Informace z 5. jednání ZMO dne 23.2.2011.

10.03.2011 11:19

 

Dne 23.2.2011 se na svém 5. zasedání sešlo Zastupitelstvo města Ostravy a bohužel, jak se již stalo tradicí, bylo ihned ze začátku, představiteli strany Ostravak využito ke zviditelnění formou byrokratických zádrhelů, které úmyslně předkládali na jednání místo toho, aby využili schůze předsedů klubů, která je právě platformou k řešení formálních chyb a nedostatků v materiálech. I úředníci jsou lidé a chyby se vyskytnou. Za KSČM vznesl předseda klubu s. Babka požadavek na zařazení předkladu (tj. podrobného vysvětlení) k bodu 48 - zrušení právnické osoby Černá louka 20l5. Tento bod považujeme za podstatně důležitější, jelikož se jedná o nakládání s nemalými prostředky města. Bazírováním na termínech projednáni, když se jedná o schválení grantů pro neziskové organizace, nám připadá neúčelné a kontraproduktivní.

V další diskusi se kolegové z Ostravaku zaměřili na formální průběh pracovního jednání věnovaného otázce Restrukturalizace Dopravního podniku místo toho, aby zcela zřetelně podpořili jim známé naše stanovisko, že jsme nechtěli založení dcery, nýbrž sestry Dopravního podniku, aby tak bylo zaručeno, že zastupitelé mají přímou kontrolu nad nově vzniklým podnikem. Již realizované rozdělení je absurdní adpost napadat, zvláště když námi získané informace přes europoslance za KSČM, dávají za pravdu podmínkám z Bruselu. Snažili jsme se o komunikaci a koordinaci, protože nám jde o zabránění rychlé privatizace. Bohužel Ostravakum jde spíše o show než o cíl. To ale samozřejmě neomlouvá jednání řídícího

schůze primátora Kajnara kterému byly vytknuty nemístné komentáře na vystoupení zastupitelů. S. Juroška místopředseda našeho klubu, připomněl zastupitelům, že jíž v minulém období předkládal klub KSČM výhrady vůči studiím a poradcům k rozdělení Dopravního podniku. Zájem naší strany je zachovat Dopravní podnik v rukou města Ostravy, stále prosazovat bezplatnou hromadnou dopravu s argumenty, které jsme obsáhle uváděli v našem volebním programu.

Bod číslo 48 byl kvůli přítomnosti notáře předřazen a po předkladu byl s.Babkou přednesen názor klubu KSČM, že před likvidací společnosti Ostrava 2015 je důležité provést vyúčtování její činnosti a předložit je zastupitelům, a až poté by mělo zastupitelstvo rozhodnout. Bohužel většina ČSSD a ODS si prosadila svou. Záležitost budeme nadále sledovat. Uvědomujeme si přínos kandidatury Ostravy na Město kultury 2015, přesto je pro nás také důležité vědět, že se při této akci řádně hospodařilo.

Při hlasování o podpoře kampaně ,,Vlajka pro Tibet" se ukázaly politické motivace Hnutí Ostravak a ODS, kteří se přihlásili k podpoře tohoto kroku. S. Jakubek připomněl, že ve světě je více podobných ohnisek násilí a protestů proti vládám. Připomněl, že lidská práva považujeme za nedělitelná a odmítáme dělit národy na ty, které si naši podporu zaslouží a které nikoli. Náš klub vyvěšení tibetské vlajky odmítl. Hlasování o obou variantách bylo projednáno bez přijetí usnesení.

Dalším kontroverzním bodem byla dotace na Dny NATO, kdy v rámci diskuse bylo poukazováno na problémy ve znění smlouvy. Náš názor prodiskutovaný v klubu byl zdržet se hlasování. Náš vztah k NATO je všeobecně znám a spíše než tyto oslavy bychom chtěli raději Den českého letectva.

Ostatní body jednání proběhly bez větších diskusí.

Velká pozornost byla věnována bodům programu, v nichž se rozhodovalo o schválení přidělených prostředků v rámci grantových programů z rozpočtu města Ostravy. Již dlouhodobě považujeme tento grantový systém za velmi potřebný, neboť mnohé neziskové organizace jsou schopny fungovat a plnit své cíle jen díky těmto prostředkům. Proto se snažíme podpořit i výrazné finanční posílení tohoto systému.

  

Převzato ze Zpravodaje MěV KSČ 3/2011

Zlata Klenková

Diskusní téma: Informace z 5. jednání zastupitelstva města Ostravy.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek