Informace ze 7. jednání zastupitelstva Mob Poruba konaného 24.září 2011

06.12.2011 14:18

 

Zasedání Zastupitelstva mělo tentokrát zvláštní charakter. Bylo to proto, že kromě běžných záležitostí souvisejících s prodejem, či pronájmem pozemků, poskytnutím půjček a dotací měly být projednány petice a podněty ve věci zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Poruba. Již před začátkem se v zasedacím sále shromáždilo snad 200 občanů z řad nájemců městských bytů.

Zasedání začalo a pokračovalo v souladu s připraveným a předprojednaným programem, který tentokrát pro ilustraci přikládám k informaci. K zajímavějším bodům patřila průběžná zpráva o přípravě výstavby silnice I/11 prodloužená Rudná, hranice okresu Opava. Bylo sděleno, že celkem úspěšně pokračuje výkup pozemků, konkrétní údaj zahájení skutečné výstavby nebyl uveden. Dále zaujal materiál č. 24 (bod 28 programu). Zastupitelstvo neschválilo návrh zadání změny Územního plánu města Ostravy týkající se některých pozemků v porubském katastru.

Vzrušená byla i diskuze týkající se Svinovských mostů, které mají být od 10.1.2012 uzavřeny na dobu delší než rok. Speciální pracovní skupiny, které organizuje Zastupitelstvo města Ostravy vyhledávají možná řešení dopravního spojení Poruby a středu Ostravy. Neexistující severní spoj situaci dramaticky zhoršuje. 7.12.2011 mají být potřebná opatření projednána v ZMO a 15.12. 2011 v porubském Zastupitelstvu. Už teď je jasné, že jízda autem z Poruby do Ostravy bude velmi obtížná a  v některých hodinách doslova stresující.

Projednávání petic a podnětů občanů a reakcí na ně trvalo více jak tři hodiny. Zastupitelstvo neustoupilo od stanovených zásad a občané ve své většině zůstali neuspokojeni. Starosta však v průběhu jednání deklaroval závazek, jímž stanovil, že po dobu trvání současného Zastupitelstva nebudou byty, nebo domy prodávány třetím osobám.

Přílohou této informace jsou vzory peticí a podnětů občanů a odpovědi příslušných funkcionářů na ně.

 

Vypracoval :    Jiří Holubec

 

Diskusní téma: Informace o jednání Zastupitelstva městského obvodu Poruba dne 24.11.2011

Mosty

Datum: 12.12.2011 | Vložil: Karlík

Patnáct let jezdím do práce a vlastně všude autem.Přece nechcete,abych se znova učil jezdit tramvají, za větší peníze s menším konfortem.

Přidat nový příspěvek