu. K dispozici městskému úřadu zůstalo 850 bytů.

            Ředitelka kulturního domu Poklad paní Zapletalová informovala, že v srpnu 2013 byly zahájeny práce na opravě domu, pokračují podle harmonogramu a mají být dokončeny v listopadu 2014.

            V diskuzi vystoupil občan Josef Kuka a tázal se, zda je pravdivá zpráva, že do Poruby má být přestěhováno 40 rodin Romů. Pan starosta odpověděl, že rada obvodu nemá žádné informace tohoto druhu, nicméně dění v těchto záležitostech bedlivě sleduje.

            V samém závěru zasedání šéfové jednotlivých politických klubů popřáli příjemné prožití nastávajících svátků a úspěchy v roce 2014.

 

Informuje :  Jiří Holubec