Informace o jednání zastupitelstva městského obvodu Poruba dne 5.9.2013

17.09.2013 22:58

1.      Starosta Poruby pan Lumír Palyza podal informaci o činnosti orgánů obce za období od posledního zasedání zastupitelstva. Rada obvodu na svých šesti schůzích přijala celkem 230 usnesení.

2.      Ing. Šimáčková, pracovnice Ředitelství silnic a dálnic, podala obvyklou zprávu o průběhu stavby silnice I/11. Přesto, že je vykoupeno už téměř 98% pozemků, nelze projíždět bez komplikací staveništěm. Proto je vyvoláno pět vyvlastňovacích řízení. S jistými problémy probíhá výstavba mostu přes vřesinskou strž, pokračují přeložky vody, plynu a elektrických vedení. Finanční prostředky pro letošní rok jsou, ovšem nikoliv zcela dostatečné, 50 mil. na přípravu a technický dozor a 290 mil. na práce. Pro příští rok bude zapotřebí 1,381 mld. Kč. Termín ukončení stavby se nezměnil a je stále předpokládán v srpnu 2015.

3.      V další, nejširší části programu zastupitelstvo schválilo prodeje bytů do osobního vlastnictví, nabytí a prodeje pozemků a řadu dotací a finančních podpor především pro různé organizace a školy v obvodu Poruby a v posledním materiálu před diskuzí kontrolu plnění usnesení.

4.      V diskuzi dostali zastupitelé pravidelnou informaci o stavu přípravy a realizace Vědecko- technologického parku Ostrava. (dále jen VTPO) Jedná se o společný projekt statutárního města Ostrava, VŠB TU Ostrava, Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity v Ostravě a Agentury pro regionální rozvoj, a.s.. Cílem založení VTPO  v roce 1997 byla podpora podnikatelských subjektů orientujících se v oblastech progresivních technologií s úzkou vazbou na univerzitní sféru, s důrazem na vývoj, aplikovaný výzkum a podporu inovačních technologií. K financování byly využívány programy EU. V současné době vlastní město Ostrava 59,1% akcií VTPO. Výstavba VTPO nyní pokračuje rozšiřováním stávajícího areálu o multifunkční budovu III a IV. Tento objekt bude dokončen 30.6.2015. Z důvodu naplnění kapacity pozemků využitelných pro výzkum a vývoj v rámci stávajícího VTPO bylo rozhodnuto o jeho rozšíření do sousední lokality. Jako nejvhodnější oblast byla vytipována plocha v blízkosti stávajícího VTPO, oblast Myslivna o velikosti přibližně 26,5 ha. Vláda již přiznala na rozšíření VTPO dotaci ve výši 205,979 mil. Kč.

5.      Náš zastupitel Václav Havel v diskuzi doporučil prosvětlit Alšovo náměstí prostříháním stromů, upozornil před zimou na vzdouvající se chodník na levé straně ve směru rondel – Alšovo náměstí a nabádal majitele nebytových prostorů na Hlavní třídě k větší starosti o prostředí v Porubě.

6.      Zastupitelka Milada Baumanová (TOP 09) fundovaně vyzvala k sestavení strategického plánu smršťování Ostravy, neboť Ostrava jako evropské město a navíc s těžkým průmyslem je a bude postiženo postupným odplynutím lidí. Studie předpokládají, že do roku 2050 bude o 100 mil. evropanů méně. Již dnes 500 bytů v ostravských novostavbách není obsazeno. Dále vyzvala starostu, aby na příslušných místech projednal další rozumné využití prostor bývalé porubské vozovny.

7.      V závěru diskuze pan starosta provedl prezentaci dispoziční studie pro výstavbu sportovního zařízení v ulici Josefa Valčíka. Hala je primárně určena pro házenou, pojme 400 – 500 diváků k sezení a 275 k stání. Investiční náklady představují asi

118 mil. Kč. Finančně halu zajistí město Ostrava.

 

14.9.2013                   Jiří Holubec