Informace ze 12. jednání ZMO dne 2.11.2011 a 13. jednání ZMO dne 23.11.2011

06.12.2011 15:19

 

Od poslední informace o jednání Zastupitelstva  statutárního města Ostravy v tomto zpravodaji se konala další dvě   listopadová jednání, a to 2. 11. 2011 a 23.11. 2011. První z nich projednalo 76 bodů programu, druhé se zabývalo pouze jedním, zato důležitým bodem, a to tím, zda město Ostrava vstoupí do soutěže o koupi pozemků a nemovitostí, které nabídla správkyně konkurzní podstaty společnosti Ostramo -Vlček, s.r.o. v konkurzu. Vzhledem k důležitosti a strategické poloze těchto nemovitostí u dálnice, v bezprostřední blízkosti těžených Lagun, jsme se rozhodli po zralé úvaze a za cenu 62,5 mil. Kč tento odkup podpořit. Jak je již dnes známo, soutěž byla zrušena a správkyně konkurzní podstaty neprodala tyto nemovitosti ani za přihlášenou cenu přesahující 90 miliónů korun, nabízenou soukromým subjektem. Mám tušení, že problematika odkupu na tomto jednání nebyla poslední.

         První listopadové zasedání bylo ve znamení desítek materiálů, které se dotýkají majetkových operací, kdy město jednak prodává, ale i nakupuje pozemky, na kterých má strategický zájem z hlediska svého rozvoje, pro potřeby výstavby zejména inženýrských sítí, zcelování pozemků, jejich směn a podobně. Ve větší míře se projevují i zamítavá stanoviska k prodeji, kdy město nevyhoví žadatelům právě z důvodu možného narušení sousedských vztahů, investičních záměrů města, městských obvodů či organizací v působnosti statutárního města Ostravy. Tradičně jsme podpořili přidělení finančních prostředků v rámci grantů a příspěvků, které směřují do oblasti práce s mládeží, hendikepovaných spoluobčanů nebo kultury a sportu. Odmítli jsme podporu udělování či odejmutí Čestného občanství  návrhům, které nebyly řádně projednány  a podpořeny ve Výboru pro udělování Čestného občanství a Cen města Ostravy, kde náš klub reprezentuje Oldřich Jakubek. K tomuto tématu se na jednání zastupitelstva jednoznačně vyjádřil místopředseda klubu KSČM Martin Juroška, který odmítl politizaci problematiky a žádal o důkladnější předložení a zdůvodnění jednotlivých návrhů. Podstatným krokem zastupitelstva bylo přijetí obecně závazné vyhlášky SMO o zákazu provozování výherních a interaktivních automatů ve vybraných lokalitách města Ostravy, kdy tyto přístroje byly zakázány např. na území Moravské Ostravy a Přívozu a v Polance na celých jejich územích. Věřím, že i další obvody, které jsou v této záležitosti poměrně tolerantnější, budou těchto obvodů následovat a tím ztížíme provoz hazardu na území města a tak snížíme negativní dopad tohoto odvětví podnikání na občany  a zejména mládež.

Zastupitelstvo města rovněž rozhodlo o pojmenování nových ulic, které vznikly v souvislosti s dokončováním zástavby území KAROLINA v centru města Ostravy.

         Při čtení těchto řádků se již připravuje další, prosincové, jednání Zastupitelstva města Ostravy. Jeho hlavním bodem bude projednání rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2012 a výhled na další roky. Nebudou to z hlediska finančních zdrojů roky lehké. Dochází k výraznému finančnímu propadu příjmů, a to se projeví na financování všech odvětví, které město Ostrava zajišťuje.

         V souvislosti se závěrem roku 2011 mi, vážené soudružky a soudruzi, dovolte, abych Vám jménem Klubu KSČM  i jménem svým poděkoval za dosavadní spolupráci, popřál Vám všem, vašim rodinným příslušníkům a blízkým pokud možno krásné prožití svátků vánočních, pohodu, zdraví, štěstí  a optimismus do roku 2012. Těším se na další vzájemná osobní setkání i setkání na stránkách Zpravodaje MěV KSČM v Ostravě.

Zápis z 12. jednání z 2. 11 naleznete ZDE

Zápis z 13. jednání z 23. 11 naleznete ZDE

                                                                                                                   JUDr. Josef Babka

                                                                                                       Předseda klubu KSČM v Z SMO

Diskusní téma: Informace ze 12. jednání ZMO dne 2.11.2011 a 13. jednání ZMO dne 23.11.2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek