Podrobná informace ze 11. jednání ZMO dne 19.10.2011

01.11.2011 13:18

 

Při projednávání činností rady vznesl s. Babka dotaz na výběrové řízení vyhlášené za účelem ekonomického posouzení městského podniku Krematorium Ostrava za 730 tis. Kč. Na otázku zda se rada zabývá změnami vlastnických vztahů v tomto podniku, bylo odpovězeno, že tato otázka je předčasná a bude záležet na výsledku analýzy. Tyto kroky rady bude klub KSČM intenzívně sledovat.

Dále se rozhořela diskuse o úniku oxidů síry při odtěžování lagun. Debata se odehrávala v rovině, co je možné a jaké jsou představy řešení jak vůči občanům, tak v rámci technických řešení omezujících podobné havárie při pokračujícím odtěžování, případně zda se jedná o havárii nebo o běžný postup, při kterém bylo možno tyto problémy předpokládat a tudíž neměl být schválen.

Zastupitelstvo vyslechlo podnět občana města Ing. Novotného ve věci dodržování termínu vyřizování jeho podnětů a stížností spolu s dalšími požadavky. Je špatné, že tato občanská iniciativa se ztrácí v množství obecných a osobních dotazů a sporů vedených občanem vůči magistrátu. Je to škoda, protože některé dobré otázky jsou tímto degradovány do pozice osobních konfrontací a tím se ztrácí podstata věci.

Projednání bodu výkupu pozemků od RPG v oblasti Hrušov pro realizaci gravitační kanalizace a následnou realizaci rozvojové plochy. Tento bod byl opakovaně předložen a doplněn na podnět s. Sekerákové, zastupitelstvo bylo informováno o záměrech v této oblasti, které z pohledu města ospravedlňuji vyšší cenu, odpovídající ceně v minulosti a ne ceně aktuálního územního plánu.

K bodu vstup strategického partnera Ekova Elektrik vystoupil za klub KSČM s. Babka a obsáhle vysvětlil důvody klubu být proti předloženému materiálu. V nastalé diskusi, do které se zapojili i zaměstnanci DPO, se opět ukázala pravá podstata blízké spolupráce ČSSD-ODS v Ostravě, kdy hlavním zastáncem byl osobně primátor Kajnar a ani závažné právní  nebo ekonomické argumenty nemohly zviklat jednotu klubů koalice, již dlouho dopředu podvázanou „tlakem“ nucené jednoty vyžadované bez ohledu na vlastní kuloárově prezentované individuální názory zastupitelů bez ohledu zda jsou z ČSSD nebo ODS.

Na závěr s. Babka interpeloval radu k objasnění důvodů, proč jsou zadávány zakázky kolem 100mil. Kč v užším řízení a tím může město přijít o desítky mil. korun.

                                                                                                Ing. Leo Luzar, člen klubu KSČM při ZMO

 

Diskusní téma: Podrobná informace ze 11. jednání ZMO dne 19.10.2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek