Informace z 6. jednání zastupitelstva Mob Poruba konaného 1.září 2011.

05.09.2011 12:14

 

Na programu zasedání zastupitelstva bylo celkem 32 bodů, z nichž většina se týkala žádostí o poskytnutí dotací, nebo příspěvků na činnost a prodejů, pronájmů a jiných operací s pozemky, které jsou svěřeny do péče Městského obvodu Poruba.

Zastupitelé rovněž projednali informativní zprávu o hospodaření Statutárního města Ostravy – Městského obvodu Poruba k 30.6.2011. Hospodaření obvodu je vyrovnané a zastupitelé vzali zprávu na vědomí bez připomínek.

S napětím bylo očekáváno jednání o Zásadách prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městakému obvodu Poruba. O významu této záležitosti svědčí i ta okolnost, že k jednání se dostavilo několik desítek občanů, kteří měli připomínky zejména k ceně, která byla pro koupi bytů stanovena. Zásady prodeje předpokládají, že celkem se v Porubě bude prodávat více jak 1500 bytů v 77 domech Kupní cena 1m² bytu pro nájemce daného bytu byla stanovena na 
6 000 Kč. V případě prodeje bytové jednotky jinému nájemci z domu je stanovena cena 8 000 Kč za 1m². Nebytové prostory se budou stávajícím nájemcům prodávat za 10 000 Kč za 1m². Kompletní verze Zásad je k dispozici na webových stránkách KSČM Poruba a i na webu porubské radnice.

Pokud jde o politické kluby, nejvíce připomínek měl klub TOP 09, který se snažil pod různými záminkami zvýšit cenu 1m² bytů. Mimo veřejnou diskuzi bylo slyšet o částce až 20 000 Kč za metr čtvereční. Při závěrečném hlasování klub TOP 09 Zásady prodeje nepodpořil.

Klub zastupitelů KSČM si byl vědom nejrůznějších úskalí, které Zásady prodeje přináší. Navržená cena je významně nižší než cena tržní, není cenou likvidační a při dobré spolupráci nájemníků v domě dává šanci i těm méně majetným získat vlastní střechu nad hlavou. Klub KSČM hlasoval pro přijetí Zásad.

Občané, kteří na zasedání přišli v diskuzi požadovali většinou menší ceny pro prodej bytů a kritizovali mnohdy nedobrý technický stav nájemních domů.

Jiří Holubec     3.září 2011 

Diskusní téma: Informace z 5. jednání zastupitelstva Mob Poruba konaného 1.září 2011.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek