Informace z lednového Zastupitelstva města Ostravy

02.03.2021 10:38

V úvodu se projednávala zpráva o činnosti Rady města Ostravy. Zastupitelé upozornili, že už podruhé rada města využila své kompetence a rozhodla připojit se k projektu vlajka pro Tibet, bez projednání v zastupitelstvu města. Zajímavá byla glosa paní náměstkyně Hoffmannové, že všechna rozhodnutí rady jsou politické. Zastupitelé si také vyžádali, aby co půl roku byla vypracovaná zpráva o stavu projektu koncertní síně. Dále se projednával památník veteránů, který se plánuje postavit v parku Čs. letců. Vítězný návrh, tři pojízdné kruhy, který dostal odměnu 120 tis. Kč se bude realizovat za 3,5 mil. Kč. Smutným mementem zůstává fakt, že nádherný původní památník (letadlo) je v soukromé sbírce někde ve Francii a my tu za drahé peníze stavíme památník nový s novým zaměřením i na novodobé veterány například z misí NATO. Dalším zajímavým materiálem bylo uznání dluhu a dohoda o splátkách družstva lékařů v budově Diagnostického centra v Ostravě. Naše zastupitelka s. I. Sekeráková vznesla několik dotazů a vyjádřila obavu, aby tato služba v centru města nezanikla. Z diskuse nad tématem vyplynulo, že naše obava byla oprávněná a že město opravdu jedná s firmou Heimstadt. Jedním z nejdůležitějších bodů jednání byl bod týkající se zakázky „Nové Lauby“. Zastupitelé za KSČM upozorňovali na nevýhodnost řešení pomocí externího investora a deklarovali podporu řešení, kdy investorem bude město. Nevýhodnost jsme vyčíslili a provedli srovnání, ale naše názory nebyly vyslyšeny a zastupitelstvo, i přes náš nesouhlas, podpořilo způsob řešení přes externího investora.

                                                                                                          Ing. Vít Macháček, zastupitel za KSČM