Informace z 5. jednání ZMO dne 29. 4. 2015

10.05.2015 07:59

5. zasedání zastupitelstva města mělo na programu 128 bodů. Vzhledem k tomu, že jednání probíhalo den před 70. výročím osvobození Ostravy, bylo jedním z bodů i udělení čestného občanství dvěma účastníkům těchto bojů.

Čestné občanství bylo uděleno plk. Bedřichovi Opočenskému a pplk. Karlu Šerákovi oba pánové byli velitelé tanku. Primátor požádal přítomné o minutu ticha k uctění památky padlých při osvobozování Ostravy.

Zasedání poté pokračovalo v obvyklých kolejích. Jedním z prvních bodů bylo vystoupení občana s žádostí o předřazení příspěvků občanů na počátek jednání, občané se svými připomínkami musí mnohdy čekat až do konce zasedání. S. Babka požádal o to, aby tento návrh prošel příslušnými výbory a byl formulován tak, aby se zabránilo případným obstrukcím. Tento návrh byl přijat.

Zastupitelstvo bylo informováno o podání Petice pro záchranu parku v Lhotce u Ostravy, kde je plánována stavba supermarketu Hruška. Starosta obvodu informoval o probíhající anketě k této otázce, která končí v květnu a slíbil o výsledku zastupitelstvo informovat.

Primátor pogratuloval řediteli Národního divadla Moravskoslezského k získání ceny Thálie v kategorii opereta muzikál.

Byla podána zpráva o stavu kriminality v Ostravě za rok 2014. Převažují krádeže a to krádeže z aut. Násilná kriminalita klesá, ale roste brutalita pachatelů. 65% pachatelů všech trestných činů jsou recidivisté. Dobrá zpráva je, že pokles kriminality pokračuje i v tomto roce.

Jedním z bodů byl i návrh na zvýšení odměn neuvolněných členům ZMO o 3,5% tak, jak byly navýšeny odměny neuvolněným členům, tento návrh přijat nebyl.

Jako již tradičně největší část projednávaných bodů tvořily směny, prodeje a koupě nemovitého majetku.

Byly schváleny dotace v oblasti sportu, kultury, životního prostředí a sociálních služeb. Diskutována byla dotace pro FC Baník, dotace byla odhlasována v poloviční výši, než byla požadována.

Zastupitelstvo schválilo i množství veřejných zakázek; tentokrát převažovaly cyklostezky. Na realizaci cyklostezek bylo již proinvestováno celkem 192 mil. korun, z toho 83 mil. v roce 2014.

Jako již tradičně i tentokrát vystoupil občan s žádosti o zrušení vyhlášky o trvalém označování psů. Žádost o takovou změnu vyhlášky byla opět zamítnuta. Primátor slíbil vyhodnocení účinnosti této vyhlášky ve spolupráci s městskými obvody. S. Juroška požádal o aktualizaci vyhlášek v plném znění na stránkách města, tak jak to na náš návrh probíhalo v minulém volebním období.

Yveta Sekerková, členka ZMO za KSČM