Informace o jednání Zastupitelstva obvodu Poruba konaného 28.11.2013

09.12.2013 13:53

 

            Starosta Poruby pan Palyza úvodem informoval Zastupitelstvo o činnosti orgánů obce. Rada od konání minulé schůze Zastupitelstva přijala 182 usnesení.Po schválení programu zasedání a volbě návrhové komise bylo zahájeno projednávání jednotlivých materiálů.

            Prvních dvanáct projednávaných  záležitostí se týkalo prodeje bytů do osobního vlastnictví podle již dříve schválených zásad. Věc nepřinesla žádné komplikace.

            Diskuzi vyvolalo až projednávání záměru nabytí nemovitého majetku, pozemku a budovy č.p. 6107 na 5. obvodě, což je objekt někdejšího obchodu Budoucnost, sklenářství a jiných služeb, dnes ve vlastnictví ZD Bílovec agro, a.s.. Pokud dojde k dohodě o ceně (cca 4 mil. Kč) mohl by být prostor využit jako parkovací stání. Záměr byl schválen rozhodující většinou hlasů.

            Zastupitelstvo dále mimo jiné schválilo návrh rozpočtových úprav, žádost DK Poklad o poskytnutí dotace, projednalo některé drobné prodeje pozemků a žádosti o poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí a dotace pro oblast sociální a zdravotní. Občanů Poruby se dotkne i schválení změny organizace dopravy na ulicích O. Synka, O. Jeremiáše, J. Ziky a L. Podéště. Změna se projeví úpravou parkovišť, zavedením výhradní přednosti zprava a snížením dovolené rychlosti.

            Závěrem zasedání proběhla krátká diskuze, ve které bylo upozorněno na možný vliv nového Občanského zákoníku na stanovy bytových družstev a společenství vlastníků, na překážky, které musí občané vozíčkáři překonávat, chtějí – li volit ve volební místnosti a problematiku výstavby tzv. Severního spoje. Termín další výstavby Severního spoje lze dnes jen stěží odhadnout.

 

Informaci podává :     Jiří Holubec