Informace o ustavující schůzi zastupitelstva v Ostravě – Porubě, konané dne 7.11.2014

24.11.2014 07:37

 

1.      Jednání zastupitelstva zahájil dosavadní starosta pan Lumír Palyza.

2.      Zastupitelé v abecedním pořadí složili slib.

3.      Zastupitelé schválili program zasedání zastupitelstva.

4.      Byla navržena a schválena návrhová komise.

5.      Bylo navrženo a schváleno, že Rada obvodního zastupitelstva bude mít jedenáct členů, z nichž šest bude uvolněných, a sice starosta a pět místostarostů.

6.      Starostou byl zvolen Ing. Petr Mihálik, v jehož kompetenci budou zahraniční styky, publicita činnosti obvodu, integrovaný záchranný systém, smluvní vztahy a zadávání veřejných zakázek.

7.      Starostu v době jeho nepřítomnosti, nebo v době, kdy nevykonává funkci, zastupuje zvolená místostarostka Mgr. Zuzana Bajgarová.

8.      Byli zvoleni další místostarostové, kteří v době nepřítomnosti starosty, nebo místostarosty zastupují starostu v tomto pořadí : Ing. Dalibor Malík, doc. Ing. Dagmar Válková CSc.,Ing Petr Stachura a Petr Zábojník.

9.      Zastupitelstvo jednotlivým místostarostům stanovilo jednotlivým místostarostům oblasti jejich samostatné působnosti.

10.  Neuvolněnými členy rady byli zastupitelstvem zvoleni : Mgr. Et Bc. Vojtěch Curyla, Ing. Ivana Onderková, doc.Ing. Robert Čep, Ph.D., Bc. Vladimír Tlach a Mgr. Tomáš Gurecký.

11.  Zastupitelstvo v dalším jednání rozhodlo, že finanční výbor bude mít jedenáct členů. Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Roman Michalec, členy finančního výboru byli zvoleni Ing. René Číp, Ing. Jiří Holubec, Jan Dekický, Zdeněk Světlík, Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. Ing. Ivana Onderková, Ing. Radim Trbuška, Mgr. Michal Nosek, Ing. Petra Gembalová a Ing. Tomáš Holáň.

12.  Zastupitelstvo neschválilo návrh, aby kontrolní výbor měl jedenáct členů místo devíti. Po kratší diskuzi o poměru koaličních a opozičních zástupců v kontrolním výboru byl předsedou kontrolního výboru zvolen Petr Gajdáček. Do funkce členů kontrolního výboru byli zvoleni PhDr. Ing. Jaromír Horák, Mgr. Tomáš Gurecký, Ivo Nevřivý, Mgr. et Bc. Vojtěch Curyla, Dis., Mgr. Marek Kudela, Ivo Křižák, Eva Mlčuchová, a Ladislav Rumánek.

13.  Zastupitelstvo schválilo výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu.

14.  V závěrečné diskuzi starosta informoval o organizačních záležitostech souvisejících s hladkým chodem zastupitelstva a o předpokladu, že příští zasedání bude asi až ve druhé polovině prosince, v návaznosti na projednání rozpočtu na rok 2015 zastupitelstvem města Ostravy.

 

23.11.2014     Jiří Holubec