Informace o jednání Zastupitelstva v Porubě 13.3.2014

31.03.2014 10:38

Úvodem jednání zastupitelstva se konala malá slavnost. Československá obec legionářská, jednota Ostrava, udělila městskému obvodu Poruba Pamětní stuhu na prapor Poruby. Zároveň udělila Úřadu městského obvodu Poruba plaketu Československé obce legionářské. Pamětní stuhu na prapor upevnil a plaketu do rukou starosty předal zástupce obce legionářské pan plukovník František Mareš.

            Ocenění starosty městského obvodu Poruba obdržela, odstupující  z důvodů věku, dlouholetá kronikářka obce Poruba paní Dr.Šmajstrlová.

            Zastupitelé tentokrát nedostali ústní informaci o stavbě silnice I/11 prodloužená Rudná – hranice okresu Opava, ale obdrželi zápis z kontrolního dne stavby, konaného 20.2.2014. Zápis upozorňuje na problémy s vyvlastňováním některých pozemků a následným získáním stavebního povolení. Někteří stávající vlastníci se vyvlastnění brání žalobami, což stavbu časově prodlužuje. Zápis obsahuje dále sdělení, že pro rok 2014 investor plánuje prostavět částku 1 miliarda 300 milionů Kč. Zápis rovněž přináší popis a řešení různých technických problematik souvisejících se stavbou.

            Další část jednání byla věnována záležitostem prodeje bytů do osobního vlastnictví, pozdním úhradám pohledávek a nájemného a pozemkovým záležitostem. Zastupitelstvo ctí zásadu, obecní pozemky neprodávat a když prodat, pak jen pod stavbou, nebo z vážných důvodů.

            Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup pozemku k rozšíření hřbitova v katastrálním území Svinov. Hřbitov i nyní slouží občanům Poruby, poněvadž Poruba vlastní hřbitov nemá.

            V závěrečné diskusi vystoupil náš zastupitel soudruh Horák, který upozornil na občany obtěžující proběh stavebních prací a transportu zeminy na ulici gen.Sochora. Pan starosta zajistil nápravu okamžitě.

 

30.3.2014   Jiří Holubec