Informace ze 17. jednání ZMO dne 27.6.2012

03.07.2012 13:12

 

Úvod zasedání konaného 27.6.2012 bylo ve znamení změn v radě města. ČSSD se rozhodla nahradit dosavadní členy rady města, jejichž rezignační dopisy ráno zastupitelé obdrželi na stůl, novými. ČSSD se rozhodla vyměnit náměstky Aleše Boháče (doprava) a Jiřího Srbu (investice a majetek). Nově byli na tato místa zvoleni Tomáš Sucharda a Jiří Hrabina. Kromě uvedených z rady odešli další sociálnědemokratičtí radní, na jejichž místa byli zvoleni noví (např. starosta Poruby Lumír Palyza). KSČM se volby nových členů rady neúčastnila, s tím, že je věcí koaličních zastupitelů, aby si zvolili své radní a náměstky primátora.

Zastupitelstvo města projednávalo necelých 150 materiálů k rozhodnutí s tím, že při několika významných či rozporných materiálech se diskuse značně protáhla. Zastupitelstva tak zasedalo od 9.00 až do 19.00. Z důvodu rozsahu předkládaných materiálů se zaměřím na materiály, jež byly z našeho pohledu nejvýznamnější.

Hned v úvodu a poté u materiálu, kterým se měnila zřizovací listina Městské nemocnice se klub KSČM zajímal o aktuální problematiku v této oblasti. V úvodu se dotázal předseda klubu KSČM J.Babka na průběh jednání nemocnice se zdravotními pojišťovnami ohledně množství lůžek v nemocnici (zdravotní pojišťovny obecně usilují o snížení jejich počtu). Přítomný zástupce nemocnice sdělil, že nedojde ke snížení v počtu lůžek, pouze několik (v řádu jednotek) lůžek akutní péče by mělo být převedeno na lůžka následné péče. V souvislosti se změnou zřizovací listiny, která obsahuje nové vymezení činnosti, padl ze strany O. Jakubka dotaz, zda nové vymezení neznamená, že některé obory, jež byly uvedeny ve zřizovací listině dosud, podle nové listiny již nemocnice vykonávat nebude. V odpovědi na tento dotaz odpovědná náměstkyně primátora Piperková sdělila, že tato obava není odůvodněná a že v novém vymezení činnosti se promítá změna právních předpisů (živnostenský zákon, apod.). Na závěr projednávání materiálu navrhl předseda klubu KSČM J. Babka usnesení, které ukládá náměstkyni podávat pravidelně informace o situaci v nemocnici, jednáních se zdravotními pojišťovnami, apod. Toto usnesení bylo schváleno.

Materiálem, jenž vyvolal značnou diskusi, byl návrh vyhlášky o regulaci výherních hracích přístrojů na území městského obvodu Ostrava – Jih. Návrh byl takový, že provozování těchto zařízení by podle něj bylo zakázáno na území celého městského obvodu s výjimkou ulic Plzeňská, Horní, Výškovická a Dr. Martínka. K materiálu za klub KSČM vystoupili zejména L. Luzar a M. Juroška, kteří poukazovali na hrozby spojené s takto pojatou regulací. Luzar upozornil na nebezpečí, že na uvedených významných ulicích dojde k vytěsnění stávajících poskytovatelů služeb právě provozovateli automatů (kteří mohou zaplatit vyšší nájemné) a navrhl úplný zákaz provozování automatů v Ostravě - Jihu. M. Juroška uvedl, že pokud nebude schválen úplný zákaz uvedené činnosti, pak je nesmyslné vymezit provozovatelům automatů právě frekventované a významné ulice s tím, že je to obdobné jako kdyby chtěli v Praze zakázat všude prostituci a povolit jí pouze na Václavském náměstí. Současně upozornil, že by se věc měla řešit komplexně pro celou Ostravu a v případě, že nebude úplný zákaz provozování automatů v Ostravě, měla by se jim vymezit nějaká okrajová znehodnocená lokalita města.  Ke komplexnímu řešení se po diskusi rozhodla i rada města, která uvedený materiál stáhla z programu jednání s tím, že během podzimu předloží vyhlášku, jež bude řešit uvedenou věc v celoměstském kontextu.

Významným materiálem bylo vyhlášení mimořádného grantového řízení, v rámci něhož se budou poskytovat účelové dotace na kulturu, tělovýchovu a sport a sociální oblast. Zdrojem těchto dotací jsou přitom odvody z loterií a jiných her. Jedná se o prostředky, které se v rozpočtu města objevují letos poprvé z důvodu nového způsobu zdanění hazardu. Celkově by město mělo takto letos obdržet na 200 mil. Kč. 100 mil. Kč by mělo být rozděleno v rámci výše uvedeného grantového řízení a 100 mil. Kč by mělo být poskytnuto městským obvodům (městské obvodu nově nevybírají poplatky související z provozováním automatů a proto  tyto peníze neobdrží přímo, jak tomu bylo v minulých letech)). Předkladatelé akceptovali návrh člena klubu KSČM a starosty Michálkovic M. Jurošky, aby o výše uvedené účelové dotace mohly žádat i městské obvody, které rovněž provozují sportoviště a kulturní zařízení. S touto změnou byl materiál i schválen.

Významným materiálem z hlediska města byl Závěrečný účet města za minulý rok. Zastupitelé KSČM se zdrželi hlasování, neboť součástí usnesení je vždy souhlas s hospodařením města. Je přirozené, že priority jednotlivých stran se promítají také do rozpočtu města a KSČM by rozpočet města schvalovala v jiné struktuře. Jelikož jsme nepodpořili rozpočet, nemůžeme ani souhlasit s hospodařením podle tohoto rozpočtu bez jakýchkoliv výhrad. Pokud jde o výsledek hospodaření, město v loňském roce s kladným výsledkem hospodaření ve výši necelých 435 mil. Kč. Na schválení rozpočtu navazoval materiál, kterým se zapojily volné prostředky ve výši 194 mil Kč do letošního rozpočtu, konkrétně do rozpočtových rezerv.

Martin Juroška

 

Diskusní téma: Informace ze 17. jednání ZMO dne 27.6.2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

Diskusní téma: Informace ze 17. jednání ZMO dne 27.6.2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek