Informace ze 14. jednání ZMO dne 7.12.2011

20.12.2011 08:02

V diskuzi k "Informaci o vyřizování připomínek ze předchozích jednání zastupitelstva" vystoupil poslanec za KSČM JUDr Babka s kritikou, že magistrát na jeho podnět, aby již nebylo v podmínkách města Ostravy používáno tzv. užšího výběrového řízení, odpověděl vyhýbavě. Náměstek primátora Ing. Srba v odpovědi prohásil, že rada již užší výběrové řízení nebude nadále používat.

K materiálu "Návrh směny nemovitostí na stavbu - Nová Porážková a Prodloužená Porážková mezi městem Ostrava a DPMO" vystoupil s kritickou připomínkou poslanec KSČM ing. Šebesta s tím, že je velký nepoměr mezi směnovanými pozemky v neprospěch Ostravy. a zda se tedy bude jednat o doplacení rozdílu. Náměstek primátora ing. Srba vysvětlil, že problém spočívá hlavně v tom, že DPMO je dotováno z městských prostředků.

K materiálu "Změna Územního plánu městra Ostravy, která řeší změny ve funkčním využití ploch v lokalitě Myslivna v k.ú. Poruba" informoval primátor Palyza, že městský obvod Ostrava-Poruba zaslal městu stanovisko, že očekává bude moci intenzivně mluvit do zpracování Územní studie, aby bylo využití těchto ploch ve prospěch obyvatel Ostravy-Poruby.

K "Návrhu rozpočtu Staturárního města Ostrava na rok 2012" vystoupil JUDr. Babka s tím, že se zástupci KSČM zdrží hlasování o jeho přijetí. Hlavním důvodem je, že rozpočet vychází z nereálné predikce příjmů a některé položky, zejména týkající se městských obvodů nejsou přesně specifikované.Rozpočet byl i přesto schválen 33 hlasy, 21 se zdrželo hlasování.

Rozsáhlá diskuze byla vedena po prezentaci materiálů řešících dopravu v Ostravě po dobu výluk při rekonstrukci  Svinovských mostů. Všichni zastupitelé vyslovovali obavy z možných problémů a přednášeli návrhy, jak je řešit. Zástupci magistrátu je ujistili, že všechny možné problémy, např. rychlé řešení nehod, odstavná parkoviště, inteligentní řízení dopravy, kritický kruhový objezd na Rudné  nad D1, byly projednány ve skupinách odborníků s tím, že připravená opatření jsou optimální z hlediska možností ostravské dopravy..Občané jsou o opatřeních informování v místních sdělovacích prostředcích a hlavně na internetových stránkách Ostravy - viz dále.

Podrobné informace o dopravě v Ostravě naleznete ZDE aktuální informace o silniční dopravě  naleznete ZDE

Podrobnosti naleznete v zápise z tohoto jednání zastupitelstva ZDE

Diskusní téma: Informace ze 14. jednání ZMO dne 7.12.2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek