Informace ze 11. jednání zastupitelstva Mob Poruba konaného 6.9.2012

16.09.2012 21:21

 

Po schválení programu a vyřízení úvodních formalit podala paní Ing. Romana Šimáčková, zaměstnankyně ŘSD pravidelnou informaci o dalším průběhu stavby silnice I/11 Prodloužená Rudná. Sdělila, že žádnou dramaticky novou informací nemůže posloužit, nicméně pokračuje výkup pozemků, archeologický průzkum a pro 70 stavebních objektů již bylo vystaveno stavební povolení. V září, říjnu a listopadu má být proinvestováno asi 20 mil. Kč. Pro rok 2013 je přislíbeno 250 mil. Kč, ale ŘSD nemá zatím tyto peníze na svém účtu. Sdělila, že v zájmu urychlení stavby se počítá se zřízením zvláštní pracovní skupiny tvořené předními funkcionáři ŘSD, obvodu Poruba a města.

            Zastupitelstvo schválilo prodej dalších šesti bytových domů v souladu se zásadami druhé vlny privatizace. Místostarosta pan Stachura informoval zastupitelstvo, že již 28 bytových domů bylo úspěšně prodáno a další domy se k odkupu bytů připravují. Ve 23 domech se budou jednotlivé byty prodávat přímo a administrativní procesy k této věci pokračují. Finanční příjem z prodeje je k 30.8.2012 cca 173 mil. Kč. Předpokládaný příjem za rok 2012 přesáhne 229 mil. Kč. Úřad městského obvodu Poruba připravuje cestu k bezpečnému finančnímu zhodnocení těchto prostředků. V situaci, kdy inflace je vyšší než úroková míra v bankovních domech je to úkol obtížný.

            V dalším programu projednávalo Zastupitelstvo žádosti různých organizací o finanční příspěvek. Většinou vyhovělo. Schválilo rovněž prodej některých nepatrných pozemků a informativní zprávu o hospodaření městského obvodu Poruba k 30.6.2012.

            V závěrečné diskuzi vystoupil občan pan Grabacký a kritizoval, že při přípravě privatizace domů byly v bytech, které jsou nad sebou naměřeny různé plošné rozměry. Dále kritizoval, že v Porubě není v potřebné míře měřen stav ovzduší. Starosta vysvětlil, jak je stav ovzduší monitorován. Místostarosta pan Mihálik sdělil stanovisko k požadavku občanů z minulého zasedání snížit rychlost na ulici Průběžná o 10 km/hod. Podle stanoviska magistrátu a policie ČR nejsou pro snížení rychlosti důvody. Rozdíl akustického hluku při rychlosti 40 km/hod oproti rychlosti 50 km/hod je prakticky neznatelný. Zastupitel pan Horák (KSČM) se vyjádřil ke stavu chodníků na 8. obvodě a konstatoval, že jejich stav není nijak kritický. Dále požadoval, aby v souvislosti se stavbou silnice I/11 prodloužená Rudná byly konány pravidelné kontrolní dny.

 

Zapsal :  Jiří Holubec