Informace z 4. jednání zastupitelstva Mob Poruba konaného 2.června 2011.

06.06.2011 21:08

 Na programu jednání bylo celkem 43 bodů a dvě presentace. Jednotlivé body se týkaly především různých dotací, které Úřad městského obvodu poskytuje, prodeje, koupě a nájmu pozemků a zřizování věcných břemen. Žádný z projednávaných bodů nebyl do té míry politicky problematický, abychom jako klub KSČM museli zaujmout věcně kritické stanovisko.

 První presentaci provedl vedoucí katedry architektury stavební fakulty TÚ VŠB doc. Student. Týkala se předpokládaného rozvoje universitního kampusu po roce 2015. Zastupitelstvo uvítalo zájem školy jednak na vlastním rozvoji, jednak na propojení se stávající porubskou zástavbou a přijalo usnesení ve kterém vzalo na vědomí informaci doc. Studenta s tím, že rozvoj university podporuje.

 Druhá presentace se týkala možnosti přímého obrazového přenosu jednání zastupitelstva na internet a instalace hlasovacího zařízení, nahrazujícího dnešní skrutátory. Zařízení má některá technická omezení a je rovněž poměrně drahé, takže ve věci nebylo přijato žádné rozhodnutí.

 V diskusi byla projednávána stavba silnice 1/11 prodloužená Rudná. Klub KSČM konstatuje, že je nám pouze vysvětlováno proč nejde stavět a nedělá se mnoho pro to, aby se stavět začalo. Je třeba interpelovat v parlamentu a více tlačit na vládu.

Dalším bodem diskuse byla příprava farmářských trhů, které budou organizovány v oblasti Floridy s možností parkování na středním pásu Hlavní třídy. Úřad zajistil 15 prodejních stánků, přívod vody, kanalizace a elektřiny. Problém je v tom, že regionálních výrobců je poměrně málo. Zatím je nasmlouváno jen 15 farmářů. První trh bude 11.6.2011.

 6.6.2011 Jiří Holubec

Diskusní téma: Informace z 4. jednání zastupitelstva Mob Poruba konaného 3.března 2011.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek