Informace ze 12 jednání zastupitelstva Mob Poruba konaného 29.11.2012

10.12.2012 15:40

 

Pravidelnou informaci o dalším průběhu stavby silnice I/11 Prodloužená Rudná obdrželi zastupitelé tentokrát písemně. Silnice I/11 je částí spoje Ostrava – Opava a má přímou vazbu na dálnici D 47. Realizace stavby bohužel stále nemá potřebný spád i když dílčí předání staveniště proběhlo již v květnu 2010. Výkupy pozemků v dotčených obcích pokračují, určité problémy se vyskytly ve Vřesině a v Porubě. O komplikacích při stavbě vypovídá i okolnost, že řada stavebních povolení na jednotlivé stavební objekty musela být prodloužena z toho čtyři stavební povolení ji podruhé. Reálně hrozí propadnutí stavebních povolení i vyvlastňovacích řízení i když pokyn k zahájení stavby byl vydán 4.10.2012. Podle harmonogramu, který je nyní platný, by stavba měla být uvedena do provozu v I. čtvrtletí roku 2016. Příští rok má být proinvestováno 330 mil. Kč. Zřízení zvláštní pracovní skupiny, tvořené předními funkcionáři ŘSD, obvodu Poruba a města nebylo oznámeno přesto, že bylo již před několika měsíci avizováno.

            Zastupitelstvo potvrdilo prodej dalších devíti bytových domů v souladu se zásadami druhé vlny privatizace. Dům č.p. 741 na Havlíčkově náměstí se vzhledem k technickým i právním komplikacím prodávat nebude a předpokládá se, že v tomto domě vznikne jakási forma sociálního bydlení. Místostarosta pan Stachura informoval zastupitelstvo, že již byl projednán prodej 36 bytových domů a další domy se k odkupu bytů připravují. Finanční příjem z prodeje bude k 30.11.2012 cca 216 mil. Kč.

            Další část programu Zastupitelstva zabrala informativní zpráva o hospodaření městského obvodu Poruba k 30.9.2012. Zastupitelstvo rovněž projednalo několik žádostí o poskytnutí dotací, či jiné finanční podpory. Mimo jiné vyhovělo žádosti Česko – ruské společnosti o příspěvek 7000 Kč. Tentokrát se rovněž sešly tři požadavky na pojmenování, nebo přejmenování některých porubských ulic. Zastupitelstvo nesouhlasilo ani v jednom případě. Jistě je zajímavé, že pro návrh přejmenovat ulici Marie Majerové na ulici Václava Havla se nezvedla ruka ani jediného zastupitele.

            Jako vždy došlo i na žádosti jednotlivců o prodej pozemků a projednání stanoviska k záměru města prodat pozemky v katastru Poruby. V Porubě převažuje tendence pozemky neprodávat, pokud lze předpokládat pozdější, pro občany výhodnější použití.

            Před samým závěrem pracovník společnosti eCENTRE, a.s. prezentoval systém sdruženého nákupu 156 organizací, které nějakým způsobem souvisí se statutárním městem Ostrava. Potvrdil starou pravdu, že nákup ve velkém je levnější, než nákup po jednotlivých kusech.

9.12.2012        Jiří Holubec