Informace ze 10. jednání zastupitelstva Mob Poruba konaného 7.6.2012

15.06.2012 11:38

 

Na programu zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba bylo celkem 49 bodů. Po vyřízení formálních záležitostí, které jsou povinnou součástí každého jednání, bylo přistoupeno k projednání informativní zprávy o bezpečnostní situaci v městském obvodu Poruba a to za přítomnosti zástupců Policie České republiky, Městské policie a Hasičského sboru. Zpráva byla bez připomínek vzata zastupiteli na vědomí.

            V dalším bodu programu místostarosta pan Malík podal vysvětlení k závěrečnému účtu městského obvodu Poruba za rok 2011. Nedořešenou otázkou zůstává záležitost splátky finanční pomoci Magistrátu města Ostravy na zakoupení některých pozemků v Porubě ve výši 48 mil. Kč poskytnutá před několika lety. Starosta pan Palyza ujistil zastupitele, kteří nakonec závěrečný účet schválili, že probíhá jednání o prominutí, nebo odložení splátky.

            Podstatná část programu se týkala prodeje bytových domů, včetně jejich součástí, příslušenství a jimi zastavěných pozemků podle dříve schválených Zásad prodeje domů. Jednalo se tentokrát o 14 bytových domů, jejichž prodej do družstevního vlastnictví byl zastupitelstvem schválen. Pří této příležitosti zastupitel KSČM Jaromír Horák požádal místostarostu pana Stachuru o informaci k okolnosti, že Zastupitelstvo Ostravy zastavilo prodej bytů v Porubě. Bylo sděleno, že nejde o zastavení, ale pozastavení pouze přímého prodeje po bytových jednotkách do osobního vlastnictví v těch domech, kde jsou komerční prostory. Magistrátem byla najata firma, která zpracovává koncepci bydlení, poněvadž je třeba si ponechat jistý strategický fond, který nebude prodán, ale pouze pronajímán. Odsunutí prodeje se týká cca 700 bytů.

            Dalších několik bodů programu se týkalo prodeje, nebo nabytí pozemků a žádostí pro poskytnutí účelových dotací pro oblast sociální, zdravotní, tělovýchovnou a ekologickou. Tato část jednání nevzbudila žádné negativní reakce, byla přijata usnesení navržená Radou a projednaná ve výborech a komisích. Zastupitelstvo rovněž vzalo na vědomí podání žádosti o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. Zastupitelstvo bylo informováno, že primátor města Ostravy a Prezident města Ratiboře uzavřeli smlouvu o spolupráci v mikroregionu Silesia.

            V závěru jednání proběhla diskuse :

Ing. Arch. Baumanová : Na stavební fakultě VŠ báňské byl dokončen atelier urbanismu, kde se studenti mimo jiné zabývají rozvojem Poruby.

PhDr. Ing. Horák : Kritizoval případné návrhy na zvýšení poplatků za odvoz odpadků v souvislosti se skutečností, že vice než 3000 občanů je jakoby trvalým bydlištěm přihlášeno na Radnici a tudíž neplatí žádné poplatky. Řada lidí je na Radnici přihlášena ze spekulativních důvodů. Dále informoval, že 20.6.2012 bude v Ostravě Olympijský den a 20.10.2012 se poběží Porubský čtvrtmaraton.

Pan Konečný, Sekaninova ulice  : Kritizoval, že na 8. obvodě jsou rozbité chodníky, které se údajně 40 let neopravovaly, tráva se kosí zbytečně často, fukary jsou hlučné a prašné, vzrostlé topoly na ulici Sekaninově jsou silné a mají mnoho suchých, nebezpečných větví a časopis Prio nepomáhá občanům.

Pan Vojtášek, Šmidkeho ulice : Chtěl vědět, jak vysoký finanční příspěvek obdržela řk farnost Poruba na stavební úpravy kolem kostela, (100 000 Kč) navrhuje snížení rychlosti v části Průběžné ulice a zákaz vjezdu kamionů. Poukázal rovněž na špatný stav chodníků na Šmitkeho ulici.

 

Zprávu podává : Jiří Holubec   

Diskusní téma: Informace ze 10. jednání zastupitelstva Mob Poruba konaného 7.6.2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek